literatūros žurnalas

2003 m. Nr. 7

 • Petras Dirgėla. Sąskambiai
 • Alis Balbierius. Eilėraščiai
 • Danutė Kalinauskaitė. Namo. Apsakymas
 • Vytautas V. Landsbergis. Eilėraščiai
 • Jolita Skablauskaitė. Novelės
 • Gytis Norvilas. Eilėraščiai
 • Juozas Marcinkevičius. Sokrato teismas. Tragikomedija
 • Gustave Flaubert. Erodiada. Apysaka. Vertė R. Ramunienė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Monika Bončkutė. Modernistinis Jurgio Savickio novelių pasaulis kaip flânerie
  Rimantas Kmita. Dialogo ilgesys (Šiuolaikinės poezijos socialumas)
 • SUKAKTIS. Janina Degutytė. Nebaigta autobiografija
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Pakeliui į Salaką. Su biochemiku akademiku, profesorium Benediktu Juodka kalbasi rašytojas Petras Dirgėla
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Marina Cvetajeva. Poetas apie kritiką. Vertė D. Kovzan
 • RECENZIJOS. Tautvydė Daujotytė „…grįžti iš kur atėjus“ (H. A. Čigriejaus „Ekvinokcijų žmonės“)
  Regimantas Tamošaitis. G. Beresnevičiaus hegemonija (G. Beresnevičiaus „Vilkų saulutė“)
  Vytautas Girdzijauskas. Įvardijimai ir išvardįjimai (A. Juozaičio „Laikraštis“)
  Elena Baliutytė. Ne teisti, bet suprasti (E. Bukelienės „Juozas Kralikauskas“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Gražina Gedienė. Poezijos pavasaris 2003
  Vladas Braziūnas. Medžių muzikos tarmės, vaizduotė ir Dievo tautybė