literatūros žurnalas

Tautvyda Marcinkevičiūtė. Eilėraščiai

2020 m. Nr. 8–9

Virusas

Nėr ko į lauką eiti sako virusas
todėl kol jo nesu gerai ištyrusi
tarytum tėvo motinos klausau
per tris metrus stovėk nuo pašnekovo
kol čiauduliu tavęs jis nenukovė
tarytumei patranka iš Nasau

nėra ko eiti tau žiūrėti kino
kuomet besikarščiuodamas Pekinas
kasdien blogų atsiunčia mums žinių
tuščia Venecija ir tuščias Koliziejus
tad jei su gyvastim tave kas sieja
įprastinius veiksmus siųsk po velnių

ir Dievu netikėki nes mikrobas
šventų paveikslų užsislėpęs drobėj
žiauriau nei lūšis šoks tau ant pečių
Komunijos pavidalu į burną
patekęs tau išsilaikys net urnoj
kuomet tave sudegins tuo pačiu

siaubu apjuosęs visą žemės gaublį
dramblys atgaut negali savo straublio
iš baimės dvesia lapės ir ežiai
tiktai šikšnosparnis jau paragavęs
žmogienos juokias lapuose agavos
nors aišku kad jis elgias negražiai

2020 03 14

 


Panika

Gaublį purto begalinė panika
tartum Dievas jam pajutęs panieką
išsikraustytų galutinai
iš mokyklų ir iš jų programų
taip staiga kad jo vardu pogromų
neberengtų net žmonių sapnai

ištuštėję visos miestų gatvės
kas nepakelia savos vienatvės
tam kitos draugijos nebėra
tik ligoninių priimamieji
kuriuose nebe antri ir ne pirmieji
lauks kol užsidegs vėl elektra

tiltai liūdi be praeivių liūdi
nebetikrina žvejai ar plūdė
suvirpės nuo kimbančios žuvies
nesimato jūroj nė undinių
lyg dėl to jas būtų paskandinę
kad jomis baisiesi ir žavies

žemės gaublį taip apėmus panika
tarsi Dievas jam pajutęs panieką
į bedugnę gilią tuoj nusvies
bet gilesnę mes turėjom prasmę
negu patys kada nors suprasim
nes kam gimti buvo mums išties

2020 03 16

 


Nebeoptimistiškas

Nebeoptimistiškai reikėtų
žodį šauti jau ne iš raketų
keliančių puošnius fejerverkus
puola puola virusas piktasis
moteris netgi nesutiktąsias
ir net nebežaidžiančius vaikus

nežinia kokiais keliais jis plinta
jau nukovęs auką kažkelintą
prisimint ją reikia su malda
kaip ir tuos kurie visoj planetoj
nebegali pasigalynėti
nes jėgų užteks ne visada

štai išleidžiu pro duris aš vyrą
kurs nebetveria ir čyru vyru
nori pasakyti sutiktiems
nors labai dabar jų gatvėj reta
tartum alpinistų Ararato
jie kvėpuoja tol kol vėl sutems

ir su jais visa šalis kvėpuoja
uždara lyg šprotai iš Liepojos
o vamzdelis jų akvalange
aš esu kad vyras sveikas grįžtų
pasisaugot nepraradęs ryžto
laukianti ir stovinti lange

2020 03 21

 


Nuotolinis

Tiesiu rankas tai nuotolinis būdas
apglėbt vaikus jei jie jau atsibudę
ir atskirti būdu nuotoliniu
nuotoliniu būdu bandau mylėti
nuotoliniu būdu einu per lietų
nuotoliniu jaučiuosi daliniu

štai mano telefonas apkabina
vaikus sugrūsdamas kabinoj
ir tai yra vadinama vaizdu
myliu jų vaizdą žinot ką tai reiškia
o jeigu aš pareiškiau tai neaiškiai
pridursiu kad myliu aš jį už du

nuotoliniu būdu seniai aš valgau
nuotoliniu būdu sumoka algą
ir duonos kvapą uodžiu aš gardžios
nuotoliniu būdu darau aš mankštą
nuotoliniu būdu man kūne ankšta
nuotoliniu būdu aš ir meldžiuos

nuotoliniu būdu kažką aš mokaus
nuotoliniu būdu geriu aš moką
nuotoliniu jaučiuos aš nuliniu
nuotoliniu būdu man pasipiršus
nuotoliniu aš ir numirštu
ir pelenais virstu nuotoliniu

2020 03 24

 


Karalius Edipas

Tenai tarp savo buto sienų
tu gyveni taip pat kaip scenoj
nes savo rolę atlieki
toksai pat aklas kaip Edipas
priklausantis šaly tam tipui
juokai kurį lydės menki

kodėl Arėjas siunčia marą
ir krautuvės neatsidaro
ko turime tupėt namie
įspėk karaliau mįslę Sfinkso
kurio taip baisiai akys spingso
įgydamas sau renome

tragedija yra baisesnė
nei tas kuris į sostą sės nes
iš jo likimas tuoj išmes
kai namuose karaliai esam
modernesni nes sms’ą
pasiunčiam klausti ištarmės

bet tyli paštas internetas
tik atsaku kuo svoris neto
nuo bruto skiriasi padės
tačiau nereik tau svorio Bruto
tai brutalu šį metą būtų
tad atsakysi jam: paldies*

kiekvienas paslapčių daug slepiam
ir reikalas nebūna šlapias
bet pagrindinis mums vaidmuo
tragedijoj yra šioj būti
neperžengiant net slenksčio buto
kad jos neliudytų piemuo

2020 03 31

* Ačiū (latv.).

