literatūros žurnalas

2013 m. Nr. 5–6

 • Herkus Kunčius. Rašytojai, naršytojai ir buhalteriai
 • Jonas Jakštas. Buvau ir tau sukurtas. Eilėraščiai
 • Kęstutis Lenkšas. Benamė. Obelis, ištvėrusi žaibus. Apysaka
 • Vytautas Stankus. Skaičiai
 • Petras Venclovas. 1863-ieji. Ilgesys. Apsakymas
 • Dainius Dirgėla. Eilėraščiai
 • Marytė Kontrimaitė. Piktoji ugnis. Apsakymas
 • Romas Daugirdas. Dulkių pripumpuotos lėlės. Poesizmai
 • Jon Fosse. Alesė. Romanas. Vertė Alma Ločerytė Dale
 • Poetai iš Hercegovinos. Zdravko Kecman, Ljiljana Lalić, Milenko Stojičić. Eilėraščiai. Vertė Laima Masytė
 • „METŲ“ ANKETA. Kristijonui Donelaičiui – 300. Eugenijus Ališanka, Donatas Petrošius
 • SĄJŪDŽIUI – 25. Česlovas Laurinavičius. Klausimai praėjus ketvirčiui amžiaus nuo Sąjūdžio gimimo
 • KŪRYBA IR LIKIMAI. Marijus Šidlauskas. Kairiarankio kentauro pėdomis
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Liesti žaizdas, kol visuomenė riktels. Rašytojas Marius Ivaškevičius atsako į Romo Daugirdo klausimus
 • SVARSTYMAI. Tomas Kavaliauskas. Blynų hermeneutika
 • PATIRTYS. Tomas Rekys. Narkotinės miniatiūros, arba Gyvenimo simfonija
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Erika Fischer-Lichte. Performatyvumo estetikos pagrindimas. Vertė Austėja Merkevičiūtė
 • RECENZIJOS. Jūratė Sprindytė. Rašymai, užrašymai – į sąmonę ar į griovį? (R. Granausko „Šventųjų gyvenimai“)
  Donata Mitaitė. Intelektualinės savistabos knyga (V. Zaborskaitės „Autobiografijos bandymas“)
  Reda Griškaitė. Knyga XIX a. Lietuvos istorijos gurmanams (T. Bairašauskaitės „Mykolas Juozapas Römeris / 1778– 1853“)
  Dalia Čiočytė. Per biografiją apie tautos istoriją (P. Vyturio „Dialogai su Viešpačiu ir Šėtonu“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. In memoriam: Marcelijus Martinaitis
  Viktorija Daujotytė. Vakar ir visados