literatūros žurnalas

2011 m. Nr. 2–3

 • Birutė Jonuškaitė. Kai nėra „padalijimo į yra, bus ir buvo“
 • Stasys Stacevičius. Eilėraščiai
 • Herkus Kunčius. Pradėta, nepabaigta istorija. Apsakymas
 • Jonas Jakštas. Eilėraščiai
 • Virgilijus Veršulis. Bjauri istorija. Apsakymas
 • Diana Šarakauskaitė. Eilėraščiai
 • Alis Balbierius. Dabar, kai esu amžinas. Neandertalietis ir vaivorykštė. Iš praradimų meno
 • Jerzy Ficowski. Pelenų skaitymas. Eilėraščiai. Vertė Vytas Dekšnys
 • Nora Īkstena. Besa (Pradžia). Vertė Edmundas Mažonas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Viktorija Daujotytė. Broniaus Radzevičiaus gervės
 • KŪRYBA IR LIKIMAI. Henrikas Gudavičius. Tikra novelė atsiranda iš ilgesio (Pokalbiai su Juozu Apučiu)
 • SVARSTYMAI. Tomas Kavaliauskas. 1989-ųjų prošvaistė kaip paslėptos Vidurio Europos tiesos priminimas
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Antikos šviesoje. Vertėją Dalią Dilytę kalbina Diana Bučiūtė
 • AKIRATIS. Arūnas Mickevičius. F. Nietzsche: pasaulis – tai mįslė be įminimo
 • PAŽINTIS. Jurij Andruchovyč. Širdžialapė taukė. Vertė Vytas Dekšnys
 • FILOSOFO DIENORAŠTIS. Arvydas Šliogeris. Bulvės metafizika (Pradžia)
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Senovės kinų traktatai. Vertė Kristina Karvelytė, Ieva Rutė, Vytis Silius, Indrė Varnelytė
 • RECENZIJOS. Jūratė Sprindytė. Eiti ar bėgti (V. Papievio „Eiti“)
  Virginija Cibarauskė. Nėra to blogo… (G. Bleizgio „Jonas Krikštytojas“)
  Ramūnas Čičelis. Teatro ir gyvenimo tikrovė (D. Zelčiūtės „Gastrolės“)
  Elena Skaudvilaitė. Ne tik paukščių regėtoja (J. D. Žilaitytės „Paukščiai viršum vaivorykštės“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. In memoriam. Vanda Zaborskaitė
  Viktorija Daujotytė. Kalbėti iš mirties, bet apie gyvenimą