literatūros žurnalas

1996 m. Nr. 6

 • Vladas Šimkus. Poetų valstybė
 • Vytautas P. Bložė. Vargų džiaugsmai. Eilėraščiai
 • Juozas Aputis. Keturios novelės
 • Stasė Lygutaitė-Bucevičienė. Eilėraščiai
 • Jurgis Kunčinas. Prie Nemuno. Novelių apysaka
 • Edgar Lee Masters. Iš „Spoon Riverio antologijos“. Vertė S. Geda
 • Sigitas Geda. Smagus mirusiųjų kalbėjimas
 • James Joyce. Ulisas (Antras skyrius). Vertė J. Brazaitis
 • VYTAUTUI MAČERNIUI – 75. Amžininkų atsiminimai apie Vytautą Mačernį (Atsiminimus surinko J. Galinauskienė)
 • ANTANUI VAIČIULAIČIUI – 90. Joana Vaičiulaitienė. Nepaprastai mums buvo gera vienam su kitu (Pokalbį užrašė R. Marčiulynaitė)
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Juozas Aputis. Šventės ir pirmadieniai
 • AKIRATIS. Petr Vail. Gatvė ir namas (Joyce – Dublinas). Vertė G. Gedienė
 • TREMTIES ARCHYVAS. Marija Kintertaitė-Laugalienė. Jaunystė ir rezistencija (Tęsinys)
 • RECENZIJOS. Mindaugas Kvietkauskas. Chamskio eros epas (R. Gudaičio „Chamskio eros rytas“)
  Gitana Vanagaitė. Autobiografinis paktas (V. Mačiuikos „Šiau­rės novelės“)
  Margarita Dautartienė. Neprailgę dešimtmečiai (J. Čekio „Knygos kūrėjų talkoje“)
  Valdemaras Šimėnas. Kas iš tikrųjų buvo (G. Beresnevičiaus „Baltų religinės reformos“)
  Jurgis Kunčinas. Kraupi dvidešimto amžiaus pasaka (E. Hilsenrath’o „Pasaka apie paskutinę mintį“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Jonas Liniauskas. Visbio esė