literatūros žurnalas

Valentinas Sventickas. Tenai, kur mes būsime. Mykolas Karčiauskas (1939–2018)

2018 m. Nr. 5–6

Regimanto Tamošaičio nuotrauka

 

Tos kartos, kurios skaitė literatūrą ir domėjosi jos atgarsiais praėjusio amžiaus aštuntame ir devintame dešimtmetyje, poetą Mykolą Karčiauską visų pirma sietų su „Žvirgždės poema“. Šios poemos plėtotė, kai atėjo iki pokario ir vėlesnių laikų vaizdavimo, sukėlė daug triukšmo. Posmai su sistemos kritikos ir ironizavimų tirščiais, su aštriabriaunėmis metaforomis, pasak Vytauto Kubiliaus, išspausdinti „Pergalės“ žurnale, pavertė žurnalą deficitine preke Kalvarijų turguje (tada dar Dzeržinskio, beje). O „apskretėliai instruktoriai“ (tai būdingas poemos įvaizdis) pradėjo pliekti skundus vienintelės partijos vadams.

Trumpa kalba verstų sudėti į sunkiai įsivaizduojamą visumą Mykolo Karčiausko eilėraščius, poemas, prozą, knygas vaikams, publicistiką, vertimus, jo dirbtus darbus, susirūpinimus dėl savo gimtųjų vietų, dėl Šiaurės Lietuvos ryškiųjų žmonių, tarkime, Vileišių. Reikia pridėti jo tarmės persikėlimus į poeziją. Viską sudėjus, kas paminėta ir ko pasakyti nėra nei laiko, nei tinkamo formulavimo galimybių, visgi įmanoma būtų bendrinti: tai buvo tautos istorinio kelio išraiškingas vaizdavimas ir apmąstymas skirtingiausių spalvų poetiniu žodynu – nuo vylingų pokštų, rupių daiktiškų realijų iki droviai pridengto lyrizmo, visaip kaip suprantamų groteskų ir nežinia ar patetikos. Mykolo Karčiausko tekstų supratimas ir jų interpretavimo galimybės nėra paprastas reikalas. Šias mįsles turėtume sieti su poeto gyventu laiku, publikavimo sąlygomis, siekimu pačiam išsiaiškinti prieštaringas mintis ir žinias, bet ir su prigimtimi. Ir su patirtimis, žinoma. Apsiribočiau šia jo eilėraščio citata Jūsų apmąstymams:

Buvome išaukštinti
Negražių žmonių.
Paskandinti šaukštuose
Priekaištų kilnių.

(„Vyšnių kalnas“, 1978, p. 14)

Nesu tiktai Mykolo Karčiausko knygų skaitytojas, nors skaičiau ir tas, kurios jau žiupsnis metų dėl nuspėjamų aplinkybių net neminimos, pavyzdžiui, „Krikštai“ (2005), „Kada parsiklausim namo“ (2007), „Žemaičiuos“ (2008), „Artuoliai“ (2012). Turiu ir Krinčino savilaidos knygelę iškalbiu pavadinimu „Baimės matematika“ (2007). Taigi esu ne tik skaitytojas. Teko dirbti su Mykolu Rašytojų sąjungoje, tvarkyti reikalus, kai jis buvo Spaudos, radijo ir televizijos fondo direktorius, teko būti kartu jo sukaktuviniuose vakaruose, pagaliau daug metų gyventi artimoje kaimynystėje, bičiuliautis su juo ir jo šeima, pūsti Krinčino apylinkių alaus putas ir pokštauti per Valentino dieną. Nuostabus buvo Mykolo gebėjimas bendrauti ir draugauti, rasti bendrą kalbą su visų kartų rašytojais ir nuošalaus kaimelio žmonėmis, su ukrainų poetu Dmytro Čeredničenka ir Vengrijos mokslo žvaigžde Endrė Bojtaru, su kaimynų žmonomis ir vaikais. Su kuo dar jis kuo gražiausiai draugavo, tai su medžiais, upeliais, stirnomis ir paukščiais. Paskutinis mudviejų pokalbis šiomis dienomis buvo apie ančių porelę, nutūpusią po mūsų gyvento namo langais. Iš kur jos atsirado, ką norėjo pasakyti?

Mokėjo Mykolas matyti, vertinti, suprasti, mokėjo kalbėtis ir patylėti. Pauzė, elipsė irgi poeto menas. Yra patylėjęs apie sunkius savo išgyvenimus, apie sveikatą irgi.

