literatūros žurnalas

Algimantas Baltakis. Su savim tamsoje

2010 m. Nr. 2

Per kabantį tiltą

 

Širdį nešies
Lyg indą sukultą
Per siaurą, kabantį tiltą.
Graužies,
Jog taip dažnai pulta,
O taip retai kilta.

Graužtis, deja,
Per vėlu:
Netrukus paliksi šią žemę,
Apraizgytą spygliuotų vielų,
Išduobėtą sprogimų,
Neramią.

Stebiesi:
Kiek sykių tau teko
Keliauti pro Scilę, Charibdę.
Džiaugiesi:
Tu pievoj pramynei taką,
Nors tave patį galėjo sutrypti.

Siūbuoja tiltas, kuriuo eini,
Artėji prie kranto lemtingo.
O dvi vakaro saulės
(Viena danguj, kita vandeny)
Svetingai tave pasitinka.

2008 m. sausis–vasaris

 

 

 

Ne Heraklis, ne Antėjas

 

Tu ne Heraklis, ne Antėjas,
O ir laikai dabar kiti.
Iš nežinios trumpam atėjęs,
Į nežinią ilgam grįžti.

Kam reikia tos nykios kelionės?
Kam tau šios kančios, kam vargai?
Aplink – apduję laksto žmonės,
Aistrų ir pinigų vergai.

Aplink – pasaulis išprotėjęs,
Koks buvo ir visais laikais.
Vis vien, nors ir nesi Antėjas,
Už žemės atkakliai laikais.

Įgriso tau klaikus spektaklis,
Grimasų iškreipti veidai.
Vis vien, nors ir nesi Heraklis,
Išmėžti arklides bandai.

Bet žemėj nemažėja dvoko,
Gamta ir siela užteršta.
Ir keikdama gobšuolį žmogų,
Nuo smogo dūsta planeta.

Manai, tu už kitus geresnis?
Žvaigždė tau spindi ant kaktos?
Tu nei geresnis, bei blogesnis,
Esi tik truputį kitoks.

Tu ne Heraklis, ne Antėjas,
Svarbus tik artimiem drauam,
Iš nežinios trumpam atėjęs,
Į nežinią grįžti ilgam.

2008 m. lapkritis–2009 m. gruodis

 

 

 

Krokodilas

 

Proanūkei Kotrynai

 

Skrenda krokodilas.
Ryja debesis.

Kodėl krokodilas?

Kad jo
nasrai dideli.

Kodėl skrenda?

Kad jam
nusibodo ropoti.

Kodėl ryja debesis?

Nes padangėje
antilopių nėra.

Iš kur žinai,
kad ryja?

Argi nematai:
visa padangė
krauju pasruvo!

2009 m. lapkričio 9 d.

 

 

 

Strazdiškio parametrai

 

Koks aukštas
tavo dangus,
gimtine.

Koks gilus
protėvių šulinys.

O dar gilesnė
vieškely įminta
avinėlio pėda.

Iš tos pėdos
kadaise gėriau ir aš,
nepaklausiaũ Elenytės.

Tiek metų prabėgo,
o man
vis dar maga badytis.

O koks ilgas
vieškelis:
nubėga kalvomis
lig paties horizonto.

 Tuo vieškeliu
išėjau
į platų pasaulį.

Bet niekaip
užmiršt negaliu
mažo Strazdiškio.

Nes man ausyse
vis dar skamba
mane išlydėjusi
volungės giesmė.

Tokia
dieviškai melodinga
ir tokia
kraupiai trumpa.

2010 m. sausio 2 d.

 

 

 

Su savim tamsoje

 

Tarei sau:
nebesispardyk!
nurimk!
suprask:
esi senas.

Ne! –
pertarei save, –
esi
ne senas,
esi
labai senas!

Kvotei senolį:
kodėl gi tu
toks nemandagus?
nei žmonėms,
nei daiktams
nebesakai
labas?

Ak, brolau,
paaiškinai sau:
ne tik
labas,
tu pasauliui
nebesakai
ir sudie!

Tą graudų žodį
tiek sykių kartojęs,
dabar gi
norėtum
anglišku papročiu
išeiti tylomis,
kad niekas
net nepastebėtų,
jog išėjai.

