literatūros žurnalas

Gintaras Bleizgys. Poetai Druskininkų rudeny

1997 m. Nr. 12

Jau įprasta, kad kiekvieną rudenį poetai, literatūros tyrinėtojai ar tiesiog mėgstantys poeziją iš visos Lietuvos ir šalia esančių kitų valstybių suvažiuoja į Druskininkus, į Poetinį Druskininkų rudenį. Šiemet Jis vyko spalio 10–12 dienomis.

Renginys prasidėjo diskusija „Vaizdas poezijoje. Poetinės vaizduotės ypatumai ir pokyčiai šiuolaikiniuose tekstuose“. Pranešėjų šį rudenį buvo kiek mažiau nei ankstesniais metais, tačiau diskusija buvo gana įdomi ir karšta. Ją pradėjo PEN centro prezidentė Galina Baužytė-Čepinskienė, kuri prisiminė imažistus. XX a. pradžioj svarsčiusius ir galvojusius, koks yra, koks turi būti poetinis vaizdas, kokia jo reikšmė. Kiekvienas žmogus gyvena jų apsuptyje, kiekvienas savo fantazijose kuria pačius įvairiausius paveikslus. Niekas negali įsiveržti į kito žmogaus fan­tazijas. Geras poetas sugeba suderinti savo fantazijų ir aplinkos vaizdus, patelkia Juos taip, kad poezijos adresatas priverčiamas stebėtis, stabtelti prie netikėto sugretinimo.

Kornelijus Platelis kalbėjo apie vaizdų atsiradimo aplinkybes, apie santvarkų ir visuomenės struktūrų įtaką poetinei vaiz­duotei, o Sigitas Geda – apie lietuvių poezijos vaizdiniją. Tam tikros grupės narių kuriami vaizdai turi panašumo. Poezijoje cirkuliuoja metaforų, įvaizdžių blokai, atsirandantys skirtingų poetų kūryboje, ilgainiui poetiniai vaizdiniai gali kartotis: nesunkiai rasime panašumų skirtingais amžiais gyvenusių autorių kūryboje.

Apie kino, televizijos ir poezijos santy­kius kalbėjo Laurynas Katkus. Gintaras Bleizgys sakė, jog poetinis vaizdas yra tai, kas persekioja, kankina autorių. Kiekvienas poetas kovoja su vaizdu, kol galų gale ima ir užrašo jį popieriuje. Išmeta Iš savęs lauk.

Naktiniai poezijos skaitymai – kavinėje „Širdelė“. Ji buvo sausakimša. Netikslu būtų sakyti, Jog visi čia taip veržėsi pasi­klausyti poezijos. Poezija – tik to vakaro (ir nakties) fonas. „Širdelėj“ atsiveria po Ilgos dienos nuvargusios širdys, kavinės patamsiai ir cigarečių dūmų prislopintas šurmulys atpalaiduoja vaizduotę, pasą­monę. Alvydas Šlepikas pasakojo ilgą Ilgą, liūdną ir graudžią pasaką – apie samu­rajų, apie draugystę ir charakiri. Mindaugas Kvietkauskas, nenorėdamas aušinti burnos, savo eilėraščius leido skaityti kompiuteriui… Kiti skaitė patys. Gražiausia iš visų, žinoma, buvo Neringos Abrutytės poezija – apie mažą. gražiai slystančią, tokią tikrovišką ir šokiruo­jančią sraigių meilę.

Kitą dieną – poetų dailininkų ir dailininkų poetų kūrinių paroda, per 1997-uosius išėjusių knygų pristatymas.

Ir viso renginio kulminacija – Jotvingių premijos įteikimas. Tryliktasis šios premi­jos laureatas – Antanas A. Jonynas. „Kažkas turi būti tryliktas“, – šypsodama­sis iš magiškos skaičiaus reikšmės, kalbėjo S. Geda. Antanui A. Jonynui toks skaičius tikriausiai iš tiesų yra nebaisus.

Jo poezija net patį velnią nuramins, užliūliuos, sugraudins. „Klek to sielvarto, klek neišlieto“ – Druskininkuos lijo lietus, krito ir minkštėjo lapai, kažkas mylėjo, kažkas galbūt rašė eiles.

Gintaras Bleizgys. Vestuvės

2024 m. Nr. 2 / Iš pradžių pasirodė, kad ji nusikeikė (kaip kokia bletsebėja ar kažkas panašaus), bet Volodia kumščiu stuktelėjo man į petį, tai tuoj susivokiau.

Ramūnas Čičelis. Nuo sąmoningo žvilgsnio iki kolektyvinių archetipų

2022 m. Nr. 7 / Gintaras Bleizgys. Procesija. – Vilnius: Slinktys, 2022. – 128 p. Knygos dailininkė – Augustina Gruzdytė.

Gintaras Bleizgys. Eilėraščiai

2022 m. Nr. 4 / spalio giedrumas
siūbuoja kaštonai
belapėmis šakomis
mėgindami įsikibti į saulę

Gintaras Bleizgys. BigVėjus

2021 m. Nr. 10 / Mes pakilome nuo pižoniškos sofos ir priėjome prie lango. Tokio su arka, gana plataus. Įdomu, kad dabar, praėjus vienuolikai metų, negaliu atsiminti, kokį vaizdą pro tą langą matėme, prisimenu tik stiprią šviesą.

Gintaras Bleizgys. Bokso kriaušių šventumas, arba Kryžkelėse su Donaldu Kajoku

2021 03 31 / Kai išėjo „Drabužėliais baltais“ buvau jau antrakursis ir mano gyvenimas jau buvo nesugrąžinamai persikėlęs į Vilnių, persikeitęs. Mokyklos nerimai ir atsiskyrimas nuo artimųjų bei to, kas įprasta, rimo, atsirado nauji įpratimai ir džiaugsmai.

Gintaras Bleizgys. Pasaulis

20201 03 31 / Marcelijui Martinaičiui – 85 / Te iš literatūros amžinybių mums nepavargdamas sirpsta ir kvepia Jūsų padovanotas pasaulis.

Gintaras Bleizgys. Sūnaus palaidūno grįžimas

2021 m. Nr. 3 / paskui netekau uoslės
ir dantys į kaulus atšipo
ir nesvetingas pasaulis
rodės visai gražus

Gintaras Bleizgys. Psichopato liudijimas

2019 m. Nr. 3 / Nuo kito ryto labai užsidegęs puoliau daryti akių pratimus. Pagrindinis jų kompleksas kaip tik skirtas dienos pradžiai.

Dovilė Kuzminskaitė. Fantasmagoriški poetiniai sausiukai

2019 m. Nr. 2 / Gintaras Bleizgys. Xeranthemum. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018. – 86 p.

Gintaras Bleizgys. Į Lukiškes

2018 m. Nr. 3 / Romano „Gyvulėliai“ fragmentas / Išvežtas iš teismo rūmų porą valandų praleidau automobilyje. Sunku pasakyti, kur mane vežiojo.

ŠIMTMEČIO ANKETA: Viktorija Daujotytė, Gintaras Bleizgys, Aušra Kaziliūnaitė

2018 m. Nr. 1 / Nepriklausomos Lietuvos šimtmečio istorija yra ryški ir permaininga, patyrusi sunkių išbandymų, bet įrodžiusi stiprią tautos politinę valią, pilietinį visuomenės sąmoningumą,

Saulius Vasiliauskas. Žvelgiant nuo asmeninio kalno

2017 m. Nr. 12 / Gintaras Bleizgys. Karmelio kalno papėdėje. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017. – 372 p.