literatūros žurnalas

Zita Mažeikaitė. Eilėraščiai

2023 m. Nr. 7

Styginių koncertas Šv. Jonų bažnyčioj

Sniegenų išpranašauta
vasario pūga verčiasi tumulais.

Bažnyčioj šilta, šviečia sietynai.
Styginiai gaudžia
lyg koks dūzgiančių bičių spiečius.
Storai zvimbia violončelė
tarsi peržiemojus kamanė.

Paskliautėj, ant atbrailų susėdę angeliukai
liovėsi mataruoti putliom savo kojom.
Stebuklingoji tamsiaveidė Madona,
kadaise parvežta iš Italijos,
veržias iš savo nišos.
Tyli rūstūs bažnyčios tėvai kiaurom akim.
Net bažnyčios pelė sustingus prie zakristijos durų.

Tik uolūs Evangelijos skelbėjai,
pakylėti ant kolonų, nepakelia žvilgsnio
nuo apdulkėjusių savo knygų
su nesuprantamais rašmenimis.

 


Žydinčios bulvės

Mano senelis turėjo dvylika margų.
Tėvas – šešis hektarus.
Man augant teliko
šešiasdešimt arų.

Grasino ir tuos apkarpyti:
kam tas sodas, dvi kūdros, didelis kiemas…
Šeštadienį ten prismaigstydavau stiklo šukių,
stypčiodavau basa užrištom akim,
kad sekmadienį nereiktų eiti išpažinties
į Šilavoto bažnyčią.

Nuodėmių neturėjau:
tėvelių klausiau, broliuko neskriaudžiau,
negražiai nekalbėjau, pas svetimus nesivalkiojau.
Į tas šukes nė karto neįsidūriau.

Tėvas suarė kiemą,
krykles už tvarto iškirto,
išpjovė aukštaūges vyšnias.

Kur pažvelgsi – žydėjo bulvės.
Net po seklyčios langais!

Drumzlinas naminės upelis,
nuvingiavęs per ilgąjį suolą,
degė melzgana liepsna,
kaip tos žydinčios bulvės.

 


Raugės

Už jūrelių, už marelių kūkalis žydėjo

Apie rauges nieko mes nežinojom.
Gal Šilavoto klebonas minėjo savo pamoksle.
Močiutė, grįžusi iš bažnyčios,
liepė iš rūsio išnešti pernykščių kopūstų statinę,
pradvisusią kailio raugu.

Rugiuose violetiniai švietė kūkaliai,
drugių ir kamanių viliokai.

Sėklų – nė į burną! Nuodas!

Po karo mama tom rauplėtom sėklom
skalbdavo: putojo lyg tikras šarmelis,
tarpupirščių negriaužė kaip pelenai.

Išrinkite rauges, suriškit į pėdelius ir sudeginkit.
Nebėra nei ko rinkti, nei deginti –
pesticidai išdegino.

Likusi žiedo formulė lotyniškom raidėm.
Ir toji mergaitė su kūkalių vainiku –
straksi vingiuotu takeliu
per kolchozo rugius karvės perkelti.

 


Rytų pasaka

Ganau viščiukus.
Pereklė, pririšta prie vyšnaitės palangėj,
mėgina atmegzti raištį, tampo snapu,
kvaksi piktai kaip sena bambeklė.

Skaitau Rytų pasakas:
dykuma, hienos, šakalai,
smailūs minaretų bokštai, rūmai, teška fontanai,
liauna princesė vos paneša savo auksą,
juodos akys pro tankų vualį…

Žvarbu. Saulė nuklydus į pašilę.
Viščiukai pabirę tarp žydinčių pienių.
Kar, kar, – sukrankiu kaip varna,
viščiukai neria po vištos sparnu,
pereklė žiūri į dangų pakreipusi galvą.
Valandėlę tylu.

…Grobikai princesę gabena palankinu,
kiauksi šakalai, kvatojasi hienos,
žybsi kinžalai, raudonos feskos, turbanai,
riestanosiai sandalai, dulkės…

Višta su savo pulku
purtos mamos daigyne.
Trinkteli priemenės durys, riksmas:
Žiūrėk savo krašto!

