literatūros žurnalas

1991 m. Nr. 12

 • Juozas Aputis. Rytdienos slenksčiai
 • Eugenijus Matuzevičius. Eilėraščiai
 • Grigorijus Kanovičius. Nenusigręžki nuo mirties. Romanas (Pabaiga). Vertė F. Vaitiekūnas
 • Alis Balbierius. Eilėraščiai
 • Torgny Lindgren. Legendos. Vertė Z. Mažeikaitė
 • Tudor Arghez. Eilėraščiai. Vertė P. Gaučys
 • TARP PRAEITIES IR ATEITIES. Kirvarpos sindromas. Su Marcelijumi Martinaičiu kalbasi Liudvikas Jakimavičius
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Lyra ant gluosnio. Su Jonu Juškaičiu kalbasi Gražina Ramoškaitė-Gedienė
 • TEATRAS. Gražina Mareckaitė, Antanas Vengris. Bailiai, drąsuoliai, apsimetėliai (Lietuvos teatras bolševikmečiui)
 • NETOLIMŲ DIENŲ PĖDSAKAIS. Rimantas Šavelis. Ilga ir keista vienos apysakos byla
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Juozas Girnius. Lietuviškojo charakterio problema (Pabaiga)
 • AKIRATIS. Paaukojęs gyvenimą O. Milašiui. Vytauto Bikulčiaus pokalbis su Paryžiaus leidėju Andre Silvaire’u
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Rapolas Mackonis. Juozas Balčikonis
 • RECENZIJOS. Kęstutis Saldžiūnas. Tautos tragedija pagal Aristotelį (J. Aisčio „Milfordo gatvės elegijos“)
  Valdas Kukulas. Lengva ranka (J. Kunčino „Na­mai be žiburių“)
  Juozas Erlickas. Senų atvirukų kolekcija (S. Anglickio „Čiupikai“)
  Sigitas Geda. Gyvos minties išpuoliai (A. J. Greimo „Iš arti ir iš toli“)
 • TĖVYNES VARPAI. Albertas Zalatorius. Diskusijos salėje, nerimas širdyse
 • IŠ REDAKCIJOS PAŠTO. Aldona Baliulienė. Dėl vieno netikslumo