literatūros žurnalas

„Metų“ litera-turai

„Litera-turai“ (literatūriniai turai) skirti dabarčiai, tai – intertekstualios teminės publikacijos. Jomis galima naviguoti per 30 metų sukauptais įvairaus žanro „Metų“ tekstais, kurie naujai primena ir leidžia atrasti tekstus apie pasaulinę ir lietuvių literatūrą šiandien, formuoti bei pagilinti literatūros suvokimą.

Nr. 20529 Juozas Grušas

Juozo Grušo šviesa „Metuose“

2021 11 23 / Per trisdešimt žurnalo leidybos metų reguliariai skyrėme dėmesio Juozo Grušo (1901–1986) kūrybos aktualumui: čia pasirodė pjesė „Eduardo Dargio nusikaltimas“, skelbti laiškai, atsiminimai apie kūrėją.

sigitas geda

„Metuose“ – poetų kritikas Sigitas Geda

2021 10 11 / „Metuose“ Geda pademonstravo sugebėjimą lanksčiai išpildyti kultūrinės spaudos formatą. Jo 1991–1999 m. tekstai labai gyvai liudija, dėl ko literatūroje „skaudėjo“, kur jos gyvybė, kaip ji keičiasi ir šiandien jau pasikeitusi.

Jurga_Ivanauskaite

Jurgos Ivanauskaitės kūrybos recepcija „Metuose“

2021 07 27 / Pristatyti Jurgos Ivanauskaitės (1961–2007) kūrybą ir kūrybos kontekstus, randamus „Metų“ archyve – tarsi stipriai suktelėti laiką atgal. Nors šios rašytojos, keliautojos, žmogaus teisių gynėjos knygas skaitome iki šiol,

binary comment

Rašytojas ir literatūros jaukintojas Juozas Aputis „Metuose“

2021 06 27 / Juozas Aputis (1936–2010) „Metų“ redaktoriumi buvo 1991–1994 m., tačiau iki šių dienų archyvuose rastume net 92
jo publikacijas. Beveik 25 metus trukęs bendradarbiavimas neleistų sumeluoti, kad Aputis buvo labai svarbi „Metų“ dalis.

Jonas Mekas kvadratas

Jono Meko literatūrinis pasaulis „Metuose“

2021 05 09 / Ši teminė publikacija skirta pasaulinio garso filmininko, poeto Jono Meko (1922–2019) literatūriniam palikimui „Metų“ žurnale. Nors šio kūrėjo detaliau pristatyti tarytum neprivaloma, dar 2016 m….

zita-mazeikaite

Neformalus Zitos Mažeikaitės skandinavų literatūros kursas

2021 04 18 / Šis teminis „Metų“ litera-turas skirtas poetės, Poezijos pavasario-Maironio premijos laureatės, vertėjos Zitos Mažeikaitės veiklai. Vartant žurnalo archyvus tai norisi vadinti neformaliu skandinavų literatūros kursu, „dėstomu“ nuo 1991 m.

baranova

Tarp literatūros ir filosofijos: Jūratė Baranova „Metuose“

2021 02 07 / Kalbant apie Jūratę Baranovą (1955–2021) sunku atskirti, kur esama tik filosofijos, o kur – vien literatūros.
Tai mąstant apie šią eseistę, filosofijos kritikę yra kokybės ženklas.

skema

Antano Škėmos kūrybos kontekstai „Metuose“

2021 01 30 / „Metuose“ nuolat permąstoma A. Škėmos kūrybos reikšmė lietuvių literatūrai, atliepia smulkesnes analizes apie garsiausio jo kūrinio – romano „Balta drobulė“ naratyvo ypatumus, apie prozos sąsajas su tautosaka.

broniusradzevicius-jpg

Broniaus Radzevičiaus prozos ir gyvenimo fragmentai „Metuose“

2020 12 12 / Kviečiame panirti į mąslų, melancholišką ir prasmingą Broniaus Radzevičiaus prozos pasaulį, atrasti ir įminti jo kalbą. Jums padės tiek trumpieji tekstai, tiek dokumentika.

covid19

Ligos diskursas „Metuose“: tarp realybės ir vaizduotės

2020 11 27 / Atrinkome 30 skirtingų žanrų publikacijų (proza, poezija, drama, eseistika, vertimai, literatūros kritika). Juose veikia medikai, „sveikstama“ ir „sergama“, ligos painiojasi į siužetus, motyvus ir vaizduotę.

