literatūros žurnalas

2005 m. Nr. 2

 • VYTAUTAS RUBAVIČIUS. Lietuvos nepriklausomybė – kam ir kokia vertybė?
 • ALGIMANTAS BALTAKIS. Vėjo aimanos. Eilėraščiai
 • LEONARDAS GUTAUSKAS. Musės. S t u d i j a  (Pradžia)
 • JURGA IVANAUSKAITĖ. Kelionė į Indiją. Eilėraščiai
 • STANISLOVAS MORAVSKIS. Seimelių posėdžiai Lietuvoje. K v a i l y s t ė .
  Vertė Z. Medišauskienė (Įžanga – Zita Medišauskienė. Atsiskyrėlio širdies skausmas)
 • EUGENIJUS ALIŠANKA. Eilėraščiai.
 • ALEKSANDR SELIN. Alpatovka. Apsakymas. Vertė B. Januševičius
 • MENKE KATZ. Eilėraščiai. Vertė S. Paliulytė
 • SVARSTYMAI. ALGIMANTAS BUČYS. Nuo kultinio mokslo – metaliteratūros link
 • AKCENTAI. JŪRATĖ SPRINDYTĖ. Tekstų alibi (P. Dirgėlos „Alibi knygos“)
 • ANTANUI MIŠKINIUI – 100. RITA TŪTLYTĖ. Kraštiečių atsiminimai apie Antaną Miškinį
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. JEAN-PAUL SARTRE. Egzistencializmas yra humanizmas. Vertė L. Rybelis
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. PETRONĖLĖ ORINTAITĖ. „…koks trumpalaikis laimės vainiko žydėjimas!“
 • RECENZIJOS, ANOTACIJOS. RENATA ŠERELYTĖ. Sunku būti vyru (S. Parulskio „Doriforė“)
  RIMANTAS MARČĖNAS. Istorijos populiarinimo veikalas ar romanas? (J. Užurkos „Gediminas – nevainikuotas karalius“)
  LORETA NARMONTAITĖ. Magiškasis teatras (R. Kundroto, A. Lyvos „Liepsnojanti tuštuma“)
  RAMUTĖ DRAGENYTĖ. Europietiška brolystė (K. Skujenieko „Aš esu toli viešėjęs / Es pabiju tālos ciemos“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. DARIUS POCEVIČIUS. Nerašyti!
  E. Žmuida. Nemirtingumo ir meno paslaptys. (Konferencijų, skirtų S. Nėries 100-mečiui, apžvalga)
  V. Motiejūnas. LRS premija iškeliavo į Skuodą
  L. Jakonytė. Nauji Kazio Borutos kūrybos skaitymai
  A. Valionis. Plagiato byla – amžina?