literatūros žurnalas

Vytautas Kaziela. Eilėraščiai

2010 m. Nr. 11

 *

 

žvaigždės užgeso
ir mirė kažkas manyje
amžinas vėjas
ir tylinti fleita prie lūpų

grįžo tik kūnai
balta jų šviesa
švietė pro pilką
vidurnakčio liūtį

 


  *

 

lauki kažko
kas turbūt niekada neateis
tavo šąlantys pirštai
nuvalo šešėlį nuo stiklo

neprisimena niekas
tikriausiai
ne taip gyvenai
ar ne taip sudėliojai
suplėšytą laišką
siuntimą į mirtį

 


  *

 

kai prasiveria durys
į vidų įsliuogia šviesa
nuoga kruvina
ir be tikslo išbūti

man reikia tavęs
nežinai kaip man reikia tavęs
namai kuriuose gyvenu
sako baigia sugriūti

 


  *

 

paukščiai paliko
šiaurės miškus
paukščiai seniai
nebegieda

mūsų gyvenimas
čia nuobodus
ilgas ruduo
nesibaigiantys lietūs

kelkis ir eik
tolumoj
tik išplautas dangus
tik vienišas
nesamo paukščio
šešėlis

kelkis ir eik
nes gyvenimas
tau nežvarbus
dievas juk visad
užbaigia
ką buvo pradėjęs

 


  *

 

nuodėmių
vis dar yra
bet pasibaigia
bausmės

erelis
nelesa kepenų
jis suka ratus
bet tolsta

 


  *

 

grąžink man
mano sapnus

vakare
kniūbsčias krintu
kaip į duobę

ryte
prisikeliu
žvyro pilnom akim

tylos
perplėštais šonais

 


  *

 

tu esi šviesi
tekanti upė
žiūrintis
net nesupras
kad tu nebe ta
bet niekada
buvusi

 


  *

 

numirti taip
kad vėl ramus
galėtumei prieš Dievą stoti

paleidai jaunus
ir gražius
dabar regi kuprotus

kas bus paskui
ne taip svarbu
regi nurimus jūra

paleido plaukt
kitus ne mus
mes tik nuščiuvę žiūrim

 


  *

 

negaliu įskaityti
nematau ir neatmenu
lietaus gyvačiukės
nubėga
raidėm pavardėm
ir per akmenį

mano šita tiesa
nuo kurios
tau įskaudo
bet švito

 lyja diena kelinta
uždega žvakę iš ryto

 


  *

 

netrukus viskas pasibaigs
juk mes jau buvę
byrėjo smėlis pro plyšius
ir akmenys užgriuvo

susėdome visi ramiai
prie vakarienės stalo
kančios įpylė pasakei
kančia apvalo

nėra kaltų nėra šventų
žvaigždė užgeso
reikėjo kilt reikėjo eit
tik niekas nešaukė

 


  *

 

pabandžiau
išeiti nepastebėtas
taip ir apsijuokiau

 


  *

 

dabar mirusieji ateina
per lapkričio lietų

ir sklinda balsai
iš toli iš giliai
bet girdėti

jie eina stikliniais bateliais
sudūžta ties vartais

tu šluostaisi veidą
lyg būtum miegojęs
ar verkęs

Vytautas Kaziela. Gedėjimai. Eilėraščiai

2024 m. Nr. 1 / negalvok apie dulkes
ir apie tai
į ką mes virstame

Vytautas Kaziela. Karantininiai

2020 m. Nr. 7 / kiek liko man laiko
dienų ir naktų
skaičiuoju gerai
(kas matė, kad šitaip
skaičiuotų poetas)

Vytautas Kaziela: „Nė vienam negalėčiau pasakyti: tu esi nulis ir tavo poezija nieko verta“

2017 m. Nr. 2 / Poetas Vytautas Kaziela atsako į Neringos Butnoriūtės klausimus / – Turiu prisipažinti: esate aktyvus – rašantis, poezijos festivaliuose nuolat apsilankantis poetas, o nedaug apie Jus žinau.

Vytautas Kaziela. Eilėraščiai

2016 m. Nr. 8–9 / užstrigus laike ir rytų platumoj kad čia išgyventum reikėjo vaizduotės reikėjo ilgai nekvėpuoti kol parko tamsoj sulaukdavai jos pasirodant kas buvo toliau nebeatmeni rankom ir lūpom lietei tai tiek ir išmokai

Poezijos pavasario klausimynas. „Poezijos rašymas nėra paprastas dalykas“

2016 m. Nr. 5–6 / Į klausimus atsako 2016 m. Poezijos pavasario nominantai Ramutė Skučaitė, Artūras Valionis, Erika Drungytė, Vytautas Kaziela, Aldona Gustas.

Vytautas Kaziela. Eilėraščiai

2012 m. Nr. 3 / nėra nei skaistyklos
nei pragaro
atliekų perdirbimo fabrikas
rekonstruojamas
modernizuojamas
dabar ir per amžius