literatūros žurnalas

2009 m. Nr. 5-6

 • MARCELIJUS MARTINAITIS. Rašytojo sutramdymas
 • ALGIMANTAS MIKUTA. Eilėraščiai
 • GINTARĖ ADOMAITYTË. Upeivė
 • VALDAS GEDGAUDAS. Eilėraščiai
 • JONAS MIKELINSKAS. Dinozauro ausyje. Eseistinė apysaka (Pabaiga)
 • RIMGAUDAS VALENTINAS GRAIBUS. Eilėraščiai
 • PETRAS VENCLOVAS. 1967-ieji. Žaidimas „žemuogių pievelėje“; 1953-ieji. Karantinas – juodligė. Du apsakymai
 • JOSE SARAMAGO. Eilėraščiai. Vertė A. Makštutis
 • INGMAR BERGMAN. Fani ir Aleksandras. Vertė Z. Mažeikaitė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. RIMA POCIŪTĖ. Nebeegzistuojančių namų sunaikinimas (Psichologinis tragizmas D. Kalinauskaitės kūryboje)
 • AKCENTAI. VIKTORIJA DAUJOTYTĖ. Bitės dienoraštis – sau, žmonėms, istorijai (G. Petkevičaitės-Bitės „Karo meto dienoraštis“)
 • „METŲ“ ANKETA. Požiūriai. Romualdas GRANAUSKAS, Algimantas BUČYS
 • IŲ PRAEITIES. JONAS PALIONIS. Naujas, monumentalus Volfenbiutelio postilės leidimas
 • AKIRATIS. VYTAUTAS RUBAVIČIUS. Postmodernusis kapitalizmas: gundymas nemirtingumu
 • PAŽINTIS. „Mūsų dievai – tie patys.“ Vertėją, kino režisierių Joną OHMANĄ kalbina Mindaugas PELECKIS
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. RUDOLF STEINER. Kaip pažinti aukštesniuosius pasaulius? Vertė Z. Ardickas
 • RECENZIJOS. NERIJUS BRAZAUSKAS. Lemties ir (at)minties žaidimai (K. Sabaliauskaitės „Silva rerum“)
  RENATA ŠERELYTĖ. Užlenkta erdvė (T. Šinkariuko „Šokis“)
  JŪRATĖ BARANOVA. Filosofija ir jos riteriai (A. Mickūno, A. Šliogerio „Filosofijos likimas“)
  FELIKSAS MAČIANSKAS. Tūkstantis ir
  vienas klaustukas (V. Bubnio „Tolimi artimi. At(si)vėrimai“)
 • TĖVYNĖS VARPAI .VYTAUTAS ČEPAS. Lakštingalos trelė varnų krankime