2009 m. spalio 10 d.

Antanas Šimkus. Nuostabiajam žvirblių kalbintojui (nuo Varnų kalno)

2022 m. Nr. 4 / In memoriam Algimantas Baltakis (1930 02 15–2022 03 13) / Ko gero, apie poetą pirmiausia išgirdau per radiją, jis buvo minimas po „Vairo“ dainos „Gimiau pačiu laiku“. Įsiminiau. Vėliau neakivaizdinė pažintis stiprėjo…

Algimantas Baltakis: „Savo misiją mes atlikome“

2020 m. Nr. 2 / Poetą Algimantą Baltakį kalbina Gediminas Kajėnas / „Nemanykite, kad mes visi tada, liaudiškai tariant, dėjome į kelnes. Teisybę sakyti visais laikais yra nepaprasta. Kartais teisybė net nuo paties savęs yra slepiama…“

Algimantas Baltakis. Eilėraščiai

2019 m. Nr. 8–9 / Ant aukšto kalno – pilies griuvėsiai.
Prie tų griuvėsių trys liepos auga.
Ogi toj liepoj, pačioj aukščiausioj,
Gegutė tupi. Kukuoti ruošias.
Ilgai tupėjo. Trumpai kukavo.
Kol iškukavo mano metus.

Algimantas Baltakis. Gimtadienio posmai

2015 m. Nr. 2 / Ne mums – centrinės gatvės, asfalto keliai.
Mums – priemiesčio brukas, įmurę keliūkščiai prie raisto.
Mes galim netgi be kelio. Mes esam arkliai.
Nutempsim vežimą į patį pragarą, jei prireiks to.

Donata Mitaitė. Pėsčio paukščio akimis

2014 m. Nr. 10 / Algimantas Baltakis. Pėsčias paukštis: poezijos rinktinė. – Vilnius: Alma littera, 2013. – 304 p.

Algimantas Baltakis. Apsisprendimo ir ryžto žmogus

2013 m. Nr. 2 / Keli štrichai Vandos Zaborskaitės portretui / Minint Meilės Lukšienės aštuoniasdešimtmetį, Vanda Zaborskaitė pasveikino savo kolegę ir bendražygę straipsniu „Apsisprendimo ir ryžto žmogus“…

Algimantas Baltakis. Atsisveikinom su miško vienuoliu

2012 m. Nr. 3 / Albinas Bernotas (1934 03 21–2012 02 14) / Vasario 14 dieną Argirdiškės kaime, Švenčionių rajone, eidamas septyniasdešimt aštuntuosius metus, mirė poetas, eseistas ir vertėjas Albinas Bernotas.

Algimantas Baltakis. „Pirmųjų šalnų palytėtas“

2011 m. Nr. 12 / In memoriam. Juozas Macevičius 1928.X.4–2011.XI.17 / Rudenį gimęs, Juozas Macevičius rudenį ir mirė. Vykdant velionio valią, apie poeto mirtį visuomenei pranešta tik po laidotuvių.

Algimantas Baltakis. „Niekas mūsų nebeprikels“

2011 m. Nr. 10 / In memoriam. Valdemaras Kukulas 1959.11.7–2011.VIII.6 / Poeto, su kuriuo čia atsisveikinu, pirmoji eilėraščių knyga „Augimo nerimas“ (1978) pradedama tokiu posmu…

„Metai“ laiko tėkmėje

2011 m. Nr. 1 / Pokalbyje dalyvavo Algimantas Baltakis, Viktorija Daujotytė, Rimantas Kmita, Danielius Mušinskas, Vytautas Rubavičius, Jūratė Sprindytė, Regimantas Tamošaitis.

Viktorija Daujotytė. Tik penkiasdešimt Algimanto Baltakio eilėraščių

2008 m. Nr. 2 / Algimantas Baltakis. Penkiasdešimt eilėraščių: rinktinė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2007. – 72 p.

Rimantas Kmita. Nejaukiai apie atvirą poeziją

2005 m. Nr. 8–9 / Algimantas Baltakis. Žvirblių žiemavietė: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 151 p.