literatūros žurnalas

Zita Mažeikaitė. Eilėraščiai

2022 m. Nr. 7

* * *

Devyni skruzdėlynai –
tarsi piliakalnių eilė.
Takai lyg spinduliai.
Abipusis eismas. Kaip srauni upė.

Aš darbininkė –
neužmink manęs.


* * *

Miško obelis, išaugus iš sėklos,
kiškių apgraužta, stirnų apkarpyta.
Žydi apsvaigus nuo dūzgesio.
Tokia vieniša, tiesi.
Obuoliai dideli, gaiviai rūgštūs.
Bebras ją nukirto šią vasarą.

 


Ant prieklėčio

Sėdžiu ant prieklėčio atsirėmus kolonos.
Saulė šildo geliančią nugarą.
Žoliapjovės išryškinti kiemo apvalumai.
Vešlūs pupelių bokštai.
Pro ąžuolą raudonuoja šermukšnis.

O praeities daržely sukiojas mergaitė,
skina savo močiutei Žolinės puokštę:
šakelę kvapniųjų karklelių, violetinio čebatėlio,
rūtos, mėlyno katiliuko, baltagalvės ramunės…

Siekia pilnavidurį jurginą
ir staiga atitraukia ranką –
į ją žiūri maldaujantis veidas,
korėta XVII amžiaus damos apykakle.

 


Karetaitė

„Tvorų karalienė“, – sako vokiečiai.
O čia – Skroblaus brūzgynų tarškutė,
voveriškai rusvas purus gumulėlis,
mūsų aviečių mažoji vagilė,
giedanti net per nykią rudenio niūrumą,
kad siela nesuragėtų.

 


* * *

Debesis – kaip žmogus,
pusiaugula, pirštais parėmęs smakrą.
Įdėmiai žvelgia į mūsų kiemą.

Smilkteli negera nuojauta –
dairaus išplėtus akis.

Pušų viršūnėm nubėga vėjo gūsis.
Virš Kubilnyčios – draikalas,
driekias į Gudo šalį.

 


* * *

Jonažolė net šlakuota nuo saulės,
kaip mano teta,
pabėgusi nuo vyro.
(Dėl palaido liežuvio ir plėkynės,
kuria visiems girdavosi.)

Jis mane pavėžino iš pradinės.
Per molingą pavasario polaidį.
Vežimas krestelėjo per duobę,
mano rusvas lagaminėlis
šlept po ratu – į provėžos pliurzę.

Mama šluostė, džiovino elementorių,
žalius skaičiavimo sąsiuvinius su Žemaite,
gražiu Janoniu ir daugybos lentele,
kurią turėjom mokėti kaip poterius.

Lagaminėlis susiraukšlėjo, sukrypo.
Gėda su tokiu mokyklon.

 


Rudenio pranašas

Vėlyvis – rudenio pranašas,
velnio duona, nelabojo šaknis,
filius ante patrem
sūnus ankstesnis už tėvą –
vienuolių viduramžiais vadintas.

Žiemą, pavasarį ir net vasarą
tūno žemėj, rudam savo kiaute –
tamsoje užsidaręs,
gyvybinę galią suvaržęs –
lapai vėlesni nei žiedai,
kaip ilgesys rudeniniam pasauly
su saulės šykščiais spinduliais.

Pro verandos langą matau
gležną violetinę liepsną,
kuri plasta lyg praėjęs kaimynės gyvenimas
apleistam jos daržely.

 


Mėlynas kraujas

Supykusi mano močiutė sakydavo:
aš turiu mėlyno kraujo.
Nieks jai nepriešgyniavo,
net ir tėvas mįslingai tylėjo.

Į senatvę ji sumažėjo, sulyso.
Sėdėdavo ant patalo,
poteriaudavo.

Paimdavau jos lengvą, kaulėtą ranką
su pamėlusiom gyslom.
Tos gyslos man atrodė kaip upės –
vienos didelės, sraunios, kitos raizgios,
šakotų upelių, intakų pilnos.

Močiutės upės liejosi ne į jūrą,
o į laibus, vaškinius pirštus.

Mamos rankos buvo be upių,
bet kojos – vienos gunklos, mazgas prie mazgo.
Bijodavau, kad ražiena neperdrėkstų,
kai rankiodavom varpas,
kolchozo kombainui nukūlus
nuo buvusio mūsų lauko rugius.

Dabar jau ir man
ryškėja mėlynas kraujas.

 


* * *

Tėvas parveždavo iš Prienų
tamsiai žalių šaltmėtinių saldainių
lipniais popieriukais,
ilgų ir plonų kaip mano pirštai.

Burna atšaldavo,
rodės, kvapą užgniauš.

Senis Gramalas žiemą atnešęs rojinukų
porino: mano laikais per speigą
lauke durų rankeną laižėm kaip žydo cukierką.

Kitą rytą su broliuku palaižėm.
Žiopčiojom iškišę raudoną liežuvį.

