literatūros žurnalas

Alvin Pang. Eilėraščiai

2010 m. Nr. 10

Iš anglų k. vertė Lidija Šimkutė

Alvinas Pangas – Singapūro poetas – gimė 1972 m. Baigė literatūros studijas Jorko universitete Anglijoje. 2002 m. lankė Tarptautinę rašytojų programą Jovos universitete. Pirmasis rinkinys „Tylos išbandymas“ (1997) pateko į geriausių knygų dešimtuką ir buvo nominuotas 1998 m. Nacionalinės knygų plėtros tarybos Knygų premijai. 2003 m. išėjo antras rinkinys „Lietaus miestas“. A. Pango eilėraščiai publikuoti Anglijoje, Australijoje, JAV. 2007 m. jam buvo skirta Singapūro jaunimo meno ir kultūros premija.

 

 Aubade

 

Mano meile, bijau tavo rankų tylumos
Mahmoud Darwish

 

Nakties metu, mano širdie, miškas sušalo
ir kiekvienas lapas virpa žinodamas, greitai reikės kristi,
prisimindamas skaisčiai raudoną mirštančią vasarą,
virpa geltonai, klevo raudoniu ir violetine spalva. Einu paupiu,

atlaikančiu pėdų lengvumą, linguodamas drėgname vėjelyje,
siekdamas išlaikyti pusiausvyrą.
Turėjau apleisti tave nesančiame krante, šiltą žydėjimą, paskendusį
nendryne, mirksinčią švytinčią akį. Tik rytas žino,

kaip išsiskyrėme, o ką sakėme, jau virto rasa.
Poryt rasime žodžius mūsų nutylėjimams
prisiminti arba pasiskolinsim žodžių iš nakties
ženklų žodyno. Širdgėla išmokys tave naujų vardų

ir aš atsakysiu dusliu būgno mušimu arba aidu,
žingsniais ir lėtai uždaromomis durimis, niekad į tave
nežiūrėdamas, neatsigręždamas. Dabar padedu šiuos
žodžius miego rūsy, prieš miegą. Prieš laidotuves ir kraują.

 

 

5 sapnai

 

Klausiu savęs to paties klausimo. Ką tai reiškia?
Tai nieko nereiškia, nes paslaptis irgi neturi reikšmės,
ji nesuvokiama.

Rene Magritte

 

Pirmame sapne raukšlėtas ir kraujuotas veidas,
artuma susilieja su toliais,
pulsuoja visa drobė. Anapus rėmo
vyras nežino esantis tėvu,
murma užmirštus eilėraščius sapnuose.

Antras sapnas. Himalajų aukštumos,
riksmas apleisto erelio, vis sukantis ratu,
kai moteris atsiriša kimono ant šiaudų guolio
prie jako pieno dubens.

Gatvė su išsidriekusiais senų mašinų griaučiais,
virš jų karstosi juokaudamos poros,
Nežinomos rašysenos lapai lėtai lyja žemyn.

Kiekvienam vyšnių žiedui laikyk
atvirą savo delnų šilkinę piniginę.

Atbudusi ji randa penktą sapną, besišypsantį
ir glostantį jos plaukus.

 

 

 

autoportretas

 

Šiuo metu JAV mokslininkų bendruomenė dalijasi
vieninteliu povandeniniu laivu, vardu Alvinas.
Turint tik vieną Alviną, beveik neįmanomi tolimi tyrinėjimai.
Alvinas net nežino, kur plaukti, nes mes neturime padoraus žemėlapio –
Graham S. Hawkes

 

Mokausi eidamas ten, kur turiu eiti
Theodore Roethke

 

Mokausi darydamas tai, ką turiu daryti.      
Nereikia man žemėlapio. Galiu pasiklysti,
bet esu ten buvęs.

Nepasiklystu svetimame mieste.
Išmokau plaukti ir nenuskęsti
įkritęs į Shangri La baseiną

Daugelį metų mokiausi rašyti,
mažai ko išmokau, tik pavydėti.
Dabar užgesinu šviesas ir laukiu tikrų gelmių.
Jei neatsibundu iš ryto klykdamas,
gimsta eilėraštis.

 

 

 

Nuopuolio teologija

 

tobulam pasaulyje sielos nebūtų amžinos
neturinčios poreikio poezijai mūsų nuodėmės nusiplautų arčiausioje pelkėje
kiekviena besišypsanti ryto gėlė nutrintų mano šešėlį nuo savo suknelės
užtektų matyti saulės šviesą
paukščiai lestų mano žodžius ir gyventų

 

 

 

Grįžimas namo

 

Vieną dieną atoslūgis atsigręš,
švelniai padės savo skiauterėtą galvą
pailsėti ant kranto skruosto.

Džambu medis numes
drėgnus lapus, grąžindamas žemei
savo ašarų skolą.

Kiekvienas debesis nuslinks
į savo pasirinktą vietą. Net saulė
pritars jų drąsai.

