literatūros žurnalas

2012 m. Nr. 12

 • Liudvikas Jakimavičius. Traktatas apie rašytoją ir politiką(ę)
 • Vladas Braziūnas. Laiko pakrašty. Eilėraščiai
 • Leonardas Gutauskas. Fragmentai
 • Gintaras Bleizgys. Eilėraščiai
 • Violeta Šoblinskaitė Aleksa. Katės neturi skėčių. Romano ištrauka
 • Tautvyda Marcinkevičiūtė. Eilėraščiai
 • Guntis Berelis. Druska. Соль. Salt. Sel. Salz. Sale. Sal. Tuz. Сiль. Apsakymas. Vertė Jurgis Banevičius
 • Apti Bisultanov. Eilėraščiai. Vertė Marytė Kontrimaitė
 • VINCUI KRĖVEI – 130. Viktorija Daujotytė. Vinco Krėvės universalijos
  Mahir Gamzajev. Žvilgsnis iš Baku
  Regimantas Tamošaitis. Meninės vaizduotės trajektorijos
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Rašau iš laimės pertekliaus. Poetas Gintaras Bleizgys atsako į Danieliaus Mušinsko klausimus
 • IŠ PRAEITIES. Roma Bončkutė. Meškikė ir jos vyrai
 • ESĖ. Jarosław Marek Rymkiewicz. Pro veidrodį. Vertė Vytas Dekšnys
 • AKIRATIS. Gyvenimui gėris ir blogis nerūpi. Amerikiečių rašytojas Williamas Faulkneris atsako į Jean Stein klausimus. Vertė Violeta Tauragienė
 • PATIRTYS. Tomas Rekys. Sovietų armijoje (Pabaiga)
 • RECENZIJOS. Solveiga Daugirdaitė. Neatspėjamos poeto mįslės (P. Dumšienės „Dulkėto erškėčio ugny: knyga apie poetą Antaną Kalanavičių“)
  Elžbieta Banytė. Ar yra nebūtis? (R. Daugirdo „Saulės dėmių medžiotojai“)
  Galina Čepinskienė. Apmąstymai apie laiką (R. Lankausko „Vidurnakčio laikrodis“)
  Žydronė Kolevinskienė. Ieškant karvės kuolo Pilies gatvėje (L. Jakonytės „Karvės kuolas Pilies gatvėje“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Pranas Visvydas. Vincas Krėvė pabūgo filmavimo
  Stefan Kawyn. Adomas Mickevičius – poetų žudikas. Vertė Nijolė Sisaitė