ricardas-gavelis

Po „Vilniaus pokerio“: Ričardas Gavelis „Metuose“

2020 10 31 / Skaitydami „Metuose“ publikuotus tekstus arba publikacijas, skirtas Ričardo Gavelio kūrybai, pastebėtume svarbią ypatybę – jie skelbiami jau po „Vilniaus pokerio“, nuo 1996-ųjų, taigi po su šio romano pasirodymu pasirodžiusių batalijų.

poezijospavasariopauktukas

Daugybė Poezijos pavasario veidų: tarp poezijos ir diskusijos

2020 08 01 / „Poezijos pavasarį“ kuria ir palaiko visi jame dalyvaujantys. Tad šioje publikacijoje rasite labai įvairų, nevienalytį jo veidą, atvirą kismui, diskusijoms ir poezijai.

janina-degutyte_pplb

Janinos Degutytės biografijos kontekstai

2020 06 27 / Daug mitų apie save Janina Degutytė nesukūrė: apie poetę labiausiai papasakojo ilgai laikyta sudėtinga biografija ir santykiai su žmonėmis, kurie visi kaip vienas pripažino, kad su ja buvo galima atvirai kalbėtis.

milosz2

Visas „Metų“ Czesławas Miłoszas: poezija, tekstai, kontekstai

2020 05 30 / Miłoszas „išgyveno devyniasdešimt trejus metus, dirbo beveik iki paskutinės akimirkos, įgyvendino savo ketinimus, parodė, kaip sakoma, visą savo talentą. Jo smilkinius vainikavo Nobelio premijos laurai.

radauskas2

Henrikas Radauskas „Metuose“

2020 04 25 / Balandžio 23 d. – poeto, kritiko, frazės „poezija yra pasakos suaugusiems, turintiems fantaziją ir keliantiems galvą aukščiau bliūdo, iš kurio valgoma“ autoriaus Henriko Radausko gimimo diena.

2020328

Dešimtmečio knygų kaleidoskopas

2020 03 28 / Koks literatūrai buvo praėjęs dešimtmetis? Kokie išleisti reikšmingiausi debiutai? Kurie autoriai vis dar yra mylimiausi? Kas pasikeitė? Skelbiame svarbiausius „Metų“ tekstus apie 2010–2019 m. knygas.

kestutis-navakas

Kalbantys Kęstučio Navako tekstai

2020 02 22 / Pastaruosius penkiolika metų drąsiai galima vadinti Kęstučio Navako lakotarpiu. Apie jį ir ši speciali publikacija.

rekomenduoja_new

„Metuose“ – Vytauto Kubiliaus tekstai

2019 12 01 / Skaitant „Metuose“ pasirodžiusius straipsnius galima matyti tam tikrą modelį – remiantis naujausia pasauline literatūra, žinynais (skaityta anglų, rusų, prancūzų, italų, lenkų kalbomis) atidžiai ir plačiai kalbėti apie tuometinę naujausią literatūrą…

pdr_small

16 „Metų“ atvirukų Poetiniam Druskininkų rudeniui

2019 09 29 / Poetinio Druskininkų rudens jubiliejaus proga skaitytojams primename visą įvykių panoramą, fiksuotą „Metuose“.

rekomenduoja_new

Čekų literatūra „Metuose“

2019-ieji – čekų literatūros metai: ta proga dar kartą publikuojame lietuviškai prakalbintus čekų kalba rašytus M. Kunderos, V. Havelo, J. Mareko, K. Čapeko tekstus, kurie pasirodė „Metuose“.

vaizgantas

Apie „sprogstantį optimistą“ – Juozą Tumą-Vaižgantą

Jeigu iš „Metuose“ skelbtų tekstų apie rašytoją, kultūros veikėją, profesorių, kanauninką Juozą Tumą-Vaižgantą pajėgtume sudėlioti portretą, jis būtų kultūrinis, aprėpiantis raštijos, spaudos, kultūros kokybės reikalus.

kukulas kvadratine

Buvo ir yra – Valdas Kukulas

Siūlome dar kartą paskaityti tris „Metuose“ skelbtus V. Kukulo tekstus, kuriuose dar kartą galme jį girdėti – analitišką kūrėją, skaitytoją ir kritiką.