literatūros žurnalas

Donaldas Kajokas. Eilėraščiai

2013 m. Nr. 3

Ganytojas

 

nedidelė mano tėvynė
nedidelis mano namukas
į antpirštį tilptų avytė
aš pats nedidukas

ganau ją, ji skabo lapus
prie stikso mirkstančio saulėj
taip gera, pasauli, kad net nesvarbus
tas tavo pasaulis

 

 

Tas, kur per audrą

 

atšlubavo per audrą prieš tai
žmonės kalba prikrėtęs

pasauliui visokių eibių stebuklų
žodžiu pripaškudinęs

pabeldė į langą, paskui pro duris
skersas skersas paprašė

nakvynės, išsitraukė gyvatę iš užančio
urgzdamas daužo jos galvą į ąslą

išnyk girdi, burtų lazdele, subyrėk
amžių amžiams, neva

trisdešimt sidabrinių už Dievą per maža
už neišdavystę – per daug, toks

dzūkų mergaitės veido, žydo akių,
originalas, gal ir atsimels

 

 

Kūrybinės krizės malonumai

 

keitės keliai ir peizažai
ir metų laikai

paskui jau ir tie nebe
užstrigo

ryte sušlamščiau
kriaušės minkštimą

apkvaitusią bitę radau
prie graužtuko

tinginiauja – ėhė, kaip ir aš,
geltondryžė!

ir abu lygiai taip nuoširdžiai
be atodairos

tiesiai į centrą kaip kadaise
zvimbėme

 

 

Dviese su savimi į Kauną

 

šią naktį oras oho kiek
žvaigždžių tvenkiny už noreikiškių!

o kas ten danguj nežinau bet
žiūrėk tik – panašios aha

šią naktį oras
labai o kelias į kauną

ir vėl niekur
neveda

 

 

Apie kinrožių krūmą

 

kvailys – pusę amžiaus giniau
save botagu!

grynas juokas – ho-ho!
buvo taip: vakarėjo

ant peties užsimetęs liežuvį
užvytas skalikų

minutei sustojau prie šerkšno
numelsvinto kinrožių krūmo

ta pačia kryptimi palei upę turseno
kadaise matytas jaunuolis

kas trys žingsniai ritmingai
skaniai pasipirsčiodamas

ir tokia netikėtai miela
pasirodė man ši muzikėlė

seno klonio daina vienišoji
ir vis dėlto, vis dėlto!

labiausiai į širdį įkrito teisingi
jos žodžiai:

kvaily pusę amžiaus
ginęs save botagu

 stovėdamas vietoj
gi kelią tą patį nukaksi!

apstulbau o apstulbęs
sulaukiau pavasario

vasaros liūčių ir rudenio sausio
speigų kovo ledo

po šitiekos metų žiūriu va
į špoką kaip jis utinėjas

ant prosuvalkietiškai dūzgiančio
kinrožių krūmo o sykiais

gal ką prisiminęs gal šiaip tik šypsausi
kiek pasiniūniuodamas:

tursenk paikas pirstberni
skuosk

 

 

O dabartės šiek tiek apie tai

 

o dabartės šiek tiek
apie tai

ką žadėjau – apie
debesis viršum galvos

apatiniai plaukia viršutiniai
stovi

būva sau bet būva
ir priešingai

ne iš gyvenimo visa tai,
sigitai

 

 

Tai tik miražas, kad miražas
yra tik miražas

 

ką ten prie rytmečio šulinio
prausia lig pusės?

pilvą krūtinę ir kaktą o ypač ausis  
kad Dievas geriau kiek girdėtų

miglą ir sraigę ir brėkšmą
ir dumbliną sapną

ir lydžio spalvos saulės žvyną
šalikelėj

ką tenai – negi mane – šitaip naiviai
net vaikiškai

be,pa,si,sau,
prunkščiojantį, tikrą

aušrojančio slėnio saliamono
kumeliuką

(Dieve Dieve
užstok mane nuo Dievo) prie šulinio

ligi šiol tuščiame kelyje į damaską
kur tobula – va,

kai akys atšvinta – akimirksnį regis ir tai
kas tobulai netobula

 

 

Charonas

 

…apšviesk mane, Viešpatie,
mano eilėmis.

