literatūros žurnalas

Algimantas Mikuta. Eilėraščiai

2009 m. Nr. 5–6

Iš seno dėklo

Mane atpažįsta
iš seno nušiurusio dėklo,
vargu ar kas nors beprisimena
mano amatą, vardą.

Niekas seniai nebežino,
kas glūdi dėklo viduj.

Kažkoks instrumentas.
Bet koks?
Jautrus ir trapus,
matyt, šimtametis.
Gal fleita?
Ar mikroskopas?
O gal ten keli obuoliai,
suguldyti aksome,
suvytę?
Negaliu pasakyti ir aš,
seniai nebepraveriu dėklo,
nešioju gatvėmis, parkais,
sūpuoju ant kelių, vis saugau,
be jo aš turbūt pasimesčiau,
nerasčiau kelio namo.

Gana man ir to,
kad iš dėklo
dabar atpažįsta mane.

Kadaise turėjau kažką,
ko neštis maiše nederėjo.
Ar beturiu tai, ką turėjau,
deja, nežinau.


Lovelė

Lovelėj šioj per klaikmečius derėjo
skalsa ir šiluma, tamsa it avily,
po plunksnom duona slėpėsi, višta perėjo,
nė vienas nemirė, o gimė net keli.

Maži užaugo, seniai atsikėlė,
išėjo moteriškės su rogėm į miškus,
iš miesto atsikraustė kuprota pasakėlė
ir ėmė šnekinti bailius gyvuliukus.

Dabar jinai viena lovelėj guli
ir tikisi, kad gal kas nors pareis,
nuo krosnies šlubas kipšas spjaudo į mėnulį,
lovelė vis tebekvepia koriais.


Atklydėlis

Visą gyvenimą pramiegojo
susirietęs kaip šuo.
Kas galėjo žinot,
kad ne elgeta,
ne kalinys.
Sekiojo dailią storulę,
įprato medžiot,
tempė grobį į priebutį,
vaikė šunis.

Dailioji storulė
kratėsi jo,
bet leido šalia
gyventi kaip tarnui,
vadino gauruotu žvairiu,
dergė ir žemino jį,
paspirdavo kojele
susirangiusį rytą
tarp sumedžiotų žvėrių.

Dvariškiai jo vengė,
bijojo,
kad įsiaudrinęs šoks
su peiliu ant žmogaus,
kad griebs bet kurį už gerklės.
Tik tada, kai pasimirė,
rado, kad buvo kažkoks
didikas, gal net karalius
iš makedonų šalies.


Piramidė

Šilkinėm kelnėm cirko generolas
pakibęs šaukia, kad kitaip nebus –
ko neištiesina lygybės volas,
tą kumpą, riestą neša į kapus.

Jei tik sukrypę, tai silpni, išskydę.
Kokia rikiuotė iš kreivų, šleivų?
O štai išlyginti pastatė piramidę,
vieni kitiems sulipę ant galvų.

Kitaip nebus, – nei pašaipa, nei siutas
nėra pajėgūs grumtis su galia.
Pačioj viršūnėj stovi liliputas
ir moja mums visiems vėliavėle.


Dievų išvarymas

Žvangindami visokias skardines ir puodus,
blerbindami birbynes, visokius barškalus
senuosius dievulius išvarė kaip šeškus –
škac iš namų, iš klėčių, jukš iš kiemo.
Išlakstė šie, nėmaž neprasikaltę,
baisiausiai apšmeižti, kad pridergė visur,
kad elgėsi tarsi pribuišiai,
nevalyvi prasmirdę seniai, –
tokie jie ir dievai,
jei miega su visais ant pečiaus
ir valgo su visais tą pačią žirnių košę.
Kur dėtis išvarytiems vakare kaip stovi?
Beliko susikraustyti į jaujas ir pirtis,
sulįst į avilius, palįst po vilnomis pastogėj,
arba keliaut į girią, kur palikti lizdai,
kur migiai, irštvos, drevės.
Sodiečiai šneka, kad anie lig šiolei ten gyvena,
nors niekas jų nematė, neieškojo, –
išvarė kažkada ir tebebijo
pažvelgt į urvus, uoksų gilumas, o jei…

Tada atėjo tie, naujieji, orūs, šaltakraujai
ir liepė jiems paklot seklyčiose,
o valgymą paduot tiktai priklaupus –
šitiems nebereikėjo šilumos,
todėl, palikę savo atvaizdus ant sienų,
gan greitai patys išsikėlė iš trobų
į miestų mūrus po aidžiais skliautais…
Juose senieji niekada neapsilanko,
apeina dideliu lanku naujų dievų buveinę –
tenai be galo šalta ir bedieviškai švaru.


* * *

Kas gležnas, ašaringas,
tam iš pražioto snapo
dainelės graudžios drimba
ir liejasi ant lapo.

Didgalvis apuokėlis
pavakary iš uokso
į liūdną dainynėlį
be jokio garso spokso.

Dainelė – ne pelytė,
nuo jos stiprus netapsi.
Lyg ir nustojo lyti,
bet nuo blakstienų kapsi.


