literatūros žurnalas

2010 m. Nr. 11

 • Kazys Saja. Šalis, kur miega kapuos didvyriai?
 • Aldona Elena Puišytė. Deboros raudos. Visi viename laive. Eilėraščiai
 • Renata Šerelytė. Vėjo raitelis. Romano fragmentas
 • Vytautas Kaziela. Eilėraščiai
 • Virgilijus Čepaitis. Nenormalus drg. Petraitis. Komedija (Pabaiga)
 • Lawrence Ferlinghetti. Eilėraščiai. Vertė Andrius Patiomkinas
 • Andrej Platonov. Į naudą. Varguomenės kronika (Pradžia). Vertė Pranas Vasiliauskas
 • ANTANUI ŠKĖMAI – 100. Regimantas Tamošaitis. Didysis Antano Škėmos klausimas
 • NETOLIMŲ DIENŲ PĖDSAKAIS. Donata Mitaitė. 1968-ieji. Prasmės intarpai sovietinėje beprasmybėje
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Poezijos ir gyvenimo paslaptys. Poetė Lidija Šimkutė atsako į Jolantos Sereikaitė klausimus
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Michel de Montaigne. Apie vaizduotės galią. Vertė Ingrida Bakutytė
 • LIKIMAI. Andrejus Platonovas, Josifas Stalinas ir „Varguomenės kronika“. Parengė ir vertė Pranas Vasiliauskas
 • RECENZIJOS. Viktorija Daujotytė. Poetiniai mąstymai: ertmės ir plokštumos (K. Platelio „Karstiniai reiškiniai“)
  Erika Malažinskaitė. Lei­dimas į Garstyčių namą (I. Toleikytės „Garstyčių namas“)
  Nerijus Cibulskas. Siūlas, vedantis iš „Pretekstų“ labirinto (V. Bako „Pretekstai“)
  Laimantas Jonušys. Žinyno faktografija ir rašytojų likimų dramos („300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Regimantas Tamošaitis. Telkiamos literatūros kritikų pajėgos