literatūros žurnalas

Literatūros žurnalas „Metai“

Žurnalas „Metai“ – vienintelis Lietuvoje leidinys, skirtas fiksuoti, analizuoti ir vertinti literatūros procesus Lietuvoje ir pasaulyje. Nuo 1991 m. leidžiamas žurnalas išeina 10 kartų per metus.
Žurnale publikuojama geriausia lietuvių autorių kūryba: pristatoma talentinga lietuvių proza, originalioji poezija, pjesės, esė.
Taip pat kiekviename leidinio numeryje skaitytojui pateikiamos bent dvi verstinės publikacijos, skirtos atitinkamai poezijai, prozai ir eseistikai arba su literatūrologija, literatūros kritika susijusiam tekstui.
„Metai“ nuolat viešina diskusijas, literatūros mokslininkų ir kritikų tekstus, skirtus Lietuvos, Europos, pasaulio humanitarikos, kultūros tradicijai, rašytinio paveldo likimui.
Žurnalo pagrindinė misija: kuo išsamiau supažindinti visuomenę su gera, kokybiška literatūra ir jos kūrėjais.