Ne paukštis

Gyrėsi, kad susikalba su viso pasaulio varnom,
ropštėsi nuo karklo ant jazmino,
lizdų nesuko, nieko neperėjo,
šiek tiek muzikalus, vaikystėj muštas
už pramanus, kurių neišsižadėjo.
Lyg ir žmogus, bet neišmanė jokio darbo
ir mito ne iš savo prakaito,
tikrai ne paukštis, – pernelyg stambus.


Apie ligas

Senatvėj žmogų apipuola ligos,
bet nederėtų gintis nuo anų
kaip nuo kokių pasiutusių šunų,
iš karto griebtis pagalio ar plytos.

Verčiau su ligomis gyvent geruoju
kaip su kaimynėmis, nuleist rankas,
negąsdint jų, tada ir jos nekąs,
apsiramins, gal net suguls prie kojų.


Dvelktelėjo vėjas

Iš sapnų pasaulio dvelktelėjo vėjas,
suvilnijo viltys, suošė jausmai.
Lūkesčius ir pievą pasakom apsėjęs,
nesulaukė vėjas, kol nušvis namai.

Blykstelėjo bėgis, parištas pastogėj,
nudūzgė raudonas traktorius keliu.
Vėl aptemo viskas, vėl nutilo žiogas,
o ir aš aptemęs pievoje guliu.

Donata Mitaitė. Kieno dar popieriai blogi?

2023 m. Nr. 8–9 / Algimantas Mikuta. Iš languotų sąsiuvinių: dešimties metų (2011–2020) užrašai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2023. – 652 p. Knygos dailininkė – Deimantė Rybakovienė.

Algimantas Mikuta. Eilėraščiai

2021 m. Nr. 10 / Vienus žodžius reikia išskiemenuoti,
kitais sugriaudėti,
treti turi bėgti tyliai
kaip Prževalskio arkliai
begarsiame filme.

Algimantas Mikuta. Eilėraščiai

2020 m. Nr. 5–6 / Bandė atšaukti Ezopą,
tiesiog išvyt po velnių, –
mums tarpininko nereikia,
mokame patys viliot.
Bet neina begėdis Ezopas,
dairosi, laukia, kas bus.

Algimantas Mikuta. Eilėraščiai

2019 m. Nr. 7 / Žaismingom klounadom virto viskas,
visa žiauri pabaisų brolija.
Tik Vilniuje, girdėjau, baziliskas
dar tūno nepagautas rūsyje.

Trečias brolis: atsiminimai apie Joną Strielkūną

2019 m. Nr. 3 / Ištrauka iš knygos knyga „Trečias brolis“, kurioje pateikti J. Strielkūno jaunystės dienoraščių fragmentai, keletas laiškų, nuotraukos.

Algimantas Mikuta. Eilėraščiai

2018 m. Nr. 8–9 / Miego šalis. Užgriuvo kaip rūkas kvaila ramuma, miegoti, nepurkštauti skatina. Aplink nei ruduo, nei snieguota žiema, o draugas gyvena su katinu. Apsunko jausmai, galvoje gyvastis neranda prinokusių žodžių.

Dovilė Kuzminskaitė. Pasaulis, kurio nebėra

2018 m. Nr. 2 / Algimantas Mikuta. Kelias į Laumes. – Kaunas: Kauko laiptai, 2017. – 112 p.

Algimantas Mikuta. Eilėraščiai

2017 m. Nr. 4 / Vandens malūne. Keistai apvirto įprasti laikai. Jei būtum jaunas, gal nepastebėtum, kaip melas su teisybe keičias vietom, melsvai apeina piktžolėm laukai. Šinkuoja alų, šaudo raketas keistai apvirtusiam vandens malūne…

Algimantas Mikuta. Eilėraščiai

2016 m. Nr. 4 / Miklusis graikas, pasivogęs ugnį, ne pirmą kartą pleškina miškus. Medeinė liuoksi degančiom viršūnėm, išsiveda į nežinią vaikus. Per patį vidurį nukandęs anekdotą, komediantas šoka nuo uolos į vandenyną šaltą ir putotą

Dvidešimt ketvirtasis Rašytojų sąjungos premijos laureatas – Algimantas Mikuta

2015 m. Nr. 2 / Šiemet sausio 6 d. Rašytojų klube įteikta dvidešimt ketvirtoji Lietuvos rašytojų sąjungos premija – ją pelnė poetas Algimantas Mikuta už poezijos rinktinę „Gyvenau be laikrodžio“ (2014).

Algimantas Mikuta. Eilėraščiai

2015 m. Nr. 2 / Migla rytais visas spalvas užglosto,
išbaltint bando vasaros skutus,
bet šie ne bąla, o iškart pajuosta
ir išskrenda pavėjui į pietus.

Penkiasdešimt Poezijos pavasarių

2014 m. Nr. 7 / Pasisako Algimantas Mikuta, Aldona Elena Puišytė, Henrikas Algis Čigriejus, Aidas Marčėnas, Donaldas Kajokas, Kornelijus Platelis, Gintaras Patackas, Jonas Juškaitis, Gintaras Grajauskas, Rimvydas Stankevičius, Tautvyda Marcinkevičiūtė