Baigsiu citata iš 2013 metais išėjusios Mykolo Karčiausko poezijos knygos „Septynios kelionės“ (p. 194):

Šuoliuoja žemyn vis gilyn
ir menkyn vos įžiūrimas takas
tenai kur mes būsime
kalnus jau nugalėję pramokę
kalbos
niekada negirdėtos

Antakalnio kapinės, 2018 04 24

Valentinas Sventickas. Iš Justino Marcinkevičiaus jaunų dienų

2024 m. Nr. 2 / Skaitau jauno Justino Marcinkevičiaus laiškus (nuo 1949 09 11, daugiausiai iki 1953 m.), mokyklos metų dienoraštį (nuo 1947 06 16 iki gruodžio 7 d.), gimnazisto ir studento eiliavimus (nuo 1946 10 11 iki 1951 03 27).

Jūratė Sprindytė. Fundamentas ir fragmentas

2023 m. Nr. 11 / Apžvalgoje aptariamos šios knygos: Valentino Sventicko „Guriniai“, Jurgos Tumasonytės „Naujagimiai“ ir Danutės Kalinauskaitės „Baltieji prieš juoduosius“.

Elena Baliutytė. Knyga apie Dalią Grinkevičiūtę

2023 m. Nr. 8–9 / Valentinas Sventickas. Dalios Grinkevičiūtės dalia. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2022. – 160 p. Knygos dailininkė – Deimantė Rybakovienė.

Valentinas Sventickas. Skleidęs išmintį

2023 m. Nr. 2 / In memoriam Grigorijus Kanovičius (1929 06 18–2023 01 20) / Didelis, reikšmingas, žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir plačiame pasaulyje, nes verstas į daugybę kalbų.

Valentinas Sventickas. Nuo vasario

2023 m. Nr. 2 / Jeigu būčiau pasauliui žinomas žmogus ir jeigu būtų įjungti reikšmingos žiniasklaidos mikrofonai, tai pasakyčiau:

Valentinas Sventickas. Ir dar

2022 m. Nr. 1 / 2018 metais išleista mano knyga buvo pavadinta „Dar gurinių“. Jos pratarmėje paaiškinau, kad guriniais vadinu savaime atsirandančius trumpus užrašus. Sugalvojęs šios publikacijos antraštę, pamaniau…

Valentinas Sventickas. In fine

2021 m. Nr. 11 / Leonardas Gutauskas 1938 11 06–2021 09 25 / Rašau šiuos atsisveikinimo žodžius Mardasavo kaime, jis Varėnos rajone. Kaime, kuriame Leonardas Gutauskas su žmona Loreta daug metų vasaromis gyveno.

Valentinas Sventickas. Apie lapų kritimą

2021 m. Nr. 3 / Tarp popierių, kuriuos pasiėmiau išeidamas iš darbo „Vagos“ leidykloje, radau kai ką apie Juozo Apučio apysakos „Prieš lapų kritimą“ parengimą spaudai. Tai vienas reikšmingųjų J. Apučio kūrinių. Paties datuotas 1972–1976 m.

Valentinas Sventickas. Prozos ženklai Dalios Grinkevičiūtės kūryboje

2021 m. Nr. 2 / Iš tremties literatūros rašytojos Dalios Grinkevičiūtės kūrybos šiame straipsnyje daugiausiai remiamasi „Atsiminimais“ vadinamu tekstu. Jis parašytas apie 1950 m., kai autorė, kartu su motina pabėgusi iš tremties, slapstėsi Kaune.

Valentinas Sventickas. Vietoj straipsnio

2019 m. Nr. 10 / Juozo Baltušio knygą „Vietoj dienoraščio. 1970–1975“ literatūros kritikas skaitė nepaleisdamas iš rankų pieštuko ir vis ką nors užsirašydavo. Taip atsirado šis užrašų vėrinys.

Valentinas Sventickas. Mieželaitis pagal Baliutytę ir Kusturicą

2019 m. Nr. 4 / Elena Baliutytė-Riliškienė. Eduardas Mieželaitis tarp Rytų ir Vakarų: pasivaikščiojimas su Waltu Whitmanu ir staugsmas su Allenu Ginsbergu. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 350 p. Knygos dailininkas – Rokas Gelažius.

Trečias brolis: atsiminimai apie Joną Strielkūną

2019 m. Nr. 3 / Ištrauka iš knygos knyga „Trečias brolis“, kurioje pateikti J. Strielkūno jaunystės dienoraščių fragmentai, keletas laiškų, nuotraukos.