literatūros žurnalas
Algimanto Zurbos nuotraukos (1961–1963)
Šio „Metų“ numerio nuotraukos – Algimanto Zurbos, darytos studijų metais, maždaug 1961–1963-iaisiais, kai, įsigijęs paprasčiausią fotoaparatą, ėmė bendradarbiauti kaip neetatinis korespondentas respublikos spaudoje. Subraižytose, išblukusiose nuotraukose vis tiek spindi pasaulis, Vilnius, žmonės,
suaugusieji ir vaikai, įdėmaus būsimo rašytojo žvilgsnio pagauti. Dar tik pamatyti, neaprašyti. Už archyvinę medžiagą dėkojame Laimai Zurbienei.