literatūros žurnalas
Antano Šimkaus nuotraukos
 • Herkus Kunčius. Prarasto laiko beieškant. Atminties amnezija
 • Zita Mažeikaitė. Eilėraščiai
 • Jurga Tumasonytė. Boleslovas ir stebuklai. Romano fragmentas
 • Jonas Liniauskas. Eilėraščiai
 • Juozas Šikšnelis. Skulptūrėlė. Kur jie eina? Ant sūpynių. Novelės
 • Simonas Bernotas. Eilėraščiai
 • Diana Latvė. Garmėjimas. Romano fragmentas
 • Sławomir Worotyński. Eilėraščiai
 • Jānis Joņevs. Metodas. Apsakymas
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. „Tarnystė literatūrai – viena iš gyvenimo prasmių“. Literatūrologę Violetą Kelertienę kalbina Dalia Cidzikaitė
 • ESĖ. Gintaras Grajauskas. Karo metų lyrika 
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Dalia Cidzikaitė. Anatolijus Kairys – Latofagų šalyje užsimiršimo ieškojęs rašytojas
  Anatolijus Kairys. „Mes vieną dieną būsime kartu“: laiškai žmonai 
 • AKIRATIS. Tomas Venclova. Erino poetas 
 • ĮŽVALGOS. Viktorija Daujotytė. Poeto autobiografija – kurianti ir perkurianti 
 • KNYGMETIS. Jūratė Sprindytė. Laiko barometras knygose 
 • RECENZIJOS Ramutė Dragenytė. „Poezijos pavasario“ almanachas: „metaforų pilnas peizažas“ („Poezijos pavasaris 2022“)
  Eugenijus Žmuida. Paskutinis Akelos šuolis, arba Stipri kaip mirtis pagal Marių Ivaškevičių (M. Ivaškevičiaus „Tomas Mūras“)
  Ramūnas Čičelis. Nuo sąmoningo žvilgsnio iki kolektyvinių archetipų (G. Bleizgio „Procesija“) 
 • LITERATŪROS ARCHYVAI. Jonas Mekas. Apie brandintuvę. Laiškas Antanui Vaičiulaičiui