literatūros žurnalas

Jurgita Jasponytė. Eilėraščiai

2024 m. Nr. 4 

Pirmas atsiminimas

Raudona –
vandenį dažo saulėlydis
prie lauko virtuvėlės
prasivėręs

atsiminimų šiurkščią vilną
švelnina
triušio baltas pūkas
suverptas
                  ūkas –

pamiškėj susimezga
takan
kuriuo
gyvybė
paprastai ateina iš minčių.

 


Gražutės

Kilo vėjas
ir ugnis visa ryjanti
kilo saulė
ir gėrėsi rasos
miško žvėrys riaumojo
ir pėrėsi
pamiškės pirtyje bobutė
Albina amžinatilsį
graužė dūmai
mano mažas akis
ant langelio priepirtėj
briaunotoj su laikraščio skiautėm stiklinėj
spragsėjo žvakigalis
drėgnas vaiko kūnelis
vilkosi flanelės chalatą
su šuniukais
Šunelės krautuvėj pirktą
                takeliu takeliu takeliu
pro fermą
Šunelės upely po tilteliu
nardė gražutės
ažužėlė
                takeliu takeliu takeliu
                pro pirtį
į kūnus švarius

                nebegrįžtam.

 


* * *

Nežinau, ar tai
depresija
senatvė
budizmas –

senelis žiūrėjo į lietų
į tyškantį vandenį
ant viščiukų galvų
ir nieko nedarė
nes viskas

jam buvo gražu.

 


Perregima

         esu tiktai šukė
pro kurią kažkas mato
                                         mažutę
pasaulio dalelę
esu vaizdas tinklainėj
 akutėj
                širdy
                           gimdoje
kur, atrodo,
                           visai nesimato
bet kurioj
                           kūno kertėj –
jei tik tuo
                           ką matai
                                           patikėtum
būčiau iškart savimi

perregima

 


Spalių spalio, arba Lino kančios pasaka

Šiltas spalio rytas:
drėgna rūškana
retoj lapijoj –
valau prieš šalčius langą
mirties ženklus nuo jo –

vakar trenkės balandis –
liko dulkino sparno žymė

medžių reta lapija
ties horizonto riba
atidalija
viršų ir apačią
                   geltoną ir pilką
                                         šitą pasaulį ir tą

su paukščiu viršūnėje –
ir ateina drėgna rudens rūškana –
                  paskutinį kartą
                  šiemet
                  nuvalysiu langą
ir mirties ženklus nuo jo

kad ir šiltas spalis
kad ir paukštis viršūnėj
o prie šaknų – bãlos
ir gyvatynų pekla
spalis primena lino kančią
kurios iš tikrųjų niekas nebeatsimena –
                         o kančia ta yra
                                        gelbstinti nuo tamsos –
spaliai subyra į atminties tarpus
ant aukšto
                                        ir šildo

gelbsti pasaka lino kančios –
ties pasaulių riba

švaru –
uždarau šitą langą

 


Nars ligi vakarą

Šatkauckas vakari
skolina arklį
„nars ligi vakarą“
a tikrumoj gi jau vakaras
gi jau vakarą saula
un arklią pakaušią
apyšviete uodų:

buva arklys kadu:
baltu burnu –
vardu Nečėselys
su žvaigždi kaktaj –
Princas
žylas – Derešius
papiktas taks – Juodis
da būva Tinginėlys
a par Pranelį – Žirgelys:

trys uodai vakarą pusej
nurūka –

tėvas da jaunas
gražus

joja par šytų laukų
a vakaras vejas vejas
a tikrumoj
gi nepaveja

žyla pakaušią –

nigdy nepavys –
katarinką suku suku
tėvas
varganėlius dainuoja ir
joja par laukų.

 


Santakos

Ugnei

Kol ieškai savęs
bemoliais diezais liejasi
tavo santakų garsas
kurio prisipildai
pripildai ir mus
kol per mansardinius langus
                                                    išteka
garsas
                   nesigilindamas
                   kuris yra tavo –
kol sprendi
kas esi ir
kas dar bus
                     mi bemol
                     ir
                     re diez –
vienodas dengimas.

 


* * *

esu savaitė kelio iki tavęs,
esu šlapias rudens miškas,
gelstantys lapai,
skruostų raudoniai,
toliai
            du saulabroliai
            giedrame danguje –
lengviau kartais
lietum apsimest
negu šviest saule –
            esu ištisas metų ratas iki tavęs
            esi visai kitos dainos žodžiai.