Daniil Charms

 

tiesiog kada nors
   gal visai į pasaulio pabaigą

paskutinįsyk iriantis
   tuščio gyvenimo pusėn

va taip imt ir ištart
   pasroviui, pasauliui:

apšviesk mane Viešpatie
   mano perkeltųjų eilėmis

tiesiog kada nors aišku
   jeigu nebus pernelyg įžūlu

labiausiai prašyčiau
   šiek tiek vakarėjant

kai lengva vėduokle
   surišta iš saulės dulkyčių

nušluostai save
   it dulkę nuo dulkės

tyčia netyčia
   pažvelgi į nurimusį stiksą

kur atsispindi žutbūt pasiryžusi žūti
   pražuvus avis nelyg bažnyčia

     nebeveikianti
va tuomet imt ir naiviai ištart

   kaip anas kad kvailiukas
ir – atsisveikinti

 

 

Užrakintas aštuoneilis

 

Iš ilgesio visa tai

Sigitas Parulskis

 

spalio rytas bet lyg kambarys
užu lango keleivis ir ūkas
o ūke tam it saulės lašiukas
virpa lapas jau kris ne nekris

ilgesy užrakintas raktu
kurį toliuosna nešas ruduo
tu ką nors supranti? suprantu
kas iš to

 

 

Chapel D

 

drakono žingsneliais
   minkštais nedrąsiais

žinau kad ateina
   nežinau kas įeis

Donaldas Kajokas: „Jeigu žmogus labai nori – visur gali būti laisvas“

2023 m. Nr. 5–6 / Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą, rašytoją Donaldą Kajoką kalbina Neringa Butnoriūtė / Birželio 13 d. Donaldui Kajokui sukanka 70 metų. Planuodama jubiliejinį pokalbį, įsivaizdavau, kad susitiksime „Pas našlę“.

Donaldas Kajokas. Leistinas privatumas. Dienoraščio fragmentai. 1986

2022 m. Nr. 5–6 / Vienišas esi dar ir todėl, kad jauti, koks gyvenimas erdvus ir tobulas, o kiti to nežino ir net nenori sužinoti. Tada pradedi dvejintis, kentėti, kad kiti kenčia. Bet ir užjausti jų negali.

Viktorija Daujotytė. Romano radimasis iš poezijos; arba iš dieviško dykinėjimo

2021 m. Nr. 10 / Donaldas Kajokas. Skudurėlių šventė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2021. – 293 p.

Gintaras Bleizgys. Bokso kriaušių šventumas, arba Kryžkelėse su Donaldu Kajoku

2021 03 31 / Kai išėjo „Drabužėliais baltais“ buvau jau antrakursis ir mano gyvenimas jau buvo nesugrąžinamai persikėlęs į Vilnių, persikeitęs. Mokyklos nerimai ir atsiskyrimas nuo artimųjų bei to, kas įprasta, rimo, atsirado nauji įpratimai ir džiaugsmai.

Donaldas Kajokas. Apie vieną, bet tris Kęstučius

2020 m. Nr. 3 / Kęstutis Navakas (1964 02 24–2020 02 16) / Vasario 16-ąją mus paliko Kęstutis Navakas. Gal savaitę prieš mirtį skambinau jam, į tradicinį: „Na, kaip gyveni?“ silpnu balsu atsakė: „Jau negyvenu, tik laukiu…“

Donaldas Kajokas. Cirkas

2019 m. Nr. 1 / Stengdamasis kuo labiau nuvarginti kūną, kad naktį panirtų į gilų, be vaizdinių miegą, Gabrielius kiauras dienas sukdavo ratus po miestelį ir jo apylinkes. Sykį, patraukęs į paežerę…

Elžbieta Banytė. Poezija, kad ir kas ji būtų

2017 m. Nr. 10 / Donaldas Kajokas. Poezija, o gal ne ji. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017. – 494 psl.

Ramutė Dragenytė. Poezijos perviršis

2015 m. Nr. 7 / Donaldas Kajokas. Apie vandenis, medžius ir vėjus. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015. – 152 p.

Donaldas Kajokas: „Šviesos greitis šiek tiek didesnis už tamsos“

2015 m. Nr. 4 / Poetas Donaldas Kajokas atsako į Romo Daugirdo klausimus / Ką čia gudraus dar išgalvosi, tiesiog reikia dirbti savo darbą, vykdyti savo skirtį. Tiesa, pirmiausia privalu jį rasti, tą vien tau skirtą darbą, o tada jau daryti tai, ką moki geriausiai.

Penkiasdešimt Poezijos pavasarių

2014 m. Nr. 7 / Pasisako Algimantas Mikuta, Aldona Elena Puišytė, Henrikas Algis Čigriejus, Aidas Marčėnas, Donaldas Kajokas, Kornelijus Platelis, Gintaras Patackas, Jonas Juškaitis, Gintaras Grajauskas, Rimvydas Stankevičius, Tautvyda Marcinkevičiūtė

Donaldas Kajokas. Eilėraščiai

2014 m. Nr. 4 / ne, nebijau nelaukiu bet vis tiek
kai mano kambario duris praversi
ir paprašysi ar jėga priversi –
ramybės tau, mirtie

Viktorija Daujotytė. Kas be ko – romanas

2012 m. Nr. 11 / Donaldas Kajokas. Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys. – Vilnius: Tyto alba, 2012.