literatūros žurnalas

Antano Vaičiulaičio premija

Lietuvių literatūros klasiko, diplomato Antano Vaičiulaičio (1906–1992) literatūrinė premija teikiama kas dvejus metus. Šiai neoficialiai lietuviškuoju „novelės Nobeliu“ įvardijamai premijai kandidatai atrenkami iš žurnale „Metai“ skelbtos trumposios prozos. Premija tradiciškai įteikiama birželio 23-iąją, per klasiko gimimo dieną.

Vertintojai kaskart paiso novelės klasiko A. Vaičiulaičio estetikos normų, jam svarbių vertybių – žodžio drausmės, teksto paprastumo, pasakojimo žaismės, dramatizmo šviesos ir paslapties.

Antano Vaičiulaičio literatūrinė premija įsteigta 1994 metais, tuometinio Vilniaus pedagoginio universiteto (dab. VDU Švietimo akademija) Lituanistikos fakulteto Lietuvių literatūros katedros, literatūros žurnalo „Metai“ redakcijos ir Vaičiulaičių šeimos iniciatyva. Premijos sumanytojai – lietuvių literatūros tyrinėtojas bei kritikas Albertas Zalatorius ir rašytojo žmona, premijos mecenatė Joana Vaičiulaitienė. Buvo nutarta prisiminti, tęsti ir išsaugoti Antano Vaičiulaičio kūrybos tradiciją ir skatinti šiuolaikinę lietuvių novelistiką.

Premijos mecenatas Joanos Vaičiulaitienės memorialinis fondas, kurį palaiko Aldona, Danutė ir Joana Vaičiulaitytės.

DEBESIS-ANT-ŽOLĖS-LIETUVIŲ-NOVELĖS-ANTOLOGIJA-19942014

1994–2014 m. premijos laureatų tekstai ir pasakytos kalbos išleistos antologijoje „Debesis ant žolės: lietuvių novelės antologija, 1994–2014“ (sud. Danutė Kalinauskaitė, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014). Plačiau apie šios rinktinės ypatumus kviečiame skaityti Jūratės Sprindytės recenzijoje „Novelė, kanonas, raktas“.

Apie Antano Vaičiulaičio premiją:

Jūratė Sprindytė. Novelė, kanonas, raktas

2015 m. Nr. 1 / Debesis ant žolės: lietuvių novelės antologija, 1994–2014. – Vilnius: Lie­tuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. – 352 p.

Deimantė Kažukauskaitė. Mūsų novelės nobelis

2008 m. Nr. 8–9 / „Mūsų novelės nobelis“, – taip gražiai Antano Vaičiulaičio premiją pavadino rašytojas Vytautas Martinkus, iškilmingame premijos įteikimo vakare birželio 27 dieną Rašytojų klube…

Renata Šerelytė. Matyti peteliškės šešėlį

2014 m. Nr. 7 / Šių metų birželio 19-ąją Vilniuje, Rašytojų klube buvo įteikta dešimtoji, jubiliejinė Antano Vaičiulaičio literatūrinė premija. Ji atiteko rašytojui Valdui Papieviui už novelę „Jūra, arba Savižudybės prevencija“, išspausdintą „Metų“ žurnale.

Romas Daugirdas. Aštuntoji Antano Vaičiulaičio premija

2010 m. Nr. 8–9 / Konstatavimas. 2010 m. birželio 22 d. įteikta Antano Vaičiulaičio premija už geriausią novelę, 2008–2010 metais paskelbtą Lie­tuvos rašytojų sąjungos mėnraštyje „Metai“.

Premijos laureatai

 • 2024 m. – Andrius Jakučiūnas apdovanotas už apsakymą „Kurmių problema, arba Doras žmogus“ („Metai“, 2023, Nr. 1).
 • 2022 m. – Herkus Kunčius apdovanotas už apsakymą „Ligos istorija“ („Metai“, 2022, Nr. 1).
 • 2020 m. – Jurga Tumasonytė apdovanota už apsakymą „Karalystė“ („Metai“, 2019, Nr. 3).
 • 2018 m. – Daina Opolskaitė apdovanota už novelę „Grotos“ („Metai“, 2017, Nr. 5–6).
 • 2016 m. – Alvydas Šlepikas apdovanotas už novelę „Violončelė“ („Metai“, 2015, Nr. 11).
 • 2014 m. – Valdas Papievis apdovanotas už novelę „Jūra, arba Savižudybės prevencija“ („Metai“, 2014, Nr. 3).
 • 2012 m. – Laura Sintija Černiauskaitė apdovanota už novelę „Nekaltutis“ („Metai“, 2011, Nr. 12).
 • 2010 m. – Vidas Morkūnas apdovanotas už novelę „Mirtis“ („Metai“, 2010, Nr. 1).
 • 2008 m. – Bitė Vilimaitė apdovanota už novelę „Ta mergaitė“ („Metai“, 2008, Nr. 7).
 • 2006 m. – Danutė Kalinauskaitė apdovanota už novelę „Namo“ („Metai“, 2003, Nr. 7).
 • 2003 m. – Petras Dirgėla apdovanotas už novelę „Arklių šventėj“ („Metai“, 2002, Nr. 8–9).
 • 2001 m. – Renata Šerelytė apdovanota už noveles „Vėjo vėduoklė“, „Raudona ir balta“, „Saldžioji valanda“ („Metai“, 2000, Nr. 3).
 • 1999 m. – Rimantas Šavelis apdovanotas už novelę „Tamarikso žydėjimas“ („Metai“, 1997, Nr. 11).
 • 1997 m. – Juozas Aputis apdovanotas už novelę „Pro Memoria“ („Metai“, 1996, Nr. 6).
 • 1995 m. – Romualdas Granauskas už novelę „Su peteliške ant lūpų“ („Metai“, 1994, Nr. 12).

 

Jaunojo novelisto prizas

Laureatų žodis

Šventės ir užkulisiai

Panaudotos Vaičiulaičių šeimos archyvo, Regimanto Tamošaičio, Juliaus Kalinsko, Sonatos Grėbliūnaitės nuotraukos