literatūros žurnalas
Mildos Kiaušaitės nuotraukos
 • Regimantas Tamošaitis. Šis šaunus naujas pasaulis
 • Gintaras Grajauskas. Eilėraščiai
 • Virgilijus Veršulis. Klaidermanas. Apsakymas
 • Erika Drungytė. Eilėraščiai
 • Eglė Frank. Nepažįstamosios iš kitos ežero pusės. Apysakos fragmentas
 • Ričardas Šileika. Verčiu komunalinių mokesčių knygeles, tikrinu skaitiklius. Teležinelės
 • Ieva Tumanovičiūtė. Mila. Apsakymas
 • Vytautas Pliura. Eilėraščiai
 • Nathaniel Hawthorne. Trys apsakymai
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. „Tame kosmose jaučiuosi visiškai savas…“ Poetą, eseistą, dailėtyrininką Alfonsą Andriuškevičių kalbina Gediminas Kajėnas
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Susan Sontag. Atsižadėkime interpretavimo
 • ĮŽVALGOS. Valdemaras Klumbys. Po okupacijos ženklu: sąlyginio reflekso nelaisvėje
 • RECENZIJOS. Viktorija Daujotytė. Ir niekas iškyla iš kalbos (A. Marčėno „Nieko nebus“)
  Nerijus Brazauskas. (Ne)pakeliama vaizduotės galia (L. Degėsio „Lengva nebus“)
  Ramūnas Čičelis. Juokas ir laisvė (J. Gimberio „Kolizija“)
  Džiuljeta Maskuliūnienė. Prozininkas, peržengęs Šiaulių krašto ribas (A. Budzinsko „Vienatvė – draugė mano…“)
 • LITERATŪROS ARCHY VAI. Sigitas Geda. „Mes padėjome išbudinti tautą…“