Jau tiek metų klausiausi kalnų
vienatvės šauksmo,
upės troškimo pasiekti okeaną.

Sieloje susigrūdo metai
tarsi paukščiai, jų sparnai –
kaip širdies plasnojimas.
Tuo metu išvaduosiu
tavojo kūno liūdesį
drauge su savuoju, tarsi

atrakindamas spyną.

 

 

 

Pabaiga
(epitafija)

 

daiktai, kuriuos mylime, sugrąžina
mūsų vardus. Vienas įdavė man
paprastą akmenį, kad nukalčiau kažką
tobulesnio. Kitas sugrąžino kairiajai
mano smegenų pusei seniai
pamestą vadovėlį.
Kažkas padavė lapelį popieriaus –
vienoj pusėj neįskaitomas
mano rankraštis, o kitoj
ryškia spalva įrašyti žodžiai
„Noriu visko“. Kai kas atnešė
gėlių – irisų, narcizų,
nenuluptą švelnią rožės širdį.
Visi drabužiai jau nebetinka.
Pastūmiau į šoną perskaitytas knygas
ir neskaitytas, jos pakilo aukštyn
kaip nesibaigiantys laiptai, spirale sukosi
virš mano metų. Bet labiausiai pamėgau
ramius sekmadienius,
kada lietaus pirštai rašė
tuščiame mano lango lape,
norėdami išsipasakoti savo istorijas.

Lidija Šimkutė. Šviesa dainuoja. Eilėraščiai

2021 m. Nr. 8–9 / GUMBUOTŲ ŠAKNŲ
labirinte
mangrovės perkelia potvynio
vandenis į sausą žemę

Michael Sharkey. Eilėraščiai

2021 m. Nr. 5–6 / Iš anglų k. vertė Lidija Šimkutė / Michaelas Sharkey’is (g. 1946 m. Kenterberyje, Australijoje) – poetas, eseistas, literatūros kritikas. Studijavo Sidnėjaus universitete, tęsė studijas Oklando universitete, kur 1976 m. apsigynė daktaro disertaciją…

Lidija Šimkutė. Griaustinio palaikai

2018 m. Nr. 11 / garuojantys debesys pravirko susirangę medžių kamienai išgąsdino žiedus lapų prieglobstyje palinko šakos prie moterų gėlėtų skarelių apšlakstė žemuoges krepšeliuose

Julija Jocytė. Kažkas gyvenime ir šalia jo

2017 m. Nr. 5–6 / Lidija Šimkutė. Baltos vaivorykštės / White Rainbows. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016. – 160 p.

Lisa Gorton. Eilėraščiai

2016 m. Nr. 11 / Iš anglų k. vertė Lidija Šimkutė / Australijos poetė, eseistė ir prozininkė Lisa Gorton (g. 1972) baigė Melburno universitetą, Oksfordo universitete apgynė daktaro disertaciją, skirtą Johno Donne’o poezijai.

John Kinsella. Eilėraščiai

2015 m. Nr. 11 / Iš anglų k. vertė Lidija Šimkutė / John Kinsella gimė 1963 m. Vakarų Australijoje, Perte. Išleido daugiau nei trisdešimt knygų: novelių, apysakų, pjesių, kritikos, aštuoniolika poezijos rinkinių.

Ramutė Dragenytė. Tylos prieštara

2014 m. Nr. 10 / Lidija Šimkutė. Kažkas pasakyta / Something is Said: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 144 P.

Lidija Šimkutė. Mįslingi laiškai

2013 m. Nr. 3 / LYNOJANČIĄ VASARĄ
eidama Vilnelės pakrante
užtikau tavo šypseną
šakoto medžio kamiene

Judith Beveridge. Eilėraščiai

2012 m. Nr. 8–9 / Iš anglų k. vertė Lidija Šimkutė / Judith Beveridge gimė 1956 m. Londone, 1960 m. atvyko į Australiją. Yra išleidusi keturis poezijos rinkinius, įvertintus reikšmingomis literatūrinėmis premijomis.

Lidija Šimkutė. Baltos vaivorykštės

2012 m. Nr. 7 / jis mąsto
apie žmonių gyvenimus
stebėdamas buto langus

Kevin Hart. Eilėraščiai

2012 m. Nr. 3 / Iš anglų k. vertė Lidija Šimkutė / Kevinas Hartas gimė 1954 m. Londone, 1966 m. su tėvais atvyko į Australiją. 1973–1976 m. studijavo filosofiją Australijos nacionaliniame universitete. 2002 m. pradėjo profesoriauti…

Lidija Šimkutė: Poezijos ir gyvenimo paslaptys

2010 m. Nr. 11 / Poetė Lidija Šimkutė atsako į Jolantos Sereikaitės klausimus / Poetė iš Australijos Lidija Šimkutė išleido kompaktinį diską „Balti šešėliai“, įrašytą su Sauliaus Šiaučiulio muzikos intarpais. Autorė, atsakydama į klausimus…