literatūros žurnalas
Jurgitos Jasponytės nuotraukos

 

 • Donatas Petrošius. Malkos ir laikraščiai poteisybės epochoje
 • Aidas Marčėnas. Eilėraščiai
 • Donaldas Kajokas. Cirkas. Romano fragmentas
 • Jurgita Jasponytė. Eilėraščiai
 • Laura Sintija Černiauskaitė. Du esukai: Eiti. Džiaugsmynas
 • Julius Žėkas. Eilėraščiai
 • Karen Blixen. Atsiskyrėliai. Apsakymas
 • Edward Hirsch. Eilėraščiai
 • SVARSTYMAI Atvirumas ir „atviravimas“: dienoraščių rašymo paskatos ir strategijos. Virginijos Cibarauskės ir Lauryno Katkaus pokalbis 
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA Adam Zagajewski. Poezija kelia baltą vėliavą 
 • J. D. SALINGERIUI – 100 Ron Rosenbaum. Mano slėpiningosios J. D. Salingerio paieškos 
 • AKIRATIS Sarah Bakewell. Egzistencialistų kavinėje 
 • RECENZIJOS Ramūnas Čičelis. Lūžių poezija (G. Ambrazaitės „Trapūs daiktai“). Renata Šerelytė. Išgydyti atmintį (M. Baltrušaitytės „Išėję prie upės“)

Mieli skaitytojai,

kviečiame 2019-iesiems užsiprenumeruoti
literatūros žurnalą „Metai“!
Prenumerata priimama visuose Lietuvos pašto skyriuose bei internete: prenumeruok.lt ir zurnaluprenumerata.lt. Mūsų indeksas 5049.
Prenumeratos kaina:
mėnesiui – 3,92 Eur; ketvirčiui – 11,76 Eur;
pusmečiui – 23,52 Eur; metams – 39,20 Eur.
Gero skaitymo!

Redakcija

Vyr. redaktorius Antanas Šimkus
Skyriaus redaktorė Laura Sintija Černiauskaitė (proza)
Skyriaus redaktorius Gediminas Kajėnas (publicistika)
Skyriaus redaktorius Regimantas Tamošaitis (poezija ir literatūros kritika)
Kalbos redaktorė Deimantė Kažukauskaitė-Kukulienė
Maketuotoja Marija Mlinkauskaitė

Rėmėjai