literatūros žurnalas

Stasė Lygutaitė-Bucevičienė. Eilėraščiai

2009 m. Nr. 4 

Driežas buvo laimingas

Driežas
Štai snūduriuoja
Saulėkaitoj
Ant akmens.

Driežas laimingas,
Laisvas,
Ramus,
Lyg būtų
Iš pasaulio
Išsivadavęs.

Vėjui papūtus
Laikas byra
Ant driežo galvos
Lygiai kaip smėlis.

Bet driežas
Nieko nejunta,
Nes driežas laimingas.


*** 

Vasaros vidury
Virš upės
Skraidantis
Laumžirgis

Šitaip spindėjo saulėj,
Šitaip tylėjo,
Lyg nieko
Čia nepažintų,
Lyg būtų atlėkęs
Iš kito laiko,
Iš kito.


Kai ateina ruduo

Mano naktys,
Kai ateina ruduo,
Apsunksta nuo tamsumos,
Nuo ilgo aušros laukimo.
Jos glaudžias prie žemės,
Nes dangus
Joms per aukštas.

Mano naktys
Apsunksta nuo tylumos,
Nuo gatvės šešėlių,
Nuo ilgesio tų,
Kurie nebegali sugrįžti
Iš mirties karalijos.

Mano naktys,
Kai ateina ruduo,
Tokios atšiaurios,
Neatpažįstamos.
Lyg būtų nemano.


*** 

Žuvys
Iš upės dugno
Apvaliomis akimis
Žiūri į lapkričio
Pilnatį.
Žiūri
Be nerimo,
Baimės ar liūdesio.

Nes inkštas
Upelio dumblas
Šildo žuvų pilvelius


Kai tavęs pasiilgsiu

Tavo siela šįvakar, senele,
Buvo ramiam vandeny,

Tvenkiny,
Kur kažkada seniai
Skalbdavau marškinius.

Iš karto ją pamačiau
Po lūgnės lapu.
Kai norėjau prakalbint,
Ji lėtai
nugrimzdo į dugną.

Žinau,
Jinai vėl iškils,
Kai tavęs pasiilgsiu,
Senele.


*** 

Nakties vėjas,
Kvepiantis pūvančiais lapais,
Blaško
Po rudenio dangų
Šaltas žvaigždes.

Kuriai
Laikas nukristi?


Į mano tylinčią dieną

Kaimo keliu
Dviračiu atvažiuoja

Užmirštas
Mano brolis
Iš savo
Tolimos praeities
Į mano tylinčią dieną.

Dulkės pakyla
Iš po dviračio ratų.
Sublizga saulėj,
Po to ramiai nusileidžia
Man ant drabužių,
Plaukų, ant veido.

Joks vėjas
Tų dulkių
Nebegali nupūsti.


*** 

Birželio diena
Traukiasi nuo manęs,
Tolsta
Kaip vaikystėje
Šieno vežimas,

Slūksta ir senka
Kaip tvenkinys,
Kur jaunystėj
Mazgojausi kojas.

O juk
Ši birželio diena
Yra mano.


Medis, kurio nevalia nukirsti

Stovėjo priešais mane
Žydintis medis.
Pilnas vasaros vėjo

Ir visas šlamėjo.

Donata Mitaitė. Poetės sustabdytos akimirkos

2023 m. Nr. 5–6 / Stasė Lygutaitė-Bucevičienė. Dulkė saulės spinduly: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2022. – 143 p.

Stasė Lygutaitė-Bucevičienė. Eilėraščiai

2021 m. Nr. 5–6 / Nejauku
Tau buvo stovėti
Po šventoriaus medžiu
Tokiam ne visai panašiam
Į tą baltą balandį.

Stasė Lygutaitė-Bucevičienė. Eilėraščiai

2020 m. Nr. 3 / Pabeldžiau į užkeltus vartus,
Ir jie tuojau atsivėrė.
O tenai pamačiau laimingą
Iš narvo paleistą žvėrį.
Tą vakarą vieną…

Stasė Lygutaitė-Bucevičienė. Eilėraščiai

2019 m. Nr. 2 / Lengvas dangaus debesėlis. Kai alksny Pragysta strazdas, Kai po alksniu Pradeda želti žolynas, Debesis danguje Tampa Toks baltas ir lengvas,

Virginija Cibarauskė. Pasaulin panirusi poezija

2018 m. Nr. 11 / Stasė Lygutaitė-Bucevičienė. Laikas nekaltas yra. – Vilnius: Homo liber, 2018. – 304 p.

Stasė Lygutaitė-Bucevičienė. Eilėraščiai

2016 m. Nr. 3 / Debesie, Medi, Upe, Žolyne. Nėra Tokios mirties, Kuri Mus išskirtų. Tu žiūri į žydinčią ievą
Pavasario vakare, O išvysti Trumpam sustojusį laiką – Baltą ir tylų. Žiūri į liepsnojantį laužą,

Stasė Lygutaitė. Eilėraščiai

2014 m. Nr. 10 / Didelis tavo pasaulis,
O tokios mažutės rankos
Likimui sutramdyti.
O tokios beribės erdvės

Stasė Lygutaitė. Eilėraščiai

2012 m. Nr. 10 / Artėjantis vakaras
Patamsina prieblandą,
Paikas, nedoras minteles
Žmogui į galvą suvaro.

Stasė Lygutaitė-Bucevičienė. Eilėraščiai

2011 m. Nr. 5 / Tie, kurių nebėra,
Žiūrėjo į mano langą.
Kartu su manim
Klausės

Stasė Lygutaitė. Didelė visų teisybė, arba keletas tiesų apie eilėraštį

1998 m. Nr. 4 / Tie patys debesys virš visų galvų, tokį pat kvapą skleidžia brinkstantys pumpurai, o laikas – kiekvienam kitoks.