literatūros žurnalas

Tautvyda Marcinkevičiūtė. Eilėraščiai

2012 m. Nr. 12

Kur

 

kur tavo plaukai mylimasis
kur tavo plaukai kur tavo akys
kur buvo tavo akys
kai įsimylėjai mane kur tavo
                                     akys
kur jos dabar
ne tos ten buvo
                     ne tos
kur tavo stotingas liemuo
                     kur tavo bicepsai
kur tavo kultūristo krūtinė
                     ji dabar veikiau kultūringa
nei kultūristiška
ji nenori nei ristis nei peštis
nei muštis
                     nes to jai neleidžia
                            vienas
                     dar neišrautas
visažinančio senio auksinis plaukelis
kur tavo vešli ševeliūra
trijų auksinių plaukų sūkurys
kur tavo aukso gysla
efektinga kombinacija
kuri siūbavo kaip javų laukas
nes tu visur buvai laukiamas
bet laikas nelaukia
kur tavo d’antys mylimasis
tu tikriausiai išbarstei juos
dvikovoje su Dantesu ir Dantonas
tau leido mėgautis laisve
kaip voverei triauškiančiai riešutus
kur tavo d’antys neužšąlančiame
tvenkinyje Rugiuose prie bedugnės
kur tavo d’antys
kur tu mylimasis
lyg ne šiame pasaulyje
paniręs į save
per skaudus buvo tau šis
                                       pasaulis
ir tu susikūrei savąjį
kuriame nežinau
ar man yra vietos
veto
sakai mylimasis
įžengti ten kur tu be kaukės
kauki iš liūdesio
nes Gyvenimas vargu ar yra
ginamasis
kai ne tu prokuroras
deja
jis tik oras
pro kur
tam iš kurio atimta
bus duota daugiausia

2012 02 21

 

 

2Rys

 

Durys nėra nei saugas,
                   nei slaugas,
bet namiškius reikia slaugyti,
                  kai durų nėra.
Nesaugumo būsena: lyg ką tik išėjus iš saugumo pastato
                   su siuvama byla „2Rys“;
nereikia stumti dūros, nes durų nėra.
Lapės, barsukai turi savo olas,
kuriose gali pasislėpti,
                   o tavo namų durų nėra.
Niekur nepasislėpsi.
Toks niekingas su savo šeimos mantele
lyg KK2 laidoje.
Ką ten laida?!
Nes gal už šio pasaulio taip pat
                   nėra durų,
nes, pagalvojus apie kitą,
apima toks pat nesaugumo jausmas
                   kaip namie,
                   kai durų nėra.
Gyvenant visų akyse,
kai jau niekas tavęs net nemato,
                   nes durų nėra.
                         Nėra.
                   2Rų nėra.

2011 01 07

 

 

Vaistai nuo vienatvės

 

Ji nepatikėjo savo akimis. Brandaus
Amžiaus vaistininkė sudaužytu ne kaip
Porcelianas, bet kaip dideliu greičiu
Lėkęs automobilis veidu stovėjo kitapus
                                   Prekystalio
Ir pardavinėjo vaistus nuo vienatvės.
Žiūrėti tiesiai buvo negražu, atrodė,
Kad tiesus žvilgsnis galėjo nutraukti
Vargšės moters tvarsčius,
Ne mėlynių, bet girtuoklių spalva patamsinti veidą
Ir ligi kraujo nubraukti šašus. Jai labai patiko
Ši artimiausios vaistinės valdovė –
Maloni kaip Malonė, kasdien keičiamu chalatu
Ir reklamine sveikata.
Ir kokia didžiulė prie jos driekėsi eilė!
Kiekviena pirkėja prašydavo kitokių vaistų nuo
                                   Vienatvės,
Sumurmėdama savo lotynišką pavadinimą,
Bet mėnuliškas šešėlis ir pasala Termopiluos
Grąžindavo jiems tikrąjį vardą.
Kartais vaistininkė peržengdavo barjerą,
Jeigu jos paprašydavo kokiu nors ypatingu
Pavadinimu papildų, kurie buvo išdėlioti
Vaistinės viduryje. Medias mediocritas! Hipokrito
Žvilgsniu, vaistininkė buvo labai drąsi ir ištikima
Hipokrato priesaikai, bet kas galėjo papildyti vienatvę?
Kai atėjo jos eilė pirkti, ji maloniai pasisveikino, bet
Tada turėjo pažvelgti vaistininkei tiesiai į akis
Ir kartu išgyventi šimtą metų vienatvės.

