literatūros žurnalas

2008 m. Nr. 5

 • Danielius Mušinskas. Ant peilio ašmenų
 • Zita Mažeikaitė. Eilėraščiai
 • Kazys Saja. Nežinia Kas nežinia kur. Fistulė. Gailiai. Tremtiniai. Mediumas. Novelės
 • Rimantas Babrauskas. Scenovaizdžio eskizai. Eilėraščiai
 • Algimantas Mikuta. Kompostas. Iš 1996–2000 m. užrašų
 • Rimgaudas Valentinas Graibus. Eilėraščiai
 • Nijolė Kliukaitė. Dvi klaidingos mizanscenos. Išragautas gyvenimas. Novelės
 • Claudio Rodriguez. Eilėraščiai. Vertė L. Liubinavičiūtė
 • Ingo Schulze. Estijoj, kaime. Apsakymas. Vertė V. Gerulaitienė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Vytautas Martinkus. Parergono paradoksas, arba Tautinės tapatybės atvertis šiandienos prozoje
 • AKCENTAI. Jūratė Baranova. Poetas kaip kritikas
 • „METŲ“ ANKETA. Požiūriai. Liudvikas Jakimavičius, Julius Keleras
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Užburto žodžio beieškant. Su vertėja Palmira Čebeliene kalbasi Diana Bučiūtė
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Nelės Mazalaitės laiškai. Parengė D. Striogaitė
 • PATIRYS. Tomas Rekys. Amerika (Tęsinys)
 • KITAS KAMPAS. Stanislaw Jerzy Lec. Nesušukuotos mintys. Vertė L. Rybelis
 • RECENZIJOS. Mindaugas Grigaitis. Netikėtas išsekimas (H. Kunčiaus „Išduoti, išsižadėti, apšmeižti“)
  Jonas Jackevičius. Košmaro poetika (D. Gintalo „Boa“)
  Alfredas Guščius. Žavus tasai vizijiškumas… (V. Blažytės „Ieškojimai“)
  Reda Griškaitė. Daugiau negu tiesa (G. Ilgūno „Antanas Mackevičius: Sukilimo žygiai ir kovos“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Regimantas Tamošaitis. Jauna poezija: apmąstymai po konkurso