literatūros žurnalas

Aidas Marčėnas. Eilėraščiai

2023 m. Nr. 1

Žiemos parafonijos paraštėse

Ir vis dėlto aš leidausi giliau,
kad skausmas išsipildytų staiga
garse, kurio neištaria styga.

Edmondas Kelmickas

viduryje balandžio vėl pasnigo,
iš snaigių – muzika ir eilės,
iš nervų – visos mūsų ligos
ir tik viena, kaip žinome, iš meilės

atleisk man, dieve, nusidėjau –
išlindo saulė, tirpsta snaigė,
kol pabaiga neprasidėjo

gyvybė sirpsta, virpa, baigia
garuoti miestas, ciksi zylės,
atkopia žingsniais septynmyliais
pavasaris: tokia jėga

mylėti – darbas, dirbti – šventė,
o jei gyventi – tai gyventi
garse, kurio neištveria styga

2021 balandis, Vilnius

 


Tuščias luotas

kiek naktų ir kiek dienų
tie sapnai šešėlį meta –
negalvoju gyvenu
šešiasdešimt žemės metų
kas gyvena tas gyvens
ir gyvens kaip ir gyveno
sapnuose
                 kaip iš stuomens
ir liemens iš laiko seno –
ne iš blogo ne iš naujo
ne iš gero
                  atvirauju
šitose platumose
sugalvojęs

sugalvotas

per nendryną tuščias luotas
slysta senio sapnuose

2021 balandis, Vilnius

 


Sentimentali parafrazė

tamsa artyn ji leidžias nuo kalvos

iš „Angelo“

tamsa artyn ir tyliai tyliai
toli toli labai toli
pasaulis amteli kad myli
o tu mylėti negali

ir šypsosi kvailutės pienės
ir springsta paraku mėsa
ir paskutinės vakarienės
ateina gęstanti šviesa

kaip angelas kaip tavo sargas
prie veido glaudžiasi nuvargus
greta nakties greta laidos

užrašo atspindžiu ant sienos
kad niekados nebūsi vienas

du trys
                       nebūsi niekados

2022 gegužė, Vilnius

 


Romantinis pusmetinis

gyviems ir mirusiems
draugams

„prisiminti susibėgom,
mūsų drauge, paspurdėt
kaip labai tave mes mėgom
kaip nėra ko nebemėgt“

„jau gana gyvieji dūsaut
jau pasigailėkit nes
per arti prie jūsų stūksant
žodžių daug, nėra manęs“

„bet vis tiek labai mums rūpi
prisimint tave nes būti
reiškia būti surištiems“

„o nebūti tai nebūti
tai sapnuot tyloj rugpjūtį
jums mieliesiems užmirštiems“

2021 rugpjūtis, Vilnius

 


Iš folianto lenda kaukas

iš folianto lenda kaukas
ugningai šnypščia aitvarai
ir televizoriuje smaukos
kiekvienas durnius atvirai

tiesa meluoja pėdas mėto
bjaurumas rodosi gražus
kai miršta dideli poetai
tuštybė pripučia mažus

bet guodžia nyčė kad sugrįšiu
į tą gyvenimą be ryšio
kur viskas aišku jei kali

juodai
            ir prie paminklų cvirkom
jaunystėj mirusioj kur mirkom

             seniai seniai guli guli

2021 liepa, Vilnius

 


Neblaškomas

stiprus vėjas, nuo Maroko
ateina šiluma

orų prognozė per radiją

     visatoj kurioje žaidžiau
girdžiu lekavimą skalikų
žinau – man nebedaug čia liko
bet jiems paliksiu dar mažiau

iš mūzų šūdo spausto vaško
grafito deimanto anglies –
kol neliestoji nepalies
neblaškomasis lai neblaško

ir su pasauliu sieja riša
kaip dūmas smilkstančio hašišo
įsivaizduojamas kvapnus
gyvenimas

       nubaudęs moko –
atsipučia tik nuo maroko
       atpūsdamas saldžius sapnus

2021 spalis, Vilnius

 


Burinis

nesvarbu jei mums juokinga
kad kažkas vedžioja ranką
kapitonui proto stinga
bet vaizduotės jam pakanka

nesvarbu jei nieks nelaukia
nesvarbu kad nesupranta
šimtmečius į niekur plaukia
kaip į pažadėtą krantą

nors dirbtinis kaukia vėjas
saulė merkias viltys gęsta
priešiški verpetai sukas –

    iš apyvartos išėjęs
    tekstų jūroje neskęsta
burinis eilėraštukas

2021 liepa, Palanga

 


