literatūros žurnalas

2001 m. Nr. 11

 • Valentinas Sventickas. Viskas priklauso nuo žmogaus
 • Aldona Elena Puišytė. Kita šviesa. Eilėraščiai
 • Jurgis Kunčinas. Mergina Žuvis. Amžininko užrašų fragmentai
 • Valdas Gedgaudas. Eilėraščiai
 • Grigorijus Kanovičius. Pasiuntinys. Neblėstančio liūdesio šviesa. Nepramanyti apsakymai. Vertė F. Vaitiekūnas
 • Tomas Arūnas Rudokas. Eilėraščiai
 • Goffredo Parise. Namai. Draugystė. Apsakymai. Vertė A. Žukaitė
 • Ulf Eriksson. Eilėraščiai. Vertė S. Geda
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Viktorija Daujotytė. Patirties patirtis
 • JUOZUI GRUŠUI – 100. Juozo Grušo laiškai Jonui Lankučiui. Parengė J. Šlekys
 • SUKAKTYS. Antanas Škėma. Lietuva bus laisva, Urugvajus garantuoja
 • SVARSTYMAI. Ar A. J. Greimas kūrė semiotiką? Laimono Tapino pokalbis su Prancūzijos semiotiku Eriku Landowskiu
 • ESĖ. Henrikas Gudavičius. Eini dirbti tau skirtų darbų
 • IŠ PRAEITIES. Aušra Jurgutienė. Agoniškojo romantizmo ideologas
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Giacomo Leopardi. Mintys (Pabaiga). Vertė Z. Ardickas
 • RECENZIJOS. Rimantas Kmita. Iš tuštumos į tuštumą (V. P. Bložės „Tuštuma“)
  Jūratė Spridnytė. Proza ar traktatas? (V. Zaikausko „Pėdsakai baigiasi rojuje“)
  Loreta Jakonytė. Tarp vilties ir mirties tavo namai (J. Kubiliaus „Tėvas: nerimo formos“)
  Dalia Jakaitė. Hermetiškai atvira studija (E. Naujokaitienės „Oskaras Milašius. Mistikas ir hermetinis poetas“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Gintaras Beresnevičius. Apsižiūrėjimai tarp burbulų
  Mindaugas Kvietkauskas. Naujos alyvos – poetiniam rudeniui