 


Mito perrašymas

Susiraizgiusios mintys lyg vyktų remontas
ir neatneša laikraščių šiandien Le Monde
nevartysi tenai kur jį skaito visi
o atpainiot mintis tu savas panorėjus
teišvysi kaip staigiai prabudęs Arėjas
vėlei sukelia audrą stiklinėj vichy

paklusniai miestas ginas bet jėgos nelygios
nežinia kas pajėgs iš aukščiausiosios lygos
pasipriešint dievaičiui bent valandą dvi
atsidusi. Esi ne kariauti sumanius
dezinfekcijai tinka šlakelis samanės
neragavus kurios sušunki c’est la vie!

Vėl skaičiuojame mirusius o jų nė morgas
nebelaiko tik naiviai bures kelia Argas
aukso kaukių kurios atkeliaus pakete
skelbia deny Jasonas jau penkiaminutę
ir besitariant įgulai kaip nepražūti
susilaiko Medėja nuo keršto mite

2020 04 04

Kim Addonizio. Eilėraščiai

2020 m. Nr. 10 / Iš anglų k. vertė Tautvyda Marcinkevičiūtė / Kim Addonizio yra šiuolaikinė amerikiečių poetė, rašytoja ir muzikantė. Gimė 1954 metais Vašingtone. Mokėsi San Francisko koledže, bakalauro ir magistro laipsnį gavo Džordžtauno universitete

Tautvyda Marcinkevičiūtė. Eilėraščiai

2019 m. Nr. 3 / žana d’ark / kad jau atsižadi / prieš metų inkviziciją ištark / ir jei gali / aną save / pasmerk

Lina Buividavičiūtė. Prasmės ir meilės poetika

2018 m. Nr. 2 / Tautvyda Marcinkevičiūtė. Mano poe(ma)ma. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017. – 167 p.

Tautvyda Marcinkevičiūtė. Eilėraščiai

2016 m. Nr. 7 / Amžinybės skaitymas. Viena šeima antra šeima trečia Kaip virusas per epidemiją Nebesulaikomai nepaslapčia Jų plinta užkratas per epidermį Kažkur kažkaip auginami vaikai Tai Tėvo trūksta tai pabėgus motina…

Sylvia Plath. Eilėraščiai

2015 m. Nr. 8–9 / Iš anglų k. vertė Tautvyda Marcinkevičiūtė / O dabar ši mergina
Ceremoningų balandžio vaikštynių
Su paskutiniu kavalieriumi metu
Pasijuto staiga netoleruotinai apstulbinta
Netaisyklingo paukščių klegesio
Ir lapų netvarkos.

Tautvyda Marcinkevičiūtė. Eilėraščiai

2014 m. Nr. 12 / prieš savo valią prieš rašytą testamentą
prieš atsisveikinimą tylų su visais
prieš gydytojų prognozes prieš Tą Momentą

Penkiasdešimt Poezijos pavasarių

2014 m. Nr. 7 / Pasisako Algimantas Mikuta, Aldona Elena Puišytė, Henrikas Algis Čigriejus, Aidas Marčėnas, Donaldas Kajokas, Kornelijus Platelis, Gintaras Patackas, Jonas Juškaitis, Gintaras Grajauskas, Rimvydas Stankevičius, Tautvyda Marcinkevičiūtė

Vakarė Smaleckaitė. Vingiuotais laiko aukštais, stringančiu liftu

2013 m. Nr. 8–9 / Tautvyda Marcinkevičiūtė. Greitaeigis laiko liftas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 146 p.

Tautvyda Marcinkevičiūtė. Eilėraščiai

2012 m. Nr. 12 / kur tavo plaukai mylimasis
kur tavo plaukai kur tavo akys
kur buvo tavo akys

Daiva Čepauskaitė: Skaniųjų pyragėlių kepėja

2012 m. Nr. 10 / Poetė ir dramaturge Daiva Čepauskaitė atsako į Tautvydos Marcinkevičiūtės klausimus / Rašai eilėraščius nuo vaikystės. Ar galėtum plačiau papasakoti apie savo Pradžių pradžią, apie tai, kas Tavyje pažadino kūrėją?

Tautvyda Marcinkevičiūtė: Paslapties dvelksmas

2012 m. Nr. 7 / Poetė Tautvyda Marcinkevičiūtė atsako į Romo Daugirdo klausimus / Pradėkime nuo biografijos ištakų, nulėmusių Tavo posūkį į literatūrą. Taigi kas ir kaip pastūmėjo į šias galeras?

Harvey L. Hix. Eilėraščiai

2011 m. Nr. 8–9 / Iš anglų k. vertė Tautvyda Marcinkevičiūtė / Amerikiečių poeto Harvey L. Hixo naujausia knyga – rinktinė „Pirmiausia ugnis, po to paukščiai“. Šiek tiek anksčiau pasirodė „Atsitiktinė šviesa“, „Įskaitomas dangaus“ ir „Chromatinis“.