literatūros žurnalas

Gražina Gedienė. Poezijos pavasaris 2003

2003 m Nr. 7

Gegužės 19–25 d. Lietuvoje 39-ąjį kartą vyko tarptautinis Poezijos pavasaris. Jo prologas – gegužės 14–16 dienomis viešnagė Lazdijuose ir Lenkijoje: Punske, Suvalkuose, Seinuose. Ten svečiavosi poetai M. Karčiauskas, L. Šimkutė, A. Baltakis, V. V. Landsbergis, dainininkė V. Povilionienė.

Gegužės 15 d. – tradicinės „Poezijos pavasario-2003″ almanacho sutiktuvės „Vagos” knygų namuose. Šiais metais almanachą sudarė poetas D. Gintalas. Tą pat vakarą Rašytojų klube buvo atidaryta A. Balbieriaus sukurtų rašytojų portretų paroda, kurioje dalyvavo ir patys herojai – poetai E. Ališanka, H. A. Čigriejus, L. Jakimavičius, K. Platelis, R. Šileika ir kt., fotomeno kritikas S. Valiulis, dainų autorius ir atlikėjas G. Storpirštis.

Gegužės 16 d. – vakaras Rašytojų klube „Nuo Poezijos pavasario iki Poezijos pavasario”, kuriame dalyvavo poetai, leidėjai, kritikai V. Gasiliūnas, J. Jakštas, J. Kalinauskas, D. Mitaitė, J. Paulauskaitė, J. Riškutė, J. Sereikaitė, V. Sventickas.

Gegužės 19 d. – Taikomosios dailės muziejuje poezijos ir muzikos vakaras „Aš Lietuvą lipdau po gabalėlį”, skirto Mindaugo karūnavimo Lietuvos karaliumi 750-osioms metinėms. Dalyvavo poetai A. Baltakis, V, Braziūnas, Just. Marcinkevičius, M. Martinaitis, J. Strielkūnas, literatūrologė V. Daujotytė, istorikas A. Bumblauskas, aktorius V. Paukštė, solistė R. Maciūtė (sopranas ) ir kt.

Gegužės 20 d. Poezijos pavasario programoje – moksleivių poezijos skaitymai, o vėliau – susitikimas J. Masiulio knygyne „Prie Halės” su prancūzų poetu J.-M. Maulpoix, kur jo eiles vertė D. Gintalas, skaitė aktorė K. Masiulytė-Paliulienė.

Dar vienas svečias – latvių poetas ir vertėjas K. Skujeniekas, kurio vakaras įvyko Rašytojų klube, kur jam buvo įteiktas LRS garbės nario pažymėjimas. Apie latvių poeto ir vertėjo kūrybą savo mintimis dalijosi poetai S. Geda ir V. Braziūnas, literatūrologas K. Nastopka. Jiems talkino aktorius V. Bagdonas, folkloro ansamblis VISI (vadovas E. Vyčinas).

Gegužės 21 d. visus pakvietė pokalbis „Verčiant Poundą”, kur vertėjo darbo problemas svarstė poetai ir vertėjai K. Platelis, P. Mikešas, L. Engelkingas, K. Sh. Keysas.

Tradiciniai renginiai – gegužės 21 d. Užupio kavinėje surengtas vakaras „Bijau poezijos” ir Rašytojų klube populiari vakaronė „Eilėraščiai per naktį”.

Poetų ir kritikų konferencijos, įvykusios gegužės 22 d., tema „Eilėraščio tautybė”. Joje savo mintimis dalijosi užsienio ir mūsų poetai. (V. Braziūno pasisakymą spausdiname šiame numeryje.)

Tą pačią dieną po pietų visi rinkosi į Europos parką pasiklausyti renginio svečių ir lietuvių poetų eilių. Vakarą vedė J. Mikutytė ir K. Platelis. Iš svečių dalyvavo T. Bogdanas (Kroatija), L. Dimkovska (Makedonija), L. Engelkingas (Lenkija), L. Kasalas (Čekija), G. Kofleris (Italija-Austrija), J.-M. Maulpoix (Prancūzija), P. Mikešas (Čekija), S. Moreino (Rusija), P. Semoličius (Slovėnija), K. Skujeniekas (Latvija), S. Vap (JAV), taip E. Ališanka, E. Juodvalkė, J. Sereikaitė, J. Zdanys, A. Žagrakalytė. Koncertavo Vilniaus m. vokalinė grupė „Jazz Land” (vadovas A. Novikas).