Iryna Šuvalova. Eilėraščiai

2023 m. Nr. 8–9 / Iš ukrainiečių k. vertė Marius Burokas ir Jurgita Jasponytė / Iryna Šuvalova (g. 1986) – ukrainiečių poetė, mokslininkė ir vertėja. Ji yra penkių apdovanojimus pelniusių poezijos knygų autorė, „Melskis tuštiems šuliniams“ išleista anglų kalba.

Jurgita Jasponytė. Pergalinga kovo saulė

2023 m. Nr. 4 / Vakar buvo pavasario lygiadienis ir Pasaulinė poezijos diena. Anot italų, tik nuo šios dienos ir prasideda pavasaris. Kokie skirtingi kasmet man būna tie lygiadieniai.

Jurgita Jasponytė. Kitų raganų snieguolės. Kiekvienam savo riešutas

2021 m. Nr. 12 / Einant Šaltupės skersgatviu žydkapių link, ten jau paties Zaraso ežero prieigose, kur jis dar užpelkėjęs, seniau kiūtojo tokia rąstinė pirtelytė, ir toj ežero kūdroj vienas senas kailiadirbys avinėlių kailius rauginęs.

Jurgita Jasponytė. Eilėraščiai

2021 m. Nr. 1 / Jėzus Marija dramblys
kupolai cerkvės namai
plastmasinė gėlė nenuvys
neišseks kolonėlės vanduo
amžinai.

Vladimir Tan-Bogoraz. Išmirusioje stovykloje

2020 m. Nr. 12 / Iš rusų k. vertė Jurgita Jasponytė / Vladimiras Tanas-Bogorazas (1865–1936) – rusų etnologas ir rašytojas, Šiaurės rytų Sibiro tautų tyrinėtojas. Būdamas Peterburgo universiteto studentas, jis dalyvavo slaptų spaustuvių veikloje.

Ramutė Dragenytė. Poezija iš minties

2019 m. Nr. 11 / Jurgita Jasponytė. Vartai Auštrieji. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019. – 163 p. Knygos dailininkė – Viktorija Daniliauskaitė.

Guzel Jachina. Mašalėlis

2019 m. Nr. 8–9 / Vertė Jurgita Jasponytė / Staiga aukštai priekyje virptelėjo silpna šviesa. Mašalėlis su triguba jėga puolė darbuotis rankomis ir kojomis, ropšdamasis išėjimo link. Ieškodamas vietos kitam žingsniui, pažvelgė žemyn.

Jurgita Jasponytė. Atgaivinti tekstai

Kartais apima jausmas, kad knygų yra tiek daug, jog, net jeigu jos nuo šiol nebebūtų leidžiamos, man jų vis tiek užtektų. Seniai leistų knygų vertė man yra nė kiek ne mažesnė nei naujųjų.

Jurgita Jasponytė. Eilėraščiai

2019 m. Nr. 1 / Šunelė. Šunelės upelis liejasi lieja vaikas saujelėmis – žemė geria upelio velenas maino: mane – iš mažutės į didelę eglelę – į eglę aukštuolę ežero grimzdų paviršių – į laikantį krantus jungiantį

ŠIMTMEČIO ANKETA: Vladas Braziūnas, Jurgita Jasponytė

2018 m. Nr. 4 / Nepriklausomos Lietuvos šimtmečio istorija yra ryški ir permaininga, patyrusi sunkių išbandymų, bet įrodžiusi stiprią tautos politinę valią, pilietinį visuomenės sąmoningumą

Ana Nerkagi. Baltoji elninė šiurė

2017 m. Nr. 11 / Iš rusų k. vertė Jurgita Jasponytė / Druskos žiupsniu ant jau užsitraukusios žaizdos seniui Petko tapo jaunojo kaimyno vestuvės. Reikalingas tai dalykas. Net ir didžiausia nelaimė neturi stabdyti gyvenimo srauto…

Jurgita Jasponytė. Eilėraščiai

2016 m. Nr. 5–6 / Man upėm išplaukė ruduo. aš nujaučiu žiemą regėjimų sniegenoms degant pavasarį primins giesmės vanduo pakalnėj per primerktą dienovidį sapno valtis atplukdo bučius dėl tavęs mano laikas daro vingį…