literatūros žurnalas

2010 m. Nr. 10

 • Liudvikas Jakimavičius. Pasakojimas apie dvi kalbas
 • Algimantas Mikuta. Eilėraščiai
 • Virgilijus Čepaitis. Nenormalus drg. Petraitis. Komedija (Pradžia)
 • Ilzė Butkutė. Eilėraščiai
 • Henrikas Algis Čigriejus. Pavėlavę. Lapkričio sodas. Apsakymai
 • Alvin Pang. Eilėraščiai. Vertė Lidija Šimkutė
 • Charles Bukowski. Holivudas. Vertė Gediminas Pulokas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Petras Bražėnas. Pabūti prisiekusiojo vaidmenyje (V. Martinkaus „Žemaičio garlėkys“)
 • „METŲ“ ANKETA. Požiūriai. Liudvikas Gadeikis, Algimantas Zurba
 • SVARSTYMAI. Bernardas Ivanovas. Istorinius lietuvių autorių romanus apmąstant
 • IŠ PRAEITIES. Alma Lapinskienė. Trijų Vilniaus okupacijų liudijimas (Rapolo Mackonio dienoraščiai)
 • PALEI BALTIJĄ. Arvydas Juozaitis. Tauta iš žodžių, arba Es runaju latviški
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Michel de Montaigne. Filosofuoti – tai mokytis mirti. Vertė Ingrida Bakutytė
 • RECENZIJOS. Valdemaras Kukulas. Mažas praryja didelį (G. Aleksos „Prabudi­mai“)
  Angelė Jasevičienė. Romanas kaip gyvenimo cirkas (D. Jazukevičiūtės „Gyvatė keičia odą“)
  Giedrė Kazlauskaitė. Neįmanoma užmiršti plaukti (A. Ališausko „Rentgeno nuotraukų albumas“)
  Romualdas Skunčikas. Už baltų durų – neįmanomos meilės istorija (V. Račicko „Baltos durys“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Gražina Mareckaitė. Kur dingo deimantinė lyra?