literatūros žurnalas

Kornelijus Platelis. Eilėraščiai

2010 m. Nr. 2

Persikeitę laipteliai

 

Tų laiptelių tik trejetas iki priebučio,
o staiga suspindo kitaip,
tarsi kitoj šviesoj, kuri laiko daiktus,
išplėštus iš užmaršties senose fotografijose,
ir namai pasiliko kitam laike,
tapo nebepasiekiami,
ir mano „aš“ suaižėjo, suskystėjo,
kojos, Viešpatie, nebepadėsi ant jo,
nenueisi fiksažo ežeru, neįžengsi
į sielos namus anapus,
kurių langines
šitaip daužo padangių vėjas.

2009 06

 

 

 

Karstiniai reiškiniai

 

Sako – angliarūgštė tirpdo minkštąsias uolienas,
jos nuteka požemio upėmis, laša nuo stalaktitų,
augina stalagmitus, užutėkiuose
susigrūda mažais karsteliais lyg džonkos,
regimos iš lėktuvo,
o tuose karsteliuose – tik pakelk dangtį –
išvysi savo dienas,
savo minčių pavidalus tarsi įkapes
iš kiek baltesnio rūko, plona plėvele
gulančias ant ankstesnių iliuzijų.

O upių žiotyse!..
Kaip didingai jie išlinguotų į jūrą,
sutiktų pirmąją bangą…

Ir mano meilės miega tenai užmerktom akim,
su vos matomom šypsenom lūpų kampučiuose,
atsispindinčiom
ribančiuose paviršiuose…

Ir mano eilės miega
spaustuvės dažų futliaruose…

Laiko rūgštys išėdė minkštąsias uolienas
iš sąmonės monolito –
karstai vingiuoja, šakojasi it labirintas
po tvirtą kadaise masyvą,
ištirpę akmenys ašarom
laša iš tavo akių, rieda skruostais palikdamos
šermenų plėveles ir tuštumas
guldyti pasauliui
mirties valandą,
pradėti naujam gyvenimui,
sustatyti dekoracijas ir pakelti
naujo spektaklio uždangai,
arba įrengti kontorai ir imti plėtoti verslą,
arba tiesiog įgriūti
namui, giraitei, greitkeliui,
ar upokšniui.

Ir tada išlinguoti upėmis linkui žiočių
iš lėto, kiek iškilmingai ar net pompastiškai –
karste po eilėraštį ar medalį,
ar šiaip kokį smulkų fetišą –
galvojant: kad tik neapvirtus
ties pirmąja banga.

2009 06

 

 

 

Skaitmeninis natiurmortas

 

Trys palmės žydros
lagūnos salelėje, jachta, balti
debesėliai ir mano šešėlis tarp jų,
už nugaros langas, apsnigtos pušys ir dūmas
iš kaimyninio namo kamino,
baltas kaip debesėliai, tik judantis
savo keliais pavėjui.

Nelyginant dvi kariuomenės.

Ir tarsi nieko daugiau nevyksta
nei anapus, nei šiapus.

2009 01

 

 

 

Per lūžtantį ledą?

 

Gruntas būna tąsesnis,
jo nestingdo šviesa,
neėda užterštas oras.

Už lako, dažų plėvelės
kelias aukštyn ar žemyn,
tačiau negali pasirinkti.

Šios dėlionės nebesuklijuosi,
neužglaistysi properšų
pavasario upės lede.

Trečias kelias –
bandyti dar kiek paplaukti
ant ledo lyties, galbūt

nuo vienos ant kitos šokinėjant,
bandant atsukti laiką,
puoselėti iliuzijas.

2009 03

 

 

 

Dekonstrukcija

 

Neskubėk. Ji pati prasidės,
savaime, mano žavioji drauguže,
niekieno nepaskelbta, ne iš karto pastebima.
Ir ne tų dalykų, kuriais norėjai pažaisti,
o tų, kuriais tegu nejučia gyvenai.
Be to, išsiplės erdvė, padidės atstumai,
tamsios properšos išsivieps,
tarp minčių tėkmių, įsitikinimų,
tvirtai suręstų vaizdinių.
Prasmės pamirš viena kitą,
nustos savimi domėtis,
nuo tavęs atsiskirs
tai, kas atrodė nedaloma,
kas rodėsi tu. Tuštuma
ims atrodyti vis žavesnė…

2009 03

 

 

 

Akistata muziejuje

 

Bybgalve Kipride
(kreipiuosi į dievą, tūnantį mumyse,
valdantį mūsų rankas ir protus,
o gal į abu – Apoloną ir Dionisą), koks ilgas
kelias nuo tavo grubaus amuleto,
abiejų pradų nukryžiuotu kūnu
kerinčio buką pasaulį,
lig tos marmurinės mergaitės standžiom krūtim
ir jaunuolio strėnom, helenės,
žvilgsnio ugny atgyjančiu kūnu
išduodančios aukso kraigu mėnesienoje
andai žengusį meistrą, ir koks
dar ilgas laikas lig mūsų
barbariško konceptualizmo,
vienkartiniuos pavidaluos gniaužiančio
nebūtinas minteles
tarsi nuosavus lytinius organus,
valdančius mūsų rankas ir protus.

2009 04

 

 

 

Vėlinės Maltoje

 

Netekęs galvos dėl pasaulio
supratau atsidūręs Maltoje
lapkričio pradžioje, kai vėlės
velia mintis it vėjas.
Viešbuty, kurio šūkis:
„Live a grand life“,
gyvenau tarp marmuro mūzų, liūtų, žirgų, karžygių,
fontanų, įsimylėjėlių, išskaptuotų kinų kaltukų
pagal pavyzdžius graikų – romėnų,
tąsyk rožinius pardavinėjusių
prie Jono Begalvio katedros,
droviai slepiančios Caravaggio
ir didikų palaikus po grindų mozaikomis
nuo užmaršties, kurią neša laikas.
(Geras maistas, šampanas rytais,
taurės kyla aukštyn kaip per amžius.)

