literatūros žurnalas

2005 m. Nr. 2

 • Vytautas Rubavičius. Lietuvos nepriklausomybė – kam ir kokia vertybė?
 • Algimantas Baltakis. Vėjo aimanos. Eilėraščiai
 • Leonardas Gutauskas. Musės. Studija  (Pradžia)
 • Jurga Ivanauskaitė. Kelionė į Indiją. Eilėraščiai
 • Stanislovas Moravskis. Seimelių posėdžiai Lietuvoje. Kvailystė. Vertė Z. Medišauskienė (Įžanga – Zita Medišauskienė. Atsiskyrėlio širdies skausmas)
 • Eugenijus Ališanka. Eilėraščiai.
 • Aleksandr Selin. Alpatovka. Apsakymas. Vertė B. Januševičius
 • Menke Katz. Eilėraščiai. Vertė S. Paliulytė
 • SVARSTYMAI. Algimantas Bučys. Nuo kultinio mokslo – metaliteratūros link
 • AKCENTAI. Jūratė Sprindytė. Tekstų alibi (P. Dirgėlos „Alibi knygos“)
 • ANTANUI MIŠKINIUI – 100. Rita Tūtlytė. Kraštiečių atsiminimai apie Antaną Miškinį
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Jean-Paul Sartre. Egzistencializmas yra humanizmas. Vertė L. Rybelis
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Petronėlė Orintaitė. „…koks trumpalaikis laimės vainiko žydėjimas!“
 • RECENZIJOS. Renata Šerelytė. Sunku būti vyru (S. Parulskio „Doriforė“)
  Rimantas Marčėnas. Istorijos populiarinimo veikalas ar romanas? (J. Užurkos „Gediminas – nevainikuotas karalius“)
  Loreta Narmontaitė. Magiškasis teatras (R. Kundroto, A. Lyvos „Liepsnojanti tuštuma“)
  Ramutė Dragenytė. Europietiška brolystė (K. Skujenieko „Aš esu toli viešėjęs / Es pabiju tālos ciemos“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Darius Pocevičius. Nerašyti!
  E. Žmuida. Nemirtingumo ir meno paslaptys. (Konferencijų, skirtų S. Nėries 100-mečiui, apžvalga)
  V. Motiejūnas. LRS premija iškeliavo į Skuodą
  L. Jakonytė. Nauji Kazio Borutos kūrybos skaitymai
  A. Valionis. Plagiato byla – amžina?