literatūros žurnalas

2000 m. Nr. 3

 • VIKTORIJA DAUJOTYTĖ. Kad nebūtų padaryta už mus
 • JUDITA VAIČIŪNAITĖ. Eilėraščiai
 • VYTENIS ROŽUKAS. Viešbutis. Romanas
 • GINTARAS BLEIZGYS. Eilėraščiai
 • RENATA ŠERELYTĖ. Trys novelės
 • MIKKEL THYKIER. Trys laiškai. Vertė V. Alekscičikaitė
 • ROBERT WALSER. Plėšikas. Romano fragmentas. Vertė J. Kunčinas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Vytautas Kubilius. Daiktavardėjanti poezija
  Elena Baliutytė. Prasmės pėdsakais (Keli štrichai Kęstučio Nastopkos portretui)
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Triūsas savo sode. Poetas Justinas MARCINKEVIČIUS atsako į Mindaugo KVIETKAUSKO klausimus
 • DEŠIMT NEPRIKLAUSOMYBĖS METŲ. Petras Dirgėla. Išbandymų rapsodija
  Vytautas Girdzijauskas. Dramblio ir pelės drama. Temos plėtotė
  Bronys Savukynas. Iki kaulo smegenų geliantis klausimas
  Valentinas Sventickas. „Mūsų visi tie šiaudai“
 • IŠ PRAEITIES. Mindaugas Kvietkauskas. Korespondencijos mįslės: Oskaras Milašius – Juozui Urbšiui. Czeslawas Miloszas – Juozui Keliuočiui
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Umberto Eco. Tobulos kalbos paieškos Europos kultūroje. Vertė I. Tuliševskaitė
 • RECENZIJOS. Judita Vaičiūnaitė. Sonetų ir žvaigždynų vainikai (V. Baltuškevlčiaus „Proregiai“)
  Indrė Žekevičiūtė. Mistiškasis pasaulio apvaisinimas (R. Gavelio „Septyni savižudybės būdai“)
  Irena Gansiniauskaitė. Viešpatie, kur dėtis? (V. Asto „Aklavietė“)
  Liudvikas Jakimavičius. Kažkas pasibaigė. Niekas neprasideda (G. Grajausko „Kaulinė dūdelė“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Gintaras Beresnevičius. Tarpulaikis