Varteliai vėlių praviri, tad bandžiau paklausti
storų, akmeninių šio pasaulio gimdytojų
(galvos jų skyrium gulėjo megalito šventyklose):
ar Jonas Krikštytojas, netekęs galvos per moteris, –
keršto vyrams auka, pasaulį jėga užgrobusiems?
O gal šioje saloje tebemąstomas tęstinumas
vėlių ar sielų būties, atskyrus galvas nuo kūnų?
Ir kaip atrodys anie galutiniam teismui sukilę –
Osmanų kareiviai galvom iššautom iš patrankų
atgal į laivus jų, visi jas padėję ant trinkų,
ar pažangiau sukišę į giljotinos skylę.

Nieko man neatsakė tos begalvės storulės,
nes neturėjo kuo, tačiau viešbučio durininkas,
paslaugiai jas darinėjantis, nors žinojo mane
kur eiti neturintį, tartum sakė manąs,
jog mimesio mimesis pavagia mūsų galvas,
pakeičia jas kitomis, kaip toms storapilvėms,
paverčia mus menamų
originalų kopijomis,
kurios nė per Vėlines
pasaulin nebeatkopia.

2009 11

Dylan Thomas. Baladė apie ilgakojį jauką

2024 m. Nr. 4 / Iš anglų k. vertė Kornelijus Platelis / Dylanas Marlais Thomas (1914–1953), gimęs prieš 110 metų, laikomas reikšmingiausiu XX a. Velso poetu, nors rašė angliškai. Gėlų kalbą jis mokėjo…

Kornelijus Platelis. Su Ferdinandu. Eilėraščiai

2023 m. Nr. 7 / Matai, Ferdinandai, tuos kėkštus sode už lango?
Vienas nuo medžio saugo, kitas kažką lesioja
žolėj. Besniegė žiema, minus vienas. Visai kaip mudu.

Kornelijus Platelis. Pavasaris. Kuo čia dėta poezija?

2023 m. Nr. 4 / Saulelė atkopia, svietas bunda, žiemos pramonė bankrutuoja. Negi dėl to vėl imsime aikčioti, kai sėjos metą mūsų žemdirbių akys baisininkės žvelgia į būsimus darbus bei rinkos siūlomą atlygį už juos, kai Ukrainos ūkininkai…

Salman Akhtar. Eilėraščiai

2022 m. Nr. 3 / Iš anglų k. vertė Kornelijus Platelis / Salmanas Akhtaras (g. 1946) – žymus indų psichoanalitikas, gyvenantis ir dirbantis JAV, Filadelfijos Jeffersono medicinos koledže, taip pat skaitantis paskaitas įvairiose šalyse…

Kornelijus Platelis. Eilėraščiai

2022 m. Nr. 2 / Prabėgo kiek laiko, bet viskas lyg ir taip pat:
mes renkamės tiesą ir atmetame melus.
Ir kimbame vienas kitam į gerkles.

Kornelijus Platelis. Eilėraščiai

2020 m. Nr. 10 / Pakeisiu, ką panorėsi, jei man pasirodys – verta.
Žodžiai iškeičiami it bankuose pinigai.
Net jei manai, kad galiu užkalbėti tikrovę,
nesauvaliauju, daryti to nė nebandau.

Kornelijus Platelis. Netikras miškas

2020 m. Nr. 7 / Ką tuo metu veikė mano išankstiniai įsivaizdavimai? Tikriausiai tą patį – nuolatos sugrąžindavo į miškus ir kas kartas juose paklaidindavo. Arba uždarydavo į karantiną, kai tik galėdavau sau tai leisti.

Ogden Nash. Eilės Camille’io Saint-Saënso „Gyvūnų karnavalui“

2020 m. Nr. 5–6 / Camille’is Saint-Saënsas (1835–1921) sukūrė „Žvėrių karnavalą“, taip mūsuose jis vadinamas, 1886 metais, kaip muzikinį kūrinį vaikams, ir gyvas būdamas leisdavo jį atlikti tik privačiai.

Kornelijus Platelis. Eilėraščiai

2019 m. Nr. 4 / Konstravome tokį dangolaivį, / kuriuo turėjome skristi į krikščionišką dangų, / išėjo kiek panašus į bažnyčios bokštą, / tačiau bebaigiant statyti griuvo, dėl ko – nežinia.

Seamus Heaney. Eilėraščiai

2019 m. Nr. 2 / Iš anglų k. vertė Kornelijus Platelis / Seamusas Heaneyʼis – airių poetas ir rašytojas iš Dublino, Harvardo ir Oksfordo universitetų profesorius, 1995 m. Nobelio literatūros premijos laureatas.

Kornelijus Platelis: „Pasaulį mes tik vaizduojamės“

2018 m. Nr. 8-9 / Poetą ir vertėją Kornelijų Platelį kalbino literatūrologas Algis Kalėda. / – Mielas Kornelijau, pirmiausia norėčiau grįžtelėti atgalios, į tuos laikus, kada (kaip man atrodo) dar tik rinkaisi, kristalizavai….

Kornelijus Platelis. Atėjo vasara. Kas dar?

2018 m. Nr. 7 / Atėjo vasara. Kas galėtų paneigti? Nesitikiu, kad tokių atsiras. Tad pirmas teiginys kaip ir teisingas. Tikėkimės, tokie bus ir kiti, jei jų bus. Dienos karštos (dabar, kai rašau). Lauke ir Seime, nepaisant kondicionavimo sistemos….