literatūros žurnalas

2010 m. Nr. 2

 • Rimantas Vanagas. Labora! (nors supuvę kiaušiniai vis dar paklausūs…)
 • Algimantas Baltakis. Su savim tamsoje. Eilėraščiai
 • Valdas Papievis. Eiti. Romanas (Pabaiga)
 • Kornelijus Platelis. Eilėraščiai
 • Algis Kuklys. Debesų stebėjimas. Diena be citrinos. Baimė. Novelės
 • Roman Honet. Eilėraščiai. Vertė Vytas Dekšnys
 • Eriks Kūlis. Garsija ir turgaus direktorius. Flamingas Jėpis. Apsakymai. Vertė Renata Zajančkauskaitė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Virginija Cibarauskė. Monograma ant senoviškos staltiesės (Nijolės Miliauskaitės eilėraštis-dagerotipas)
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Gaila tuščio (pražudyto) gyvenimo. Poetas Vytautas P. Bložė atsako į Romo Daugirdo klausimus
 • „METŲ“ ANKETA. Požiūriai. Vytautas Martinkus
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Dalia Sruogaitė. Atminties archeologija (Pradžia)
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Franz Kafka. Dienoraščiai (Pradžia). Vertė Teodoras Četrauskas
 • RECENZIJOS. Regina Koženiauskienė. Intelektualo pašnekesiai su savo siela (S. Moravskio „Iš visur po truputį (1 t.). Nuo Merkinės iki Kauno)
  Dalia Markavičienė. „Paskutinės ekspozicijos“ repeticija (D. Zelčiūtės „Klaidinantys judesiai“)
  Jūratė Sprindytė. Tiktai kritikas (V. Sventicko „2009 kritiko pastraipos“)
  Ramunė Brundzaitė. Grožėjimasis pasauliu pro lapus (V. Daujotytės „Pro lapus“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Juozas Šikšnelis. Kasdienybės skutinėjimai