literatūros žurnalas

2000 m. Nr. 12

 • Viktorija Daujotytė. Rašytojas ir ne-rašytojas
 • Henrikas Algis Čigriejus. Eilėraščiai
 • Petras Dirgėla. Balkonas. Iš „Alibi knygų“
 • Alvydas Šlepikas. Eilėraščiai
 • Bronius Radzevičius. Melodija. Sūkuryje. Dvi pažintys su savimi. Įnamis. Apsakymai
 • Vytautas Skripka. Eilėraščiai
 • Petronėlė Orintaitė. Dangaus deglų žėrėjime. Romano ištrauka
 • Tadeusz Różewicz. Eilėraščiai. Vertė G. Grajauskas
 • Auguste Vileurs de L’Isle-Adam. Dvi novelės. Vertė J. Jakaitė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Eugenijus Ališanka. Lietuvos kultūros postmodernėjimo linkmės (Pabaiga)
 • AKCENTAI. Mindaugas Kvietkauskas. Kam klausytis nežinėlių?
 • BRONIUI RADZEVIČIUI – 60. Bronius Radzevičius. Iš užrašų knygelių
 • ESĖ. Antanas Kakanauskas. Kalėdos Kuodžių kaime, arba Requiem sušalusiam kurmiui
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Ralph Waldo Emerson. Pasikliovimas savimi (Pabaiga). Vertė Z. Ardickas
 • RECENZIJOS. Elena Bukelienė. Morzės abėcėlė (R. Granausko „Raudonas ant balto“)
  Marius Burokas. Kelionės pabaiga (J. Kunčino „Kasdien į karą“)
  Dalia Striogaitė. Apie tuos, kuriuos teko sutikti (M. Macijauskienės „Lyg visa Lietuva“)
  Donatas Sauka. Patarlių ir priežodžių lobynas („Lietuvių patar­lės ir priežodžiai“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Gintaras Beresnevičius. Odisėja nesibaigia