literatūros žurnalas

© „Metai“ – literatūros mėnraštis
ISSN 0134-3211. Tiražas 1100 egz.

 

Mėnraštis „Metai“ – literatūrai skirtas žurnalas. Popieriuje jis skaitytojus pasiekia 10 kartų per metus, siūlydamas vidutiniškai 150 psl. turinio, o kasdien – internetu.

Per metus vien grožinei literatūrai skiriame vidutiniškai 40 autorinių lankų. Knygomis tai sudarytų keliolika poezijos rinkinių arba bent kelis romanus. Likusius 60 lankų skiriame literatūros refleksijai, dokumentikai ir publicistikai.

Kiekviename numeryje atspindime gyvąjį literatūros procesą: publikuojame kokybiškus vertimus bei atrenkame naujausius, niekur neskelbtus poetų ir prozininkų kūrinius, – tokius, kurie dar tik pateks į būsimas knygas, bet jau nebėra juodraščiai. „Metų“ skaitytojai juos įvertina bene pirmieji. Ne vienam pripažintam lietuvių rašytojui publikacija šiame leidinyje sutapo su debiutu. Dar daugiau suskaičiuotume atvejų, kai autoriai savo ką tik parašytus kūrinius pasiūlo „Metams“, taip tęsdami savo stiprių publikacijų tradiciją žurnale.

Nuolat siekiame fiksuoti, analizuoti Lietuvos ir pasaulio literatūros procesus, pristatyti dokumentinius tekstus, kelti skaitymo kultūrą. Internete kviečiame drauge reaguoti į aktualijas ir daugsyk atrasti kokybiškiausius tekstus.

Mėnraštis leidžiamas nuo 1991 m., redaktorius Antanas Šimkus.

ANTANO VAIČIULAIČIO PREMIJA

Lietuvių literatūros klasiko, diplomato Antano Vaičiulaičio (1906–1992) literatūrinė premija teikiama kas dvejus metus. Šiai neoficialiai lietuviškuoju „novelės Nobeliu“ įvardijamai premijai kandidatai atrenkami iš žurnale „Metai“ skelbtos trumposios prozos. Premija tradiciškai įteikiama birželio 23-iąją, per klasiko gimimo dieną.

Daugiau apie šią premiją >skaitykite čia<.

REDAKTORIŲ ISTORIJA

Antanas Šimkus (nuo 2016 m.), Danielius Mušinskas (1994–2015 m.), Juozas Aputis (1991–1994 m.) ir Algimantas Baltakis (1964–1976 m., 1985–1990 m., dar „Pergalės“).


REDAKCINĖ KOLEGIJA

Algimantas Baltakis, Marius Burokas, Romas Daugirdas, Viktorija Daujotytė, Vytas Dekšnys, Reda Griškaitė, Antanas A. Jonynas, Violeta Kelertienė, Herkus Kunčius, Mindaugas Kvietkauskas, Aidas Marčėnas, Donata Mitaitė, Danielius Mušinskas, Vytautas Rubavičius, Jūratė Sprindytė, Valentinas Sventickas, Renata Šerelytė.

 

Leidinys yra Lietuvos kultūrinių periodinių leidinių asociacijos narys.