literatūros žurnalas

Ramūnas Kasparavičius. Eilėraščiai

2009 m. Nr. 11

*

Mažytis paukštis nuo šakos
silpnus sparnus išskleidęs skrenda
per pilkąją rudens legendą,
kuriai tetrūksta pabaigos.

Šalta jau žemė. Ties upe
pro rūką suvirpėjęs aidas
miškų gelmėj save palaidos –
jie ošia, priekaištais kvepią.

Atleisk man. Tarp pirmų šarmų
labiausiai reikalingas nuoširdumas,
kai sklaidosi tarp medžių dūmas,
man mielas savo kartumu.

 


Kalavijadantis tigras

Du austrijokai ėjo per pievas pavasarį.
Susėdo ant krantelio ir žiūrėjo į batus purvinus.
Atskrido mažas sparnuotas tigriukas iš kitų
įsaulių, kur laikas tylesnis, bet greitas.
– Tasai spengesys, – tarė vienas, – juk nieko nėra. Man baisu.
– Aš esmi esąs, – save lepindamas tarė antrasis. – Ko tu bijai?


Alsuma

Praskrido gandras neaukštai,
o strazdas nutūpė ant žemės
ir snapas jo labai geltonas,
todėl, kad karšta.

Tvanku ir apsiniaukę, bet nelyja,
ruda tigrinė lelija atsigulė žolėn,
o iš visų gėlių baltai težydi bulvės
ir klevas gėrisi jomis kaip Augustas
Stiprusis.

Tiesa, jau žydi liepos
ir medus ant lapų laša,
vėl gandras pažeme nusklendžia paupin
link Jurzdikos, nes nėr rasos rasos.

Iš po akacijų ištroškęs žvilgčioja
banjanas, kaip koks naminis, išmestas į kiemą,
tarsi šunelis, laukiantis lietaus.

Gražu. Kad nelabai. Nelengva? Taip.


*

Pilka bažnyčėlė
kairiame dangaus
šone.

Ten plaka mano
širdis.


*

O, vasaros pradžiosa gilioji tyluma…
Ir tu tenai buvai, mergaite mylima…
…ir nuo pušų žiedynų laižėme
Indrajos duonos miltus…
…o tu buvai graži ir net ištikima…


*

    Vydui

Mes tokie maži, tokie maži –
ant pilko grindinio spalvotos dėmės,
ir tvyro artuma arši –
įrėmęs
mums įkandin akis senasis Vilniaus baziliskas,
(užsigalvojai – akmeniu esi?)
didžiulis kraugeriškas Viskas,
kuriam paklūstame visi,

Mus veja beprotiškas alkis.
Tu atsigręžt gali? Aš negaliu.

Virš kapinių gipsinės ramios akys.
Virš kryžių ir gėlių.

 


Karalius

Jis šįryt čia buvo, bet jau išėjo.
O kur išėjo, nepasakė nė vienam iš mūsų.
Nepasakysi, kad visai išprotėjęs, ne, šiek tiek su protu.
Ypač nelaimingas neatrodė, bet nešvietė džiaugsmu jo akys.
Nevisiškai, ne visai, ne dėl to vis.
Ar liepė ką pasakyti, o gal ką užmiršo?
Sėkmės žmogus, sėkmės žmogus, o štai ir jis pats!

 


Mūsų yra kita

Nežiūrėk juodom, nežiūrėk į mane, žiūrėk į savo.
Nežiūrėk į visus, atgal į veidrodį žiūrėk.
Tavo pats netenka to vardo, ką davė žmonės.
Jo vardas – jo skydas, ką davė kiti, jau subyra į drūzgus.
Jis jau nebe vyras, tik tu, tik tavo atspindys geležuotam
                                                          raisto vandeny.
Kita tave nugalėjo, kita, kuri mus myli labiau.

 


9 eilutės

Pasimokyk vienišumo iš akmens –
iškirstas tavasis vardas ant tavęs.
Vienišumas vienija, ką mes
tesuprantam, mirčiai prasidėjus.
Kaip karius, į mūšį išlydėtus,
mename džiaugsmus, abejones, nelaimes
ir saviplaką užmirštame mielai, nes
tas, kas svetimo silpnumo neatleidžia,
iki mirčiai vienišas gyvens.
Polka „Oleandra 2“

Buvo šokis gavėnioj,
per melagių dieną,
storas lapins gėrė midų,
girdamas vištieną:
– Žinote, tai yr skaniau
nei kokia lapienė.

O lapienė jam atsakė:
– Kvailas neišmanėli!
Gausi uodega per akį,
bėdinas profane.
Neieškok kitos lapienės,
net pavasarinės,
nes, kai peržydės net pienės,
būsi it pūkinis! 

Šitaip tarius, atsiduso
iš baltos krūtinės.