Ant jūros liežuvio

tik išsimaudyti ir džiūti,
tik negalvoti, kad gali –
užversk tą radvilavičiūtę,
      tegul ji lieka iškili

tegul nežino, kas ją skaitė
gal tris, gal keturis kartus,
užversk ir tą kalinauskaitę –
per daug gyvenimas spartus

     dainuokit, bangos,
gelk, saulyte,
šypsok, būtybe daugialyte,
geram gyvenimui į toną –

mane jis nešas ant pečių
ir visą mano maratoną
nubėga sprinterio greičiu

2021 rugsėjis, Voloskas

 


Labai paprastai

vaikas ir senis žiūriu į medžius
srūva pro lają į sodą šviesa
šnara laja per mintis į žodžius
suprasta įprasta viskas tiesa

paprasta viskas labai paprastai
baigias prasideda dabartimi
savo likimą drąsus apmąstai
bodis likimas bailiu tavimi

mirksnį žinai viską mirksnį gali
amžina laikina čia ar toli
nieks nesikeičia bet viskas pakis

mirksnis po mirksnio iš tolių klaikių
tavo pasaulis tik tau į akis
žiūri o apkalba jau už akių

2021 liepa, Vilnius

Aidas Marčėnas. Eilėraščiai

2024 m. Nr. 1 / ten vaikystėje, kur palmės,
kur gyvena liūtai,
kur rimuoja bangos psalmes
tau kaip absoliutui

Aidas Marčėnas. Eilėraščiai

2022 m. Nr. 1 / atsimenu vaikystėje su mintimis kartu
prieš miegą budint, dievas mato,
prieš pat užmingant,

Aidas Marčėnas. Eilėraščiai

2021 m. Nr. 1 / langas, durimis užkaltas
apleistoj sodyboj, dirsių
kuždesiai, kad pasimirsiu
smuikams zvimbiant,

Viktorija Daujotytė. Ir niekas iškyla iš kalbos

2020 m. Nr. 11 / Aidas Marčėnas. Nieko nebus. Eilėraščiai su gegute. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2020. – 160 p. Knygos dailininkė – Sigutė Chlebinskaitė.

Aidas Marčėnas: „Beprotiškai dūzgė jazminas“

2020 m. Nr. 8–9 / Poetą Aidą Marčėną kalbina Rimvydas Stankevičius / Nuo tada, kai užburtas giedančio jazmino krūmo nubudau, kad ataidėčiau, mane menkai tejaudina socialinis rašytojo, apskritai socialinis gyvenimas, karjera…

Aidas Marčėnas. Maišymai

2020 m. Nr. 1 / sapnai tikri nepadirbti –
spalvoti – tinginiui per brangūs:
trečiam aukšte malūno langas
pro langą vakaras – arti

Aidas Marčėnas. Eilėraščiai

2019 m. Nr. 1 / Garantas. Pūga, tai pūga – lyg būtum paklaidintas, pamestas eilėraštyje užmirštame, tūkstantmetėje priešmirtinėje haliucinacijoje. Bet ne. Štai pro telžiantį sniegą sulimpa…

Aidas Marčėnas. Eilėraščiai

2018 m. Nr. 1 / Miłoszo laiptai. Bekopiant Miłoszo laiptais užplūdo stiprus religinis jausmas – kaip su gyva poezijos kalba susidūrus, jos pamatuotu tikėjimu vėl patikėjus. Visada, mirusieji, buvau su gyvaisiais abipus pasaulių ribos – tik gyvųjų laiptai iš pragaro vedė,

Viktorija Daujotytė. Tikrai ir tarsi; Aido Marčėno linkui

2017 m. Nr. 10 / Aidas Marčėnas. KasDienynas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016. – 384 p.

Aidas Marčėnas. Eilėraščiai

2017 m. Nr. 1 / Vėl dienos ilgėja. Vėl dienos ilgėja. Tikėkimės – kartą ne paskutinį. O jeigu jau paskutinį – dar labiau džiaukis, būk dar uolesnis pasaulių mylėtojas, gyvenimų mokinys. Budinkis…

Aidas Marčėnas. Kasdienynas. Sakiniai 2012–2014

2016 m. Nr. 4 / Vėl balandis / Balandžio pirmoji, kvailių ir paukščių diena. Atsibudau ir neturiu ko apgauti, kam, kaip vaikystėje, spurdančia širdimi pameluoti: „Sninga, sninga!“ Todėl tenka meluoti sau: „Sninga, Marcelijau…”

Audinga Peluritytė. Juoda katė, baltas katinas

2016 m. Nr. 1 / Aidas Marčėnas. Viename: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015. – 144 p.