literatūros žurnalas

2011 m. Nr. 5

 • Vytautas Stulpinas. Būtinas laikas
 • Stasė Lygutaitė-Bucevičienė. Eilėraščiai
 • Romas Sadauskas. Demeniškių paveikslėliai
 • Tomas Arūnas Rudokas. Veidrodiniai kariai. Eilėraščiai
 • Vaclovas Mikailionis. Grūdzielius. Romano fragmentas
 • Vaiva Ružaitė. Eilėraščiai
 • Eglė Sakalauskaitė. Knygų krautuvėlės pasakos. Novelė
 • Alden Nowlan. Eilėraščiai. Vertė Marius Burokas
 • Dušan Mitana. Mano gimtosios kapinės. Vertė Vytas Dekšnys
 • KŪRYBA IR LIKIMAI. Antanas Andrijauskas. Sigitas Geda: talentas ant skustuvo ašmenų
 • „METŲ“ ANKETA. Požiūriai. Marius Burokas, Antanas Šimkus, Ieva Toleikytė, Vytas Dekšnys
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Gyvenu su savo muzika vienuose marškiniuose. Kompozitorių Algirdą Martinaitį kalbina Romas Daugirdas
 • PAŽINTIS. Vytautas Almanis. Užmirštoji ekologija
 • IŠ PRAEITIES. Vytautas Berenis. Mesianizmas Lietuvos kultūros istorijoje
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Imre Kertész. Ištremta kalba. Vertė Rūta Viljamaa
 • RECENZIJOS. Renata Šerelytė. Pažeidžiama proto teritorija (J. Melniko „Kelias į rojų“)
  Laimantas Jonušys. Lietuvio nuotykiai Vilniuje (H. Kunčiaus „Lietuvis Vilniuje“)
  Viktorija Daujotytė. Tarp poetinės paslapties ir logikos (K. Nastopkos „Literatūros semiotika“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Regina Norkevičienė. Lituanistinis ugdymas: strategijos, koncepcijos, programos