literatūros žurnalas

Redakcija


Vyriausiasis redaktorius
Antanas Šimkus

Skyriaus redaktoriai
Laura Sintija Černiauskaitė (proza)
Gediminas Kajėnas (publicistika)
Regimantas Tamošaitis (poezija ir literatūros kritika)

Stilistė korektorė Deimantė Kažukauskaitė-Kukulienė

Maketuotoja Marija Mlinkauskaitė

Tinklalapio turinio redaktorė Neringa Butnoriūtė


tel. +370 5 261 73 44, +370 610 99325
el. p. redakcija.metai@gmail.com
bendraukime „Facebook“

ISSN 0134-3211. Tiražas 1100 egz.
žurnalo pardavimo vietų žemėlapis
prenumeratos galimybės

 

Mus rasite

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.
Susidarius atitinkamoms sąlygoms pasiliekame teisę tekstus trumpinti.
Rankraščių nerecenzuojame ir negrąžiname.
Norintiems platinti žurnale skelbiamas publikacijas būtina gauti redakcijos „Metai“ raštišką sutikimą.