literatūros žurnalas

2009 m. Nr. 10

 • Valentinas Sventickas. Bet neduoda
 • Tomas Venclova. Eilėraščiai
 • Henrikas Algis Čigriejus. Pabėgėliai (Tarsi kokia kronika)
 • Gintautas Iešmantas. Eilėraščiai
 • Stanislovas Abromavičius. Trys Antano Baranausko gyvenimo epizodai
 • Tomas Arūnas Rudokas. Arčiau rudens. Eilėraščiai
 • Woody Allen. Smulkioji proza. Vertė Gediminas Pulokas
 • Richard Brautigan. Eilėraščiai. Vertė Julius Keleras
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Marijus Šidlauskas. Vinco Kudirkos poezijos socialumas
 • SVARSTYMAS. Jonas Balčius. Quo vadis? (Etika, demokratija bei sistemų teorija)
 • KŪRYBOS PARAŠTĖSE. Regimantas Tamošaitis. Praėjusios vasaros debesys
 • TAUTOSAKA. MITOLOGIJA. Rita Repšienė. Tarp mito ir dabarties, arba Šių laikų mitologija
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Vladas Žukas. Susitikimai su Juozu Grušu (Pradžia)
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Alseksandr Šuvalov. Rašytojai psichiatro akimis. Vertė Austėja Merkevičiūtė
 • RECENZIJOS. Jūratė Sprindytė. Aukštojo stiliaus sumuojanti knyga (Just. Marcinkevičiaus „Pažadėtoji žemė“)
  Laimutė Adomavičienė. Gelianti poezija (Liūnės Sutemos „Sugrįžau“)
  Angelė Jasevičienė. Per gyvenimą bėgantis žmogus (R. Sadausko „Gyventi“)
  Karolis Baublys. Originalumas iškreiptos sąmonės kaina (E. Latėnaitės „Apsichė“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Guntis Berelis. Profesionalai ir diletantai. Vertė Arvydas Valionis