 


Šulinys saloje

Jei pas mus nėra, dar nieko nereiškia.
Yra Airijoj. Madagaskare.
Čia nėra ir nebuvo, kai saloje
gyveno bebrai ir augo lauravyšnės.
Aukštadvary šulinys ant kalno, vanduo,
ranka pasiekiamas, švelniai pulsuoja.
Pameni tą vakarą?
O ryte išsiskyrėme – piktame juoke
ir abipusėj neapykantoj.
Jau kilo miglos, na ir kas?

 


Bėroji pievoje

Penkiasdešimt antrų pievoje:
gyslotis, šunažolė, kmynas.
Tėkšk į erdvę raudoną amžiną spalvą.
Įvairios gėlytės, labai smulkios.
Saulė į pakaušį, lėktuvo ūžesys.
Vanduo minkštas, viksvos aštrios,
o kenčiančiam dangus.

Ramutė Dragenytė. Arkliška poezija

2019 m. Nr. 12 / Ramūnas Kasparavičius. Poezija. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019. – 303 p. Knygos dailininkė – Deimantė Rybakovienė.

Ramūnas Kasparavičius. Eilėraščiai

2019 m. Nr. 3 / Ne, privalai – žiūrėk – jie plėšosi tarpe pamėklių, / atsitiktinių ryšių ir aukštos įtampos – tu – drugys / virš akmenų.

Ramūnas Kasparavičius. Senatvės sidabras

2018 m. Nr. 10 / Kaip būna: ne laiku pradedi rašyti ir… Sumanymas, atrodo, buvo ir geras, ir protingas, ir didesnei apimčiai…
Bet… ne laiku pradedi rašyti užrašyti: liguistas menkas augalėlis, skurdukas…

Ramūnas Kasparavičius. Pusryčių išmintis

2016 m. Nr. 11 / Pusryčių išmintis yra paprasta: Valgyk sūrį, gerk kavos Ir nepyzdink Lietuvos. Pavakarių išmintis? Na, kokia ten gali būti pavakarių išmintis? Jos gal nė nėra. Todring: šnekėkit kaip diedukai ir bobutės: snieduonė, večerė…

Ramūnas Kasparavičius. Lapai be medžių

2015 m. Nr. 11 / Mėnulis trečią valandą nakties
blausus prašvito pro užuolaidą
ir pilnas klausia: – Kaip jauties?
Ir apgaulingą reiškia tau užuojautą.

„Metų“ anketa. Kristina Sabaliauskaitė, Rolandas Rastauskas, Ilzė Butkutė, Ramūnas Kasparavičius

2014 m. Nr. 3 / Įpusėjo antrasis dvidešimt pirmojo amžiaus dvidešimtmetis. Kaip apibūdintumėte rašytojo vaidmenį dabartinėje epochoje? Kokiuose lietuvių autorių kūriniuose, Jūsų nuomone, labiausiai atsispindi šiuolaikinio pasaulio dvasia?

Ramūnas Kasparavičius. Eilėraščiai

2014 m. Nr. 2 / Ėjo izvergai iš rojaus,
iš tos dundančios Rygos,
nešėsi krepšeliuos duonos
be pradžios ir pabaigos.

Ramūnas Kasparavičius. Paskutinieji vyro metai

2013 m. Nr. 8–9 / Imu ir atsimenu… ne tokius senus dalykus – ne senesnius kaip prieš savaitę, tada irgi ėmiau ir atsikėliau. Vis dar ne visai „przytomnas“, su savo krepšiu, pautais ir sąžine, likučiais jos… ir išėjau pro duris. Laiptų aikštelėje kvėptelėjau…

Ramūnas Kasparavičius. Don Kichotas raudoname fone

2013 m. Nr. 4 / al todėl daug tautiečių traukia Ispanijon apelsinų raut. Ar save parodyt? Alonso Kichanos tėvynėn. Nesang, L. v. riteris, būkime tiesūs, didžiu protu nepasižymėjo, nebent originalumu.

Jacques Prévert. Bandymas aprašyti galvų vakarienę Paryžiuje, Prancūzija

2013 m. Nr. 3 / Iš prancūzų k. vertė Ramūnas Kasparavičius, paaiškinimus parengė Monika Nemanytė / Jacques’as Prévert’as (1900–1977) – žymus prancūzų poetas, kino scenaristas, jaunystėje priklausęs menininkų siurrealistų grupei.

Ramūnas Kasparavičius. Eilėraščiai

2012 m. Nr. 11 / Iškūrenęs savo pirtį,
aš sėdėjau nuobodus,
kankinau nekaltą svirplį,
kad jis kaltas, kam lietus.

Elžbieta Banytė. Apie meilę, mirtį, vyną ir medikus

2012 m. Nr. 2 / Ramūnas Kasparavičius. Decameron medicus. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjun­gos leidykla, 2011. – 136 p.