literatūros žurnalas

Algimantas Mikuta. Eilėraščiai

2010 m. Nr. 10

Purpčioja paukšteliai

 

Purpčioja paukšteliai
už storų stiklų,
ką man šneka, gieda,
nieko negirdžiu.
Rūko iki kelių,
braido, kur seklu,
ožkos su oželiais,
vištos su gaidžiu.

Kurčiame pasauly
už aklų langų
seklumos ir gelmės,
bet, matyt, smagu
bristi iki kelių,
klaidžioti rūkuos,
su giesme snapely
purptelt nuo šakos.

Saulė nesirodo,
debesys žemi,
purpčioja paukšteliai,
vos pastebimi,
slepiasi ir nardo
rūko rezginiuos,
jei nebeišnyra,
dingsta be žinios.

 

 

 

       *

 

Buhalterija,
toks mažas kambarėlis,
yra visur, net vargšo sieloj,

ten sėdi liūdnos moterys,
nužiūrinčios piktai
kiekvieną žengiantį vidun –
ar ne plėšikas?

Turėjau kažkada
ir aš tą kambarėlį
bei dvi buhalteres,
abi atleidau, –
kuriems galams
senam švaistūnui
tie įtarimai, baimė,
maldavimai apsaugot
nuo pagundų.

Išnuomojau tą patalpą
studentei, –
nei ji skaičiuoja ką,
nei ką įtarinėja,
apžergusi violončelę
per naktį džyrina,
nebijo nieko…

 

 

 

       *

 

Didžiausias karštis vienąsyk atvėsta,
išsikvepia azartas ir narsa,
lyg kokią nuorūką gesina miestą
į dievo puspadį šalta tamsa.

Ataušę norai gūžiasi, it sraigės
suskumba slėpt ambicijų ragus,
o įtūžis, liepsnas į dangų svaidęs,
kaip kūdikėlis inkščia pro miegus.

Netrukus net fantazijai gėlėtai
pirštu per nosį brūkšteli šarma,
kaip visados grubiai ir netikėtai
ištinka mus emocijų žiema.

 

 

 

       Trečiasis

 

Sudaužęs du gyvenimus,
trečiąjį saugo
tarsi stiklinį rutulį
su ilgapelekėm žuvytėm,
bijo paslysti, paleisti iš rankų,
neina tenai,
kur judru ir triukšminga,
lemena švelnybes,
meldžiasi stiklui,
kamšo pagalvėmis
pasiguldęs šalia…

Kas jam praneš,
kad vanduo rutuly
seniai susidrumstęs,
žuvytės nugaišusios,
augalėliai pajuodę?

Sudaužęs du gyvenimus,
nebesupranta,
kad trečiasis apėjo žvynais,
ir įkibęs į delnus
kaip krabas
taikosi keršyt
už anuos, sudaužytus.

 

 

 

              Prieplauka

 

Vasaros rytą
rausvosios plytos
dingsta…
Kaip gipsas
miestas blyškus,
ryto apakintas,
saulės aplytas,
susisodina
ant kranto vaikus.

Vėliavos prieplaukoj
plaktis pavargo,
karo it mirusios,
kaista diena…
Nebepažadina
miegančio sargo
jokio laivelio
šaiži sirena.

Upė nesujuda,
paukščiai sutūpę,
tyso šuneliai
išglebę suvis…
Kad bent sukliktų,
sudrebintų upę
žemėn nupuolusi
aukso žuvis.

 

 

 

       Akių kampučiuose

 

Dabar ne kažin kiek to turto:
vaizdai už lango, šunys, motociklai,
paukštelis radęs plyšį virš balkono
ir išperėjęs ten vaikus.

Ką saulė apšviečia, tas atsilaiko,
ką paslepia šešėlis, tas pražūva,
seniai nuo kalno bežvelgiau į tolį,
seniai buvau prie didelio vandens.

Dar keletas veidų išblukusių, be grimo,
liūdnų prieš vakarą, dar paštas,
kuris įspėja, ragina ir kviečia
ten, kur ir taip ilgai užsibuvau.

Kaip visada sukilęs vėjas
pro šalį neša dulkes, vartalioja
kažką, ko mano akys neįžiūri,
todėl ir nesudrebina širdies.

Bene į vėją lekiantį įkibsi –
nagais į dangų, dantimis į žemę?
Bene ausy paukštelį išlaikysi,
užginsi šviesai sunktis iš tamsos?

Nebesvarbu, kas pro pirštus išslydo,
kas išbyrėjo bėgant, blausiai žvilga
akių kampučiuose po stiklo lašą,
kiek sutelpa tenai, tiek ir gerai.

 

 

 

       *

 

Kol ginasi būriu,
jie stiprūs –
kareiviai, valkatos, poetai.

Kol neatsiskiria nuo būrio,
kol eina susiglaudę,
kol stengiasi neatsilikt,
kol neapsilpsta.