 


Kareivėliai

Nuo ankstyvo pavasario
mūsų sodybą užplūdę kareivėliai.
Būriuojasi patvory, palei beržą.
Susimetę krūvon lyg ir tariasi,
kiti pasklidę, dar kiti traukia vora.

Ryškūs raudoni durtiniai
su juodom apskritom dėmėm.
Atrodo taikūs, nieko nežaloja, negadina.
Raudonuoja lyg kaimynei pabirusios uogos.

Kai einu takeliu, jie traukias į šalį,
pajudinu šakele, nustebę pažyra
ir vėl netrukus susiburia.

Vieną stovyklą radau
palei pirkios pamatą, kitą – pakluonėj.
Matyt, įsikurs ilgam.

 


* * *

Gimę sodams žydint greitai nužydi.
Bet ilgai ir gražiai sensta,
kaip ta mano kaimynė,
amžių nugyvenusi be radijo ir šaldytuvo.
Maistą laikė pintinėj,
virve nuleisdavo į rūsį
po kamara.

Juodos vištelės,
nakčiai suskrisdavo į beržą palangėj,
slapčia išperėdavo būrį viščiukų.

Rusvų mažučių kiaušinių
mums atnešdavo per Velykas.

 


Griežlė

Kreks kreks, kreks kreks, –
nuo gegužės iki liepos vidurio.
Ilgakaklė pievų vištelė, greitakojė bėgikė,
kilpoja tarp ožrožių, siūruojančio varpučio.
Padaiguota tūno dilgyne.
Tokia pat slapukė kaip dailininkė G. D.

Kaip ji perskrenda dykumą, jūras –
tuos tūkstančius mylių iš Afrikos.
(Strindbergas tikino: Alpes pereina pėsčia.)
Kaip išvengia elektros, telegrafo stulpų
pažeme lėkdama.
Kaip suranda mūsų kaimelį tarp girių
ir tą Akstino pievą, kurios nieks nešienauja.

Mano kaimynes ji varo iš proto:
Kreksi po langais kiaurą naktį, kaip užsukta.
Ir tu pati – girgždėlė, ragana,
savo dziedų be laiko in kapus nuvarei.

Čia griežlys plunksnom brauko.

Argi? Kū cia supaisysi…

 


Pelkių karalienė

Užtikau raiste,
švietė iš tolo – aukštas stiebas
geltonais žiedais, kamanėm aplipęs.
Rausvos žiedų lūpos viliojo:
iš vidurio iškrapštyk žalią žirnį,
palengva sukramtyk.
Kai galva apsisuks –
ateitį savo regėsi,
svetima kalba liežuvis bylos…

Pedicularis – užrašė Linėjus
savo knygoj „Systema naturae“.
Karaliaus Karlo skeptras –
pervardino botanikas Rudbekas.
Karlo XII garbei – už pergalę prie Narvos.
To Karolio kariuomenė
nusiaubė Kėdainius, Kauną ir Vilnių…

Mūsų botanikams – karališkoji glindė.
Dzūkėms – utėlinė.
Puodus prisvirdavom, galvų prausėm,
gerai nog musių, jei gyvatę
raiste spalgenaujant užmynei…

 


Japoniškas sodelis

Lyg pro rūką tas Antakalnio priemiestis:
smėlėtas kelias, karietos, dulka vežimai,
žalia vila su baltom langinėm,
pjaustinėti stogo, staktų apvadai.
Langai atidaryti, plaikstosi užuolaidos.
Žodžių nuotrupos, juokas, klavesino garsai,
didelis sodas, rožynas,
gurga šaltinis…

Dabar čia grūdasi aukšti daugiabučiai,
niūrūs, tamsiais stiklais, lyg be gyvybės.

Prie gelžbetoninės sienos,
nunciatūros pašonėje prigludęs,
pakopomis leidžias japoniškas sodelis
su Tyros Širdies šaltiniu,
net per speigą almančiu.

Strazdas raško šermukšnio uogas,
dvi merginos ravi samanėles –
skabo kaip gervės želmenis.

Ilgakočiu bambukiniu kaušeliu
pasisemiu šaltinio vandens.

Akmeninis angeliukas,
keliautojų globėjas, net išpūtęs žandus –
tyloj veriasi rusvos sporingės.

