literatūros žurnalas

2013 m. Nr. 3

 • Robertas Keturakis. Pasitikrinimas – kas mus nugalės
 • Donaldas Kajokas. Eilėraščiai
 • Romualdas Granauskas. Pasijos pagal Joną
 • Lidija Šimkutė. Mįslingi laiškai. Eilėraščiai
 • Daina Opolskaitė. Iškyla. Apsakymas
 • Dovilė Zelčiūtė. Eilėraščiai
 • Aidas Marčėnas. Sakiniai. Menkoji eseistika
 • Jacques Prévert. Bandymas aprašyti galvų vakarienę Paryžiuje, Prancūzija. Vertė Ramūnas Kasparavičius, paaiškinimus parengė Monika Nemanytė
 • Ilmar Vananurm. Pagalbos šauksmas. Apsakymas. Vertė Aldona Kalm
 • „METŲ“ ANKETA. Kristijonui Donelaičiui – 300. Viktorija Daujotytė, Giedra Radvilavičiūtė
 • SVARSTYMAI. Vytautas Martinkus. Šiandienės lietuvių literatūros versmės: amžinos ir išnykstančios
  Regimantas Tamošaitis. Literatūra ant debesies
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Žmogus – kito dangaus kiaušinis. Poetas Gintautas Dabrišius atsako į Romo Daugirdo klausimus
 • IŠ PRAEITIES. Algimantas Katilius. Seinų kunigų seminarijos klierikų lituanistinė veikla
 • AKIRATIS. Simon Sebag Montefiore. Jeruzalė: biografija. Vertė Laimantas Jonušys
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Aldous Huxley. Cenzūra ir sakytinė literatūra.  Rytoj, poryt ir užporyt. Dvi esė. Vertė Gražvydas Kirvaitis
 • RECENZIJOS. Vytautas Martinkus. Punktyrinė kelionė į vidinės dramos aukštupius (P. Venclovo „Iš tamsos į tamsą“)
  Asta Skujytė. Šuoliavimas siaura linija (R. Šerelytės „Vėjo raitelis“)
  Fausta Radzevičiūtė. Giesmė apie kasdienybės apeigas (D. Molytės-Lukauskienės „Baltojo kiro giesmynai“)
  Laura Sintija Černiauskaitė. Ar tikrai Tyruliukuose viskas gerai? (V. Šoblinskaitės Aleksos „Tyruliukuose viskas gerai“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Stasys Stacevičius. Mykolo ir kiti žvaigždynai
  Benediktas Januševičius. Vilniaus knygų mugė 2013: parašai po nuotraukomis