literatūros žurnalas

2009 m. Nr. 4

 • Renata Šerelytė. Metafizinė lietuvių literatūros žemė
 • Aidas Marčėnas. Eilėraščiai
 • Jonas Mikelinskas. Dinozauro ausyje. Eseistinė apysaka
 • Stasė Lygutaitė-Buceviečienė. Eilėraščiai
 • Laura Sintija Černiauskaitė. Prieblandos seserys. Apysaka (Pabaiga)
 • Lidija Šimkutė. Kažkas ištarta. Eilėraščiai
 • Nijolė Kepenienė. Stiklas. Novelės
 • Claudiu Komartin. Eilėraščiai. Vertė V. Braziūnas, S. Paliulytė, E. Ališanka
 • Guy de Maupassant. Panelė Perl. Novelė. Vertė R. Ramunienė
 • SVARSTYMAI. Apie rašytojų drąsą ir laisvę keistis. 2008-ųjų knygos. Aušra Jurgutienė, Jūratė Sprindytė, Laimantas Jonušys, Solveiga Daugirdaitė, Valdemaras Kukulas
 • KŪRYBA IR LIKIMAI. Viktorija Daujotytė. Salomėja ir Jurga: likimo kūryba
 • „METŲ“ ANKETA. Požiūriai. Henrikas Algis Čigriejus, Jonas Jackevičius
 • IŠ PRAEITIES. Jurga Žąsinaitė. Švietėjiška savivoka XVIII a. Lietuvos ir Lenkijos periodikoje
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Viktor E. Frankl. Žmogus prasmės akivaizdoje. Vertė A. Merkevičiūtė
 • RECENZIJOS. Erika Malažinskaitė. Tekstai, kuriems netaikoma amnestija (A. Pociaus „Ponia Amnestija“)
  Nerijus Cibulskas. Prabylančių formų knyga (A. Balbieriaus „Formų knyga“)
  Jūratė Sprindytė. Septintas tiltas (S. Gaižiūno „Skandinavų literatūros ir baltiškieji kontekstai“)
  Alfredas Guščius. „Aš baisiai pamėgau tiesias linijas…“ (L. Peleckio-Kaktavičiaus „Jurgis Jankus: gyvenimas ir kūryba“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Gintarė Adomaitytė. Keturios dienos, šiek tiek pakeitusios pasaulį