literatūros žurnalas

© „Metai“ – literatūros mėnraštis
ISSN 0134-3211. Tiražas ~1100 egz.

 

Mėnraštis „Metai“ – literatūrai skirtas žurnalas. Popieriuje jis skaitytojus pasiekia 10 kartų per metus, siūlydamas vidutiniškai 150 psl. turinio, o kasdien – internetu.

Per metus vien grožinei literatūrai skiriame vidutiniškai 40 autorinių lankų. Knygomis tai sudarytų keliolika poezijos rinkinių arba bent kelis romanus. Likusius 60 lankų skiriame literatūros refleksijai, dokumentikai ir publicistikai.

Kiekviename numeryje atspindime gyvąjį literatūros procesą: publikuojame kokybiškus vertimus bei atrenkame naujausius, niekur neskelbtus poetų ir prozininkų kūrinius, – tokius, kurie dar tik pateks į būsimas knygas, bet jau nebėra juodraščiai. „Metų“ skaitytojai juos įvertina bene pirmieji. Ne vienam pripažintam lietuvių rašytojui publikacija šiame leidinyje sutapo su debiutu. Dar daugiau suskaičiuotume atvejų, kai autoriai savo ką tik parašytus kūrinius pasiūlo „Metams“, taip tęsdami savo stiprių publikacijų tradiciją žurnale.

Nuolat siekiame fiksuoti, analizuoti Lietuvos ir pasaulio literatūros procesus, pristatyti dokumentinius tekstus, kelti skaitymo kultūrą. Internete kviečiame drauge reaguoti į aktualijas ir daugsyk atrasti kokybiškiausius tekstus.

Mėnraštis leidžiamas nuo 1991 m., vyr. redaktorius Antanas Šimkus.

Daugiau informacijos:

Lietuvių literatūros klasiko, diplomato Antano Vaičiulaičio (1906–1992) literatūrinė premija teikiama kas dvejus metus. Šiai neoficialiai lietuviškuoju „novelės Nobeliu“ įvardijamai premijai kandidatai atrenkami iš žurnale „Metai“ skelbtos trumposios prozos. Premija tradiciškai įteikiama birželio 23-iąją, per klasiko gimimo dieną.

Daugiau apie šią premiją >skaitykite čia<.

 

REDAKTORIAI:

Antanas Šimkus (nuo 2016 m.), Danielius Mušinskas (1994–2015 m.), Juozas Aputis (1991–1994 m.) ir Algimantas Baltakis (1964–1976 m., 1985–1990 m., dar „Pergalės“).

 


REDKOLEGIJA:

Marius Burokas, Romas Daugirdas, Viktorija Daujotytė, Vytas Dekšnys, Reda Griškaitė, Antanas A. Jonynas, Violeta Kelertienė, Herkus Kunčius, Mindaugas Kvietkauskas, Aidas Marčėnas, Donata Mitaitė, Danielius Mušinskas, Vytautas Rubavičius, Jūratė Sprindytė, Valentinas Sventickas, Renata Šerelytė.

Regimantas Tamošaitis. Mes sėdėjom prie knygos

2021 m. Nr. 12 / Gyvenimo tempai darosi beprotiški, realybė beveik virtuali, perkelta į ekranus, gyvenimo erdvės siaurėja, visi atstumai mažėja, o laiko gyventi kaip ir nebelieka.

Danielius Mušinskas: „Kai žmonija rašo „per daug gerai“…“

2021 m. Nr. 12 / Rašytoją Danielių Mušinską kalbina Antanas Šimkus / Šiemet, kaip ir kasmet turbūt, daug puikių progų švęsti įvairias datas ir įvykius lietuvių literatūros pasaulyje. Džiugu, kad trisdešimtmetį minintis žurnalas „Metai“ turėjo progą…

Antanas Šimkus. Tie patys debesys

2015 m. Nr. 12 / Jei rašyčiau dienoraštį, ko gero, neatsispirčiau pagundai papasakoti, kokie sunkūs, bet gražūs laivai plaukioja Vilniaus centre virš čerpėm ir skarda dengtų rūmų, namų ir bokštų.

Regimantas Tamošaitis. „Metai“ metų rate

2016 m. nr. 1 / Atėjau į „Metų“ redakciją 2002 m., kaip man tada atrodė, laikinai padirbėti. Tas laikinumas smarkiai užsitęsė. Labai daug kas pasikeitė – redakcijoje, Lietuvoje, mano paties gyvenime

„Metai“ laiko tėkmėje

2011 m. Nr. 1 / Pokalbyje dalyvavo Algimantas Baltakis, Viktorija Daujotytė, Rimantas Kmita, Danielius Mušinskas, Vytautas Rubavičius, Jūratė Sprindytė, Regimantas Tamošaitis.

Danielius Mušinskas. „Metų“ brydės laike

2001 m. Nr. 1 / Dešimtmetis pralėkė. 1991-ųjų sausį skaitytojai sulaukė pirmojo „Metų“ žurnalo, o šis, kurį vartote rankose, jau šimtas dvidešimt pir­masis. / Anas sausis buvo istorinis, jo įvykius, jo tryliktąją – Laisvės gynėjų dieną – minime kasmet

Juozas Aputis. Metai – smėlio laikrodyje

1991 m. Nr. 1 / „Metai“ – žurnalas, kuriame rasime sienojų iš „Pergalės“ (leistos nuo 1942 m., iš pradžių kaip laikraščio priedas, paskiau almanachas, o po karo jau kaip literatūros žurnalas. Paskutinis, 540-asis numeris, išėjo 1990 m. gruodžio mėnesį)…

 

Leidinys yra Lietuvos kultūrinių periodinių leidinių asociacijos narys.