Po vieną jie
ilgai neišgyvena.
Kareivių, valkatų būriai
juodi it spiečius.

Poetų spiečius
truputį šviesesnis,
užtat kaip kaukia, ūžia,
kai artėja…

 

 

 

       Po liūties

 

Išjungiau muziką, nereikia nieko,
lai jūra ošia, rimsta po liūties.
Drugelis, atsitūpęs ant peties,
jau nebeprimena sparnuoto slieko. 

Kiekvieną išgraužą ir naują linkį
smėliukas glaisto, užpila pilte,
ir paukščių raštai šlapiame krante
nebeatrodo painūs ir mįslingi.

Čia varnos eita, čia žolelė
vėjelio lankstoma tarsi skriestuvėliu
nubrėžė puslankį, o aš guliu
skruzdžių kariuomenei pastojęs kelią.

Ir kopia per mane tyli rikiuotė,
ir net negirdi, ką aš jai tariu,
pašokęs kaip šuva ant keturių –
beje, šunis čia draudžiama vedžioti.

Donata Mitaitė. Kieno dar popieriai blogi?

2023 m. Nr. 8–9 / Algimantas Mikuta. Iš languotų sąsiuvinių: dešimties metų (2011–2020) užrašai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2023. – 652 p. Knygos dailininkė – Deimantė Rybakovienė.

Algimantas Mikuta. Eilėraščiai

2021 m. Nr. 10 / Vienus žodžius reikia išskiemenuoti,
kitais sugriaudėti,
treti turi bėgti tyliai
kaip Prževalskio arkliai
begarsiame filme.

Algimantas Mikuta. Eilėraščiai

2020 m. Nr. 5–6 / Bandė atšaukti Ezopą,
tiesiog išvyt po velnių, –
mums tarpininko nereikia,
mokame patys viliot.
Bet neina begėdis Ezopas,
dairosi, laukia, kas bus.

Algimantas Mikuta. Eilėraščiai

2019 m. Nr. 7 / Žaismingom klounadom virto viskas,
visa žiauri pabaisų brolija.
Tik Vilniuje, girdėjau, baziliskas
dar tūno nepagautas rūsyje.

Trečias brolis: atsiminimai apie Joną Strielkūną

2019 m. Nr. 3 / Ištrauka iš knygos knyga „Trečias brolis“, kurioje pateikti J. Strielkūno jaunystės dienoraščių fragmentai, keletas laiškų, nuotraukos.

Algimantas Mikuta. Eilėraščiai

2018 m. Nr. 8–9 / Miego šalis. Užgriuvo kaip rūkas kvaila ramuma, miegoti, nepurkštauti skatina. Aplink nei ruduo, nei snieguota žiema, o draugas gyvena su katinu. Apsunko jausmai, galvoje gyvastis neranda prinokusių žodžių.

Dovilė Kuzminskaitė. Pasaulis, kurio nebėra

2018 m. Nr. 2 / Algimantas Mikuta. Kelias į Laumes. – Kaunas: Kauko laiptai, 2017. – 112 p.

Algimantas Mikuta. Eilėraščiai

2017 m. Nr. 4 / Vandens malūne. Keistai apvirto įprasti laikai. Jei būtum jaunas, gal nepastebėtum, kaip melas su teisybe keičias vietom, melsvai apeina piktžolėm laukai. Šinkuoja alų, šaudo raketas keistai apvirtusiam vandens malūne…

Algimantas Mikuta. Eilėraščiai

2016 m. Nr. 4 / Miklusis graikas, pasivogęs ugnį, ne pirmą kartą pleškina miškus. Medeinė liuoksi degančiom viršūnėm, išsiveda į nežinią vaikus. Per patį vidurį nukandęs anekdotą, komediantas šoka nuo uolos į vandenyną šaltą ir putotą

Dvidešimt ketvirtasis Rašytojų sąjungos premijos laureatas – Algimantas Mikuta

2015 m. Nr. 2 / Šiemet sausio 6 d. Rašytojų klube įteikta dvidešimt ketvirtoji Lietuvos rašytojų sąjungos premija – ją pelnė poetas Algimantas Mikuta už poezijos rinktinę „Gyvenau be laikrodžio“ (2014).

Algimantas Mikuta. Eilėraščiai

2015 m. Nr. 2 / Migla rytais visas spalvas užglosto,
išbaltint bando vasaros skutus,
bet šie ne bąla, o iškart pajuosta
ir išskrenda pavėjui į pietus.

Penkiasdešimt Poezijos pavasarių

2014 m. Nr. 7 / Pasisako Algimantas Mikuta, Aldona Elena Puišytė, Henrikas Algis Čigriejus, Aidas Marčėnas, Donaldas Kajokas, Kornelijus Platelis, Gintaras Patackas, Jonas Juškaitis, Gintaras Grajauskas, Rimvydas Stankevičius, Tautvyda Marcinkevičiūtė