Gegužės 24 d. Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejaus sode buvo apvainikuotas šiųmečio Poezijos pavasario laureatas. Juo tapo poetas ir vertėjas Antanas A. Jonynas. Kiti du buvę kandidatai – D. Zelciūtė ir E. Ališanka – taip pat garbingai apdovanoti. Vakare savo poeziją skaitė festivalio svečiai ir mūsų poetai.

Įvyko ir premjera. Solistė R. Preikšaitė atliko A. Raudonikio ir P. Palilionio „Dainą Kaunui”.

Paskutinis Poezijos pavasario akordas – baigiamasis vakaras Vilniaus universiteto K. Sarbievijaus kieme, kur išdalyti įvairūs apdovanojimai.

Elena Baliutytė. Knyga apie lietuvių Persefonę

2004 m. Nr. 10 / Moteris su lauko gėlėmis: knyga apie Nijolę Miliauskaitę. Atsiminimai, pokalbiai, laiškai / Sudarė G. Ramoškaitė-Gedienė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003. – 276 p.

Atgrąžtai, atgrąžtai… Nijolės Miliauskaitės laiškai

2004 m. Nr. 3 / Kovo 25 d. sukanka dveji metai, kai netekome talentingos poetės Nijolės Miliauskaitės. Praėjusiais metais didelio dėmesio sulaukė atsiminimų, straipsnių etc. knyga apie ją „Moteris su lauko gėlėmis“.

Gražina Ramoškaitė-Gedienė. Nijolytė

2003 m. Nr. 8–9 / Pirmieji mano studijų metai universitete. 1968-ieji. Šviesus, saulėtas rugsėjis. Mes abi su Nijole einame pro senąjį telegrafą centro link. Atrodo, ketinome kažkur išgerti kavos. Žiūriu, kad prieš mus ateina mano Tėvelis.

Gražina Gedienė. Poezijos pavasaris-99

1999 m. Nr. 7 / Poezijos pavasario šventę tęsė poetų ir kritikų konferencija „Esamasis laikas poezijoje: 2000“. Jai pasibaigus, didžiuma poetų susirinko Užupio kavinėje į poezijos vakarą „Skrydis nuo Užupio tilto“, o iš ten…

Osip Mandelštam. Pokalbis apie Dante (Pabaiga)

1997 m. Nr. 10 / Vertė Gražina Gedienė / Kai skaitai Dante iš peties, kai visiškai persikeli į poetinės medžiagos veikos lauką; kai įsitempi ir savo intonacijas lygini su orkestrinių ir tematinių grupių sąšaukomis, kiekvieną minutę išnyrančiomis iš suraustos i

Osip Mandelštam. Pokalbis apie Dante

1997 m. Nr. 8–9 / Vertė Gražina Gedienė / Filosofija ir poezija Dante’i visad „juda“, visad „ant kojų“. Net su­stojimas – sukaupto judesio rūšis: aikštelė pokalbiui sukuriama alpinių pastangų dėka. Eilėraščių pėda – įkvėpimas ir iškvėpimas – žingsnis.

Jerzy Kwiatkowski. Poetė, kuri randa žodį

1997 m. Nr. 1 / Iš lenkų k. vertė Gražina Gedienė / Eilėraštis, kuriuo Wisława Szymborska debiutavo, vadinosi „Ieškau žodžio“. Šiandien šitą formulę jau galima kritiškai keisti. Szymborska yra poetė, kuri suranda žodžius.

Piotr Vail. Gatvė ir namas (Joyce – Dublinas)

1996 m. Nr. 6 / Iš rusų k. vertė Gražina Gedienė / Aš važiavau autobusu, ir šnekus kaip visi tikri airiai vairuotojas iš pradžių užsiminė apie Martello ir Joyce’ą. tačiau niekas nė galvos nepasuko. Bet kai jis pranešė: „Kairėje Bono sodyba!“ – autobusas vos neapvirto…