August Strindberg. Stipresnė

2023 m. Nr. 12 / Iš švedų k. vertė Zita Mažeikaitė / Švedai savo įžymųjį klasiką Augustą Strindbergą (1849–1912) vadina Titanu. Neprilygstamas kūrėjas, spalvinga, daugialypė asmenybė, stebinanti ne tik savo kūrybos įvairove, bet ir vulkanišku temperamentu.

Zita Mažeikaitė. Eilėraščiai

2022 m. Nr. 7 / Ji pati aštrių lokio nagų neturėjo,
savus rinko į drobinį maišelį ir slėpė užantyje.
Prieš mirtį nagų nebekarpė.

Ingmar Bergman. Prisilietimas

2022 m. Nr. 4 / Iš švedų k. vertė Zita Mažeikaitė / Ingmaras Bergmanas (1918–2007), žymiausias švedų kino režisierius, vienas moderniojo kino kūrėjų, pasakodamas apie filmo „Prisilietimas“ (1971) kūrimą, prisipažino…

Per Olov Enquist. Lūšies valanda

2021 m. Nr. 8–9 / Iš švedų kalbos vertė Zita Mažeikaitė / P. O. Enkvistas (1934–2020) – vienas garsiausių švedų rašytojų. Daugelio premijų laureatas, kūryba versta į keliolika kalbų. Pjesė „Lūšies valanda“ – jaudinanti sielos drama…

Zita Mažeikaitė. Eilėraščiai

2021 m. Nr. 7 / Gavom po pagaliuką
ir aprūdijusią skardinę nuo kilkių,
pilną auksinių sėklų

Zita Mažeikaitė. Eilėraščiai

2020 m. Nr. 7 / Varnos valo buvusios Sluškų karietinės stogo lataką,
žeria pajuodusius tuopų lapus į lanksvų apskritą krūmą,
kurio niekas čia nesodino.
Grotuoti langai praviri – vėjui įlįsti.

Ingmar Bergman. Riksmai ir kuždesiai

2020 m. Nr. 5–6 / Ingmaras Bergmanas (1918–2007) – pasaulyje žinomas švedų kino ir teatro režisierius, scenaristas, prozininkas. „Riksmai ir kuždesiai“ – tai įtaigus jausmų kūrinys, kuriame, jam pavyko „nekliudomai judėti tarp sapno ir tikrovės“.

Elena Baliutytė. „Atsigręžk į save“

2019 m. Nr. 12 / Zita Mažeikaitė. Esanti. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019. – 112 p. Knygos dailininkė – Deimantė Rybakovienė.

Zita Mažeikaitė. Eilėraščiai

2018 m. Nr. 5–6 / Pilka adventinė sausgėla. Upėj – plonos lytys nuskeltais kampais, lyg kas būtų sumetęs apleisto vienkiemio langus. Treška sausledis – metų ratas braškėdamas ritas į tamsumas. Iš anos Nemuno pusės tyliai atsiskiria valtis, Tolminkiemio

Kjell Espmark. Eilėraščiai

2017 m. Nr. 11 / Kjellis Espmarkas (g. 1930) – garsus švedų poetas, prozininkas, literatūros tyrinėtojas, Švedų akademijos ir Nobelio komiteto narys. Studijavo literatūros mokslą Stokholmo universitete, vėliau daug metų jame dirbo,

Tomas Tranströmer. Eilėraščiai

2016 m. Nr. 12 / Vertė Zita Mažeikaitė / Tomas Tranströmeris – vienas žinomiausių ir, anot kritikų, mylimiausių Švedijos poetų, daugelio literatūrinių premijų laureatas. 2011 m. Švedų akademija paskyrė jam Nobelio premiją, motyvuodama…

Zita Mažeikaitė. Eilėraščiai

2016 m. Nr. 10 / Nuo Rambyno. Aure – Mažvydo karvės rupšnoja sultingą žolę pastoriaus pievose. Pilvai – kaip tos rudos statinės iš Tilžės bravoro, tešmenys velkas žeme, seniai nemelžtos, pertvinkusios. Mūkia, sustojusios pusračiu – taip ilgesingai…