literatūros žurnalas

Redakcija


Vyriausiasis redaktorius
Antanas Šimkus

Skyriaus redaktoriai
Laura Sintija Černiauskaitė (proza)
Gediminas Kajėnas (publicistika)
Regimantas Tamošaitis (poezija ir literatūros kritika)

Stilistė korektorė Deimantė Kažukauskaitė-Kukulienė

Maketuotoja Marija Mlinkauskaitė

Tinklalapio turinio redaktorė Neringa Butnoriūtė


tel. +370 5 261 73 44, +370 610 99325
el. p. redakcija.metai@gmail.com
bendraukime „Facebook“

ISSN 0134-3211. Tiražas 1100 egz.
žurnalo pardavimo vietų žemėlapis
prenumeratos galimybės

 

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.
Susidarius atitinkamoms sąlygoms pasiliekame teisę tekstus trumpinti.
Rankraščių nerecenzuojame ir negrąžiname.

Mus rasite