literatūros žurnalas

2011 m. Nr. 8–9

 • Liudvikas Jakimavičius. Išparduotuvė „Lietuva“
 • Jonas Juškaitis. Nusigandusi širdis. Eilėraščiai
 • Romas Gudaitis. Taikos balandėlis viršum Propojsko. Romano fragmentas
 • Julius Keleras. Eilėraščiai
 • Algirdas Vaseris. Salvadoro Dali bankas. Apsakymas
 • Haroldas Baubinas. Eilėraščiai
 • Nijolė Raižytė. Kareivio duktė
 • Harvey L. Hix. Eilėraščiai. Vertė Tautvyda Marcinkevičiūtė
 • Charles Ferdinand Ramuz. Rasių atskyrimas. Vertė Diana Bučiūtė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Viktorija Daujotytė. Aiškinanti Aisčio estetika
 • „METŲ“ ANKETA. Požiūriai. Tomas Taškauskas, Mindaugas Valiukas, Agnė Biliūnaitė, Žilvinas Andriušis
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Pasaulis, kurį susikuriu, saugo mane. Dailininkę Dalią Kasčiūnaitę kalbina Romas Daugirdas
 • TAUTOSAKA. MITOLOGIJA. Gintaras Beresnevičius. Identiteto paradoksai. Legendos ir mitologija lietuvių savimonės formavimesi
 • IŠ PRAEITIES. Reda Griškaitė. Kodėl jurginai?
 • PAŽINTIS. Raminta Gamziukaitė-Mažiulienė. Tapytojas Noltenas ir trys ne jo moterys
 • AKIRATIS. Ervinas Koršunovas. Francio Bacono stabų teorija ir Hamleto eksperimentas
 • VASAROS SKAITYMAI. Elžbieta Banytė. Barboros Radvilaitės portretas literatūroje ir istorijoje
 • RECENZIJOS. Renata Šerelytė. Herojaus vienaskaita (S. Parulskio „Prieš mirtį norisi švelnaus“)
  Asta Skujytė. Pasisvečiavus Frankburge (U. Radzevičiūtės „Frankburgas“)
  Augustė Žičkytė. Žmogiškoji drama prie publicistikos slenksčio (V. Juknaitės „Ponios Alisos gimtadienis“)
  Aldona Prašmantaitė. Knygius iš pašaukimo, mecenatas iš apsisprendimo („Knygius Petras Jaunius“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Tomas Venclova. Žodis priimant kinų literatūrinę premiją