2011 10 15

 

 

Maironio mirtis

 

Moteris tai buvo su šydu nuleistu
Pas poetą juodą naktį įkaukšėjus
Nieko keisto nieko keisto nieko keisto
Kad negąsdino Maironio žingsniai tie jos
Jam ligoninėje terūpėjo viena
Kaip suderinti dvasiškį ir poetą
Ne dėl lašelinės įbestos į veną
Jaudinosi jis dėl posmo nesudėto
Ir tada kai varpas katedros didysis
Priminė kas pasauliečių tarpe dėsis
Kai jie sužinos kad nebėra Maironio
Tapo Poeta didesnis už didesnį
Ir vienintelis jam tinka dėsnis
Kad jis amžiams grįžo iš kelionės

2012 06 29

Kim Addonizio. Eilėraščiai

2020 m. Nr. 10 / Iš anglų k. vertė Tautvyda Marcinkevičiūtė / Kim Addonizio yra šiuolaikinė amerikiečių poetė, rašytoja ir muzikantė. Gimė 1954 metais Vašingtone. Mokėsi San Francisko koledže, bakalauro ir magistro laipsnį gavo Džordžtauno universitete

Tautvyda Marcinkevičiūtė. Eilėraščiai

2019 m. Nr. 3 / žana d’ark / kad jau atsižadi / prieš metų inkviziciją ištark / ir jei gali / aną save / pasmerk

Lina Buividavičiūtė. Prasmės ir meilės poetika

2018 m. Nr. 2 / Tautvyda Marcinkevičiūtė. Mano poe(ma)ma. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017. – 167 p.

Tautvyda Marcinkevičiūtė. Eilėraščiai

2016 m. Nr. 7 / Amžinybės skaitymas. Viena šeima antra šeima trečia Kaip virusas per epidemiją Nebesulaikomai nepaslapčia Jų plinta užkratas per epidermį Kažkur kažkaip auginami vaikai Tai Tėvo trūksta tai pabėgus motina…

Sylvia Plath. Eilėraščiai

2015 m. Nr. 8–9 / Iš anglų k. vertė Tautvyda Marcinkevičiūtė / O dabar ši mergina
Ceremoningų balandžio vaikštynių
Su paskutiniu kavalieriumi metu
Pasijuto staiga netoleruotinai apstulbinta
Netaisyklingo paukščių klegesio
Ir lapų netvarkos.

Tautvyda Marcinkevičiūtė. Eilėraščiai

2014 m. Nr. 12 / prieš savo valią prieš rašytą testamentą
prieš atsisveikinimą tylų su visais
prieš gydytojų prognozes prieš Tą Momentą

Penkiasdešimt Poezijos pavasarių

2014 m. Nr. 7 / Pasisako Algimantas Mikuta, Aldona Elena Puišytė, Henrikas Algis Čigriejus, Aidas Marčėnas, Donaldas Kajokas, Kornelijus Platelis, Gintaras Patackas, Jonas Juškaitis, Gintaras Grajauskas, Rimvydas Stankevičius, Tautvyda Marcinkevičiūtė

Vakarė Smaleckaitė. Vingiuotais laiko aukštais, stringančiu liftu

2013 m. Nr. 8–9 / Tautvyda Marcinkevičiūtė. Greitaeigis laiko liftas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 146 p.

Daiva Čepauskaitė: Skaniųjų pyragėlių kepėja

2012 m. Nr. 10 / Poetė ir dramaturge Daiva Čepauskaitė atsako į Tautvydos Marcinkevičiūtės klausimus / Rašai eilėraščius nuo vaikystės. Ar galėtum plačiau papasakoti apie savo Pradžių pradžią, apie tai, kas Tavyje pažadino kūrėją?

Tautvyda Marcinkevičiūtė: Paslapties dvelksmas

2012 m. Nr. 7 / Poetė Tautvyda Marcinkevičiūtė atsako į Romo Daugirdo klausimus / Pradėkime nuo biografijos ištakų, nulėmusių Tavo posūkį į literatūrą. Taigi kas ir kaip pastūmėjo į šias galeras?

Harvey L. Hix. Eilėraščiai

2011 m. Nr. 8–9 / Iš anglų k. vertė Tautvyda Marcinkevičiūtė / Amerikiečių poeto Harvey L. Hixo naujausia knyga – rinktinė „Pirmiausia ugnis, po to paukščiai“. Šiek tiek anksčiau pasirodė „Atsitiktinė šviesa“, „Įskaitomas dangaus“ ir „Chromatinis“.