literatūros žurnalas

Lawrence Ferlinghetti. Eilėraščiai

2010 m. Nr. 11

 Iš anglų k. vertė Andrius Patiomkinas

Lawrence’as Ferlinghettis (g. 1919) – amerikiečių poetas, gyvasis bytnikų kartos klasikas. Sorbonos universitete doktoratą apsigynęs rašytojas nuo 1955 m. yra išleidęs keliolika poezijos rinkinių, tarp jų ir populiarųjį „A Coney Island of the Mind“ (1958), kurio parduota daugiau nei 1 mln. egzempliorių. Neretai pašnekesį imituojančioje, skaidrios kalbos, skaityti garsiai (taip pat ir akompanuojant džiazo ritmams) skirtoje poezijoje socialinė ir politinė kritika reiškiama ne tūžmastingai ar sarkastiškai, bet žaismingai ironiškai. L. Ferlinghettis žinomas ir kaip leidėjas – šeštajame dešimtmetyje San Franciske su draugu įkūrė knygynėlį „City Lights“, kuriame skaityti savo poezijos rinkdavosi būsimieji bytnikai, ir to paties pavadinimo leidyklą, „Kišeninės poezijos“ („Pocket Poetry“) serijoje leidusią poetų bytnikų knygas (tarp jų – ir garsioji Alleno Ginsbergo „Staugsmas ir kiti eilėraščiai“).

Eilėraštis „Aš laukiu“ („I Am Waiting“) pirmąkart išspausdintas 1958, „Apatiniai“ („Underwear“) – 1961 metais.

 

Aš laukiu

aš laukiu kada mano byla bus išklausyta
laukiu
stebuklo atgimimo
laukiu kada Ameriką
atras iš tikrųjų
ir užkauks
laukiu
kada bus nužymėtas
naujas simbolinis Vakarų pasienis
laukiu
kada Amerikos Erelis
iš tikrųjų išskleis sparnus
pasitemps ir ims sklęsti tiesiai
laukiu
Nerimo amžiaus
galo
laukiu
kada bus pradėtas karas
padarysiantis pasaulį saugesnį
anarchijai
laukiu
kada negrįžtamai išnyks
visos valdžios
laukiu nesulaukiu
stebuklo atgimimo

aš laukiu Antrojo Atėjimo
laukiu
religinio sąjūdžio
nusiritant per Arizonos valstiją
laukiu
kada bus surinktos Rūstybės kekės*
laukiu
kada bus įrodyta
kad Dievas iš tikrųjų yra amerikietis
laukiu
Dievo pasirodant per televiziją
transliuojamą bažnyčių altoriais
jei tik pavyks
nustatyti reikiamą dažnį
laukiu
vėl patiekiant Paskutinę Vakarienę
su neįprastu naujovišku aperityvu
laukiu nesulaukiu
stebuklo atgimimo
aš laukiu kada būsiu pašauktas
laukiu
kada visur įsigalės Gelbėjimo armija**
laukiu
kada bus palaiminti romieji
ir paveldės žemę
be mokesčių
laukiu
kada miškai ir žvėrys
pareikalaus grąžinti jų žemę
laukiu
kada bus išrastas būdas
visiems nacionalizmams sutriuškinti
be žudynių
laukiu
čivylių ir planetų lietaus
laukiu įsimylėjėlių ir virkautojų
vėl drauge sugulant
stebuklui iš naujo atgimstant
aš laukiu kada prasiskirs Uoliniai kalnai
mirštu iš nekantrumo
kada įmins amžino gyvenimo paslaptį
eilinis provincijos gydytojas
laukiu
gyvenimo audrų
pabaigos
laukiu
kada suplevėsuos džiaugsmo burės
laukiu
kada atstatyta „Gegužiažiedė“***
pasieks Amerikos krantus
su iš anksto vietiniams parduotom
paveikslavimo ir TV transliacijų teisėm
laukiu
kada suskambės nebūtin nugrimzdusi muzika
Dingusiame žemyne
stebuklui iš naujo atgimstant
aš laukiu dienos
viską išrišiančios
laukiu atpildo už tai
ką Amerika padarė
Tomui Sojeriui
laukiu Alisos Stebuklų šalyje
kad pasidalytų su manim
savo begalinio naivumo sapnu
laukiu
kada jaunėlis Rolandas**** prijos
paskutinį tamsųjį bokštą
laukiu
Afroditės
atsiauginant rankas
paskutiniojoje nusiginklavimo konferencijoje
stebuklui iš naujo atgimstant
aš laukiu
ir ieškau nemirtingumo
užuominų
kūdikystės atsiminimuose
laukiu
žaliųjų rytmečių sugrįžimo
bežadžių žaliųjų jaunystės pievų sugrįžimo
laukiu
kada mano rašomąją mašinėlę
suvirpins netyčinio meno gaida
laukiu kada ištaukšėsiu
įstabų neišdildomą eilėraštį
laukiu
paskutiniosios ilgos nevalingos ekstazės
laukiu nesulaukiu
kada ant graikiškos urnos skuodžiantys mylimieji
pagaliau pavys vienas kitą
ir apsikabins
laukiu
per amžius ir visados
stebuklo renesanso

