literatūros žurnalas

© „Metai“ – literatūros mėnraštis
ISSN 0134-3211. Tiražas 1100 egz.

 

Mėnraštis „Metai“ – literatūrai skirtas žurnalas. Popieriuje jis skaitytojus pasiekia 10 kartų per metus, siūlydamas vidutiniškai 150 psl. turinio, o kasdien – internetu.

„Metai“ išsamiai supažindina su profesionalų ir debiutantų kūryba ir autoriais, skelbia naujausius vertimus, siekia fiksuoti, analizuoti Lietuvos ir pasaulio literatūros procesus, pristatyti dokumentinius tekstus. Internete kviečia drauge reaguoti į aktualijas ir daugsyk atrasti kokybiškiausius tekstus.

Mėnraštis eina nuo 1991 m., redaktorius Antanas Šimkus.

REDAKTORIŲ ISTORIJA

Antanas Šimkus (nuo 2016 m.), Danielius Mušinskas (1994–2015 m.), Juozas Aputis (1991–1994 m.) ir Algimantas Baltakis (1964–1976 m., 1985–1990 m., dar „Pergalės“).


REDAKCINĖ KOLEGIJA

Algimantas Baltakis, Marius Burokas, Romas Daugirdas, Viktorija Daujotytė, Vytas Dekšnys, Reda Griškaitė, Antanas A. Jonynas, Violeta Kelertienė, Herkus Kunčius, Mindaugas Kvietkauskas, Aidas Marčėnas, Donata Mitaitė, Danielius Mušinskas, Vytautas Rubavičius, Jūratė Sprindytė, Valentinas Sventickas, Renata Šerelytė.

 

Lietuvos kultūrinių periodinių leidinių asociacijos narys.