Klauso seno alaušo, – pyko mama.
Kokia galva, toks ir protelis, – šaipėsi tėvas.
Už durnos galvos ne pakajus, –
sukriai verpdama bambėjo močiutė.

 


Į stiklo kalną

Močiutė man drausdavo:
nemėtyk ant žemės nukarpytų nagų,
po mirties neįlipsi į dangaus kalną –
pas Dievą neužkopsi.

Ji pati aštrių lokio nagų neturėjo,
savus rinko į drobinį maišelį ir slėpė užantyje.
Prieš mirtį nagų nebekarpė.

Mama tą maišelį įdėjo į karstą,
pakišo po jos bažnytiniu žakietu.

Kai vakarais žiūriu į Paukščių Taką,
ieškau, kur mirksėdama žiba
ir Močiutės vėlė

August Strindberg. Stipresnė

2023 m. Nr. 12 / Iš švedų k. vertė Zita Mažeikaitė / Švedai savo įžymųjį klasiką Augustą Strindbergą (1849–1912) vadina Titanu. Neprilygstamas kūrėjas, spalvinga, daugialypė asmenybė, stebinanti ne tik savo kūrybos įvairove, bet ir vulkanišku temperamentu.

Zita Mažeikaitė. Eilėraščiai

2023 m. Nr. 7 / Akmeninis angeliukas,
keliautojų globėjas, net išpūtęs žandus –
tyloj veriasi rusvos sporingės.

Ingmar Bergman. Prisilietimas

2022 m. Nr. 4 / Iš švedų k. vertė Zita Mažeikaitė / Ingmaras Bergmanas (1918–2007), žymiausias švedų kino režisierius, vienas moderniojo kino kūrėjų, pasakodamas apie filmo „Prisilietimas“ (1971) kūrimą, prisipažino…

Per Olov Enquist. Lūšies valanda

2021 m. Nr. 8–9 / Iš švedų kalbos vertė Zita Mažeikaitė / P. O. Enkvistas (1934–2020) – vienas garsiausių švedų rašytojų. Daugelio premijų laureatas, kūryba versta į keliolika kalbų. Pjesė „Lūšies valanda“ – jaudinanti sielos drama…

Zita Mažeikaitė. Eilėraščiai

2021 m. Nr. 7 / Gavom po pagaliuką
ir aprūdijusią skardinę nuo kilkių,
pilną auksinių sėklų

Zita Mažeikaitė. Eilėraščiai

2020 m. Nr. 7 / Varnos valo buvusios Sluškų karietinės stogo lataką,
žeria pajuodusius tuopų lapus į lanksvų apskritą krūmą,
kurio niekas čia nesodino.
Grotuoti langai praviri – vėjui įlįsti.

Ingmar Bergman. Riksmai ir kuždesiai

2020 m. Nr. 5–6 / Ingmaras Bergmanas (1918–2007) – pasaulyje žinomas švedų kino ir teatro režisierius, scenaristas, prozininkas. „Riksmai ir kuždesiai“ – tai įtaigus jausmų kūrinys, kuriame, jam pavyko „nekliudomai judėti tarp sapno ir tikrovės“.

Elena Baliutytė. „Atsigręžk į save“

2019 m. Nr. 12 / Zita Mažeikaitė. Esanti. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019. – 112 p. Knygos dailininkė – Deimantė Rybakovienė.

Zita Mažeikaitė. Eilėraščiai

2018 m. Nr. 5–6 / Pilka adventinė sausgėla. Upėj – plonos lytys nuskeltais kampais, lyg kas būtų sumetęs apleisto vienkiemio langus. Treška sausledis – metų ratas braškėdamas ritas į tamsumas. Iš anos Nemuno pusės tyliai atsiskiria valtis, Tolminkiemio

Kjell Espmark. Eilėraščiai

2017 m. Nr. 11 / Kjellis Espmarkas (g. 1930) – garsus švedų poetas, prozininkas, literatūros tyrinėtojas, Švedų akademijos ir Nobelio komiteto narys. Studijavo literatūros mokslą Stokholmo universitete, vėliau daug metų jame dirbo,

Tomas Tranströmer. Eilėraščiai

2016 m. Nr. 12 / Vertė Zita Mažeikaitė / Tomas Tranströmeris – vienas žinomiausių ir, anot kritikų, mylimiausių Švedijos poetų, daugelio literatūrinių premijų laureatas. 2011 m. Švedų akademija paskyrė jam Nobelio premiją, motyvuodama…

Zita Mažeikaitė. Eilėraščiai

2016 m. Nr. 10 / Nuo Rambyno. Aure – Mažvydo karvės rupšnoja sultingą žolę pastoriaus pievose. Pilvai – kaip tos rudos statinės iš Tilžės bravoro, tešmenys velkas žeme, seniai nemelžtos, pertvinkusios. Mūkia, sustojusios pusračiu – taip ilgesingai…