 


Apatiniai

Neišsimiegojau šiąnakt
užsigalvojęs apie apatinius
Ar kada skyrėte laiko
teoriniams apatinių apmąstymams
Kai geriau į juos įsigilini
šokiruojančių problemų kyla
Apatiniai yra toks dalykas
su kuriuo visi turime reikalą
Visi nešioja
vienokius ar kitokius apatinius
Popiežius vilki apatinius tikiuosi
Luizianos gubernatorius
vilki apatinius
mačiau per televizorių
Turbūt ankšti jo apatiniai
Labai jau muistėsi
Apatiniai gali kaip reikiant nukamuoti
Esate matę reklamų
vyrų ir moterų apatinių
tokių panašių ir tokių skirtingų
Moteriški apatiniai visa ką prilaiko
Vyriški apatiniai visa ką prispaudžia
Apatiniai yra tai
kas sieja vyrus ir moteris
Tik apatiniai mus vienija
Esate matę trispalvių paveikslėlių
su ratuku apvestu tarpkoju
žyminčiu nepaprastai stiprius
trim kryptim tampomus plotus
žadančius absoliučią veiksmų laisvę
Neapsigaukite
Viskas pagrįsta dvipartine sistema
leidžiančia nedaug pasirinkimo laisvės
taip jau surėdyta viskas
Apatiniuota Amerika
kepurnėjasi naktyje
Galų gale visa valdžia apatinių
Paimkime pamatinius apdarus pavyzdžiui
Tai tikrų tikriausios fašistinės formos
pogrindinės vyriausybės
verčiančios žmones tikėti
viskuo išskyrus tiesą
nurodinėjančios ką gali ir ko negali daryti
Ar kada bandėte susiveržt korsetu
Ko gero Neprievartinis pasipriešinimas
yra vienintelis atsakas
Ar Gandis nešiojo korsetą?
O ledi Makbet?
Ar tik ne dėl jo Makbetas nužudė miegą?
O ta dėmė kurią ji nuolat trynė
Ji iš tiesų buvo jos apatiniuose?
Šiuolaikinių anglosaksų ponių
turbūt neapleidžia baisus kaltės jausmas
jos vis skalbia ir skalbia ir skalbia
Išnyk prakeikta dėme
Dėmėti apatiniai be galo įtartini
Ištampyti apatiniai kelia pasipiktinimą
Apatiniai ant virvės didinga laisvės vėliava
Kažkas ištrūko iš apatinių
Galbūt šlaistosi nuogas
Gelbėkit!
Bet nesijaudinkit
Visi tebekabo juose
Nebus jokios tikros revoliucijos
Ir poezija tebėra sielos apatiniai
Ir apatiniai tebedengia
daugybę nesusipratimų
geologine prasme –
keistos nuosėdinės uolienos, slėpiningi plyšiai!
Jūsų vietoje niekada nesiskirčiau
su didokais šiltais apatiniais
Neženkite nuogi į labą naktį
O kol kas
jauskimės jaukiai šiltai ir patogiai
Neverta drumsti ramybės be laiko
„dėl Nieko“
Oriai pirmyn
ranką į baltinius
Nepasiduokim jausmams
Ir mirtis mūsų nenugalės
Turime begales laiko brangioji
Argi nesame mudu jauni dar ir atsipalaidavę
Nešauk

