literatūros žurnalas

1994 m. Nr. 6

 • Viktorija Daujotytė. Keli įvaizdžiai iš „Metų“ – „Metams“
 • Stasė Lygutaitė-Bucevičienė. Eilėraščiai
 • Birutė Jonuškaitė. Ištremtoji Romano fragmentas
 • Valdemaras Kukulas. Septyni eilėraščiai tau
 • Algimantas Baltakis. Keturios epitafijos Stasiui Krasauskui
 • Peter Nilson. Keturi apsakymai. Vertė Z. Mažeikaitė
 • Oskaras Milašius. Rugsėjo simfonija. Vertė V. P. Bložė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Albertas Zalatorius. „Tu griaustiniu prabilsi – aš ilgesiu…“
  Elina Naujokaitienė. Mistinis patyrimas O. Milašiaus pasakose
 • AKCENTAI. Juozas Aputis. Juoda drobulė (M. Katiliškio „Pirmadienis Emerald gatvėje“)
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Skirmantas Valentas. Dingę poezijos garsai: Klemensas Kairys
 • IŠ PRAEITIES. Kazys Misius. Pavojingiausias ginklas – lietuviška knyga
 • AKIRATIS. Ross Shideler. „Skaidri kaip stiklas sapno akis“ (Dvidešimtojo amžiaus švedų lyrika)
 • TREMTIES ARCHYVAS. Jonas Dauguvietis. Abraičio klumpės. Naktinė kelionė. Vasaros „kurortai“
 • RECENZIJOS. Elena Ryliškienė. Romantiškai apie romantizmą (V. Kubiliaus „Romantizmo tradicija lietuvių literatūroje“)
  Aidas Marčėnas. Pasistrykčiojimal mirusiųjų soduose (T. V. Kajoko „Mirusių yra sodai“)
  Danutė Sabaliauskaitė. Darbas eina į pabaigą (Z. Zinkevičiaus „Lietuvių kalbos istorija. V. Bendrinės kalbos iškilimas“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Valdas Kukulas. Sentimentai svetimai jaunystei