literatūros žurnalas

2010 m. Nr. 4

 

 • Viktorija Daujotytė. Pakartoti fleitą, prisiminti Radauską
 • Aidas Marčėnas. Lyrika
 • Leonardas Gutauskas. Sūnų dainos. Vėgėlė. Portretas. Kaucynės su kuiliu. Zuikiai. O Dzilgynėn kukavo gegutė. Spąstai. Trumpoji proza
 • Stasys Stacevičius. Eilėraščiai
 • Eglė Sakalauskaitė. Uogelė. Apsakymas
 • Romas Daugirdas. Atkarpos
 • Jonas Gardell. Apie Jėzų. Vertė Zita Mažeikaitė
 • KŪRYBA IR LIKIMAI. Antanas Andrijauskas. Jurgos Ivanauskaitės klajonės Rytų pasaulio platybėse
 • „METŲ“ ANKETA. Požiūriai. Arnas Ališauskas, Jurgis Gmberis, Giedrė Kazlauskaitė
 • IŠ PRAEITIES. Larisa Lempertienė. Lietuvių ir žydų folkloro sąsajos
 • PATIRTYS. Tomas Rekys. Katino nuotykiai dolerio šalyje (Pradžia)
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Dalia Sruogaitė. Atminties archeologija (Tęsinys)
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Eugene Ionesco. Rasti užrašai. Vertė Saulius Repečka
 • RECENZIJOS. Viktorija Daujotytė. Paskutinė lyrikos knyga – apie meilę (S. Gedos „Siuita Virginijai“)
  Gedrė Kazlauskaitė. Svetimi kambariai (L. S. Černiauskaitės „Kambarys jazmino krūme“)
  Manfredas Žvirgždas. Vienaveiksmiai sapnai (J. Kelero „58 sapnai ir kitos vienaveiksmės pjesės“)
  Reda Griškaitė. Neries keliu (V. Vaitkevičiaus „Neris: 2007 metų ekspedicija“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. In memoriam. Juozas Aputis. Romualdas Granauskas. Su žydinčia obelim glėby
  Petras Bražėnas. Atsisveikinus su Juozu Apučiu
  Vytautas Narbutas. Likę su Juozo šviesa kelionėje