Versta iš Lawrence Ferlinghetti. THESE ARE MY RIVERS: NEW AND SELECTED POEMS 1955–1993. New York: New Directions Publishing Corporation, 1993.


* Rūstybės kekės („The Grapes of Wrath“) – pirmąkart ši biblinė parafrazė pavartota žymioje patriotinėje amerikietės Julios Ward Howe giesmėje „The Battle Hymn of the Republic“ (1861).
** Gelbėjimo armija („Salvation Army“) – misionieriška labdaros organizacija, įsteigta 1865 metais.
*** „Gegužiažiedė“ („The Mayflower“) – burlaivis, kuriuo 1620 m. į Ameriką atplaukė vadinamieji Tėvai piligrimai – būrys puritonų, palikusių Angliją, kad, įsikūrę naujosiose žemėse, galėtų nevaržomai išpažinti savo tikėjimą.
**** Jaunėlis Rolandas (Childe Roland) – chrestomatinės anglų poeto Roberto Browningo (1812–1889) poemos „Childe Roland to the Dark Tower Came“ herojus.

Andrius Patiomkinas. Eilėraščiai

2023 m. Nr. 3 / kaip trečiajam vaikui ir dera,
tvarko „mamytės ir tėvelio“ kapus –
su žemdirbišku atkaklumu,
be grūdelio abejonės:

Charles Reznikoff. Eilėraščiai

2023 m. Nr. 3 / Iš anglų k. vertė Andrius Patiomkinas / Charlesas Reznikoffas (1894–1976) – žydų kilmės amerikiečių poetas (žydiškas vardas – Ezekielis), iš Rusijos imperijos (vidurio Ukrainos) XIX a. pabaigoje į Jungtines Valstijas emigravusių…

James Tate. Eilėraščiai

2018 m. Nr. 1 / Iš anglų k. vertė Andrius Patiomkinas / Jamesas Tate’as – amerikiečių poetas, kelių dešimčių knygų autorius, garsiausių savo šalies literatūros premijų laureatas. Debiutavo rinkiniu „Pražuvęs lakūnas“…

Charles Bukowski. Eilėraščiai

2013 m. Nr. 1 / Iš anglų k. vertė Andrius Patiomkinas / Charlesas Bukowskis (1920–1994) – amerikiečių poetas ir prozininkas, rašęs, jo paties teigimu, „palaužtiesiems, išprotėjusiems ir prakeiktiesiems“. Tamsiąją gyvenimo pusę – skurdą…

Andrius Patiomkinas. Eilėraščiai

2012 m. Nr. 3 / Dvi beždžionėlės, šuniukas, pingvinai,
braškės, varlytė, žirklės, kačiukai,
uogos, trys triušiai, arkliukai,

Philip Larkin. Eilėraščiai

2011 m. Nr. 11 / Iš anglų k. vertė Andrius Patiomkinas / Philipas Larkinas (1922–1985) – vienas iškiliausių XX a. antrosios pusės anglų poetų. Be oficialių apdovanojimų, 2003 m. Ph. Larkinas autoritetingos Didžiosios Britanijos Poezijos draugijos išrinktas

Harold Pinter. Aliaska

2011 m. Nr. 1 / Iš anglų k. vertė Andrius Patiomkinas / „Parašyti „Aliaską“ mane įkvėpė medicinos daktaro Oliverio Sackso knyga „Pabudimai“ („Awakenings“), kurią pirmąsyk 1973 m. išleido leidykla